De Backer gaf antwoorden in de commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda op vragen van onder meer Josy Arens (CDH), Gilles Vanden Burre (Ecolo) en Michaël Freilich (N-VA). Die eerste twee stellen zich vragen bij mogelijke gevaren van 5G en het feit dat burgemeesters niet werden ingelicht over de uitrol.

"De uitrol van 5G was een verrassing voor burgers en burgemeesters," stelt parlementslid Josy Arens. "We vinden dat dit van een gebrek aan democratie getuigt. Er zullen misschien enorme gevolgen zijn voor de gezondheid, voor ons dagelijks leven en onze privacy."

"De uitrol van '5G light' gebeurde zonder overleg met gemeenten in Vlaanderen en Wallonië terwijl er veel ongerustheid op het terrein is. Mensen stellen zich vragen over de impact op de gezondheid, we moeten het debat voeren met de burgers en intussen zijn er al vijf Waalse steden die klacht hebben ingediend," zegt Vanden Burre.

N-VA-parlementslid Michaël Freilich ziet het anders. "Er is geen bewijs dat die straling, of ze nu van 4G- of 5G-masten, of van telefoons komt, een gevaar is voor de gezondheid. Kan u dat bevestigen dat dit weinig verschil maakt?" vraagt hij aan De Backer.

Dezelfde normen

De Backer benadrukt dat Proximus de normen in alle gewesten respecteert. "Er is geen bijkomende straling door 5G-light. Proximus hanteert ook het voorzichtigheidsprincipe. Verschillende wetenschappelijke studies worden al dertig jaar lang uitgevoerd en die evoluties volgen we ook op de voet. Die stellen dat er geen enkel verband is tussen stralingen (van gsm-masten en toestellen, nvdr) en de gezondheid."

Proximus lanceerde eind maart 5G op een dertigtal locaties, maar doet dat via bestaande 3G-frequenties. Het gaat dus in praktijk om 5G die via het '3G-signaal' wordt uitgezonden.

De Backer benadrukt dat ons land de normen van de WHO volgt en dat die normen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel nog een stuk strenger zijn. "Elke uitrol gebeurt altijd in respect met die normen."

Overleg met steden en gemeenten

Over de onaangekondigde uitrol van Proximus zegt De Backer dat Proximus wel degelijk informatie over gezondheid en wetenschappelijk onderzoek deelt op haar website en intussen in debat gaat met burgers en lokale overheden. "Proximus doet er alles aan om die vragen te beantwoorden, er is contact met de gemeenten en in de Waalse gemeenten waar dat gevraagd werd, is de uitrol nu uitgesteld om de discussie te kunnen voeren.

Over het belang van 5G merkt De Backer ook op dat het belangrijk is om de technologie uit te rollen, niet alleen voor bedrijven maar ook om gebieden waar geen snelle vaste internetverbinding mogelijk is, de zogenaamde white spots, te verbinden. "Op termijn willen we het beste 5G-netwerk, met respect voor de normen van alle gewesten."

De Backer gaf antwoorden in de commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda op vragen van onder meer Josy Arens (CDH), Gilles Vanden Burre (Ecolo) en Michaël Freilich (N-VA). Die eerste twee stellen zich vragen bij mogelijke gevaren van 5G en het feit dat burgemeesters niet werden ingelicht over de uitrol."De uitrol van 5G was een verrassing voor burgers en burgemeesters," stelt parlementslid Josy Arens. "We vinden dat dit van een gebrek aan democratie getuigt. Er zullen misschien enorme gevolgen zijn voor de gezondheid, voor ons dagelijks leven en onze privacy.""De uitrol van '5G light' gebeurde zonder overleg met gemeenten in Vlaanderen en Wallonië terwijl er veel ongerustheid op het terrein is. Mensen stellen zich vragen over de impact op de gezondheid, we moeten het debat voeren met de burgers en intussen zijn er al vijf Waalse steden die klacht hebben ingediend," zegt Vanden Burre.N-VA-parlementslid Michaël Freilich ziet het anders. "Er is geen bewijs dat die straling, of ze nu van 4G- of 5G-masten, of van telefoons komt, een gevaar is voor de gezondheid. Kan u dat bevestigen dat dit weinig verschil maakt?" vraagt hij aan De Backer.Dezelfde normenDe Backer benadrukt dat Proximus de normen in alle gewesten respecteert. "Er is geen bijkomende straling door 5G-light. Proximus hanteert ook het voorzichtigheidsprincipe. Verschillende wetenschappelijke studies worden al dertig jaar lang uitgevoerd en die evoluties volgen we ook op de voet. Die stellen dat er geen enkel verband is tussen stralingen (van gsm-masten en toestellen, nvdr) en de gezondheid."Proximus lanceerde eind maart 5G op een dertigtal locaties, maar doet dat via bestaande 3G-frequenties. Het gaat dus in praktijk om 5G die via het '3G-signaal' wordt uitgezonden.De Backer benadrukt dat ons land de normen van de WHO volgt en dat die normen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel nog een stuk strenger zijn. "Elke uitrol gebeurt altijd in respect met die normen."Overleg met steden en gemeentenOver de onaangekondigde uitrol van Proximus zegt De Backer dat Proximus wel degelijk informatie over gezondheid en wetenschappelijk onderzoek deelt op haar website en intussen in debat gaat met burgers en lokale overheden. "Proximus doet er alles aan om die vragen te beantwoorden, er is contact met de gemeenten en in de Waalse gemeenten waar dat gevraagd werd, is de uitrol nu uitgesteld om de discussie te kunnen voeren.Over het belang van 5G merkt De Backer ook op dat het belangrijk is om de technologie uit te rollen, niet alleen voor bedrijven maar ook om gebieden waar geen snelle vaste internetverbinding mogelijk is, de zogenaamde white spots, te verbinden. "Op termijn willen we het beste 5G-netwerk, met respect voor de normen van alle gewesten."