Ten gevolge van de wet op open data die in 2016 werd goedgekeurd, moeten alle gegevens die overheden verzamelen vrij beschikbaar zijn voor burgers en bedrijven. Zo heeft vorig jaar ook de NMBS haar data opengesteld. Nu willen ministers Bellot en De Croo dat er meer gebruik gemaakt wordt van dergelijke mobiliteitsdata. Daarom investeren ze vier miljoen euro in een 'Smart Mobility Call', die het gebruik van open data een boost moet geven.

"Met dit project willen we de meest beloftevolle initiatieven die vandaag nog in uitwerking zijn een financiële duw in de rug geven", zegt minister Bellot. "Zo willen we bijvoorbeeld projecten steunen die zorgen voor een betere integratie van onze transportnetwerken."

"Overheden en organisaties beschikken vandaag over een gigantische berg mobiliteitsdata die kunnen bijdragen een betere mobiliteit. Met de Smart Mobility Call willen we ervoor zorgen dat er meer apps en mobiliteitsdiensten komen die gebruik maken van deze open data", vult minister De Croo aan.

Concreet zou het bijvoorbeeld gaan om autodelen, het gebruik van nieuwe motoren of projecten die in real-time informatie kunnen aanleveren over verschillende transportdiensten. De projecten moeten helpen bijdragen aan een mentaliteitswijzijging bij gebruikers, maar ook exploitanten van openbaar vervoer en overheidsinstanties ondersteunen bij een slimmere mobiliteitsaanpak. Binnenkort komt er een oproep tot projectvoorstellen.

Ten gevolge van de wet op open data die in 2016 werd goedgekeurd, moeten alle gegevens die overheden verzamelen vrij beschikbaar zijn voor burgers en bedrijven. Zo heeft vorig jaar ook de NMBS haar data opengesteld. Nu willen ministers Bellot en De Croo dat er meer gebruik gemaakt wordt van dergelijke mobiliteitsdata. Daarom investeren ze vier miljoen euro in een 'Smart Mobility Call', die het gebruik van open data een boost moet geven. "Met dit project willen we de meest beloftevolle initiatieven die vandaag nog in uitwerking zijn een financiële duw in de rug geven", zegt minister Bellot. "Zo willen we bijvoorbeeld projecten steunen die zorgen voor een betere integratie van onze transportnetwerken.""Overheden en organisaties beschikken vandaag over een gigantische berg mobiliteitsdata die kunnen bijdragen een betere mobiliteit. Met de Smart Mobility Call willen we ervoor zorgen dat er meer apps en mobiliteitsdiensten komen die gebruik maken van deze open data", vult minister De Croo aan. Concreet zou het bijvoorbeeld gaan om autodelen, het gebruik van nieuwe motoren of projecten die in real-time informatie kunnen aanleveren over verschillende transportdiensten. De projecten moeten helpen bijdragen aan een mentaliteitswijzijging bij gebruikers, maar ook exploitanten van openbaar vervoer en overheidsinstanties ondersteunen bij een slimmere mobiliteitsaanpak. Binnenkort komt er een oproep tot projectvoorstellen.