Soms krijg ik de vraag waarom we een ICT Woman of the Year en een Young ICT Lady of the Year verkiezen. Is dat geen positieve discriminatie, durft er al eens eentje opwerpen. Mijn antwoord op die vraag is nochtans simpel: omdat het (helaas) écht nog altijd nodig is om de aandacht te vestigen op de vrouwelijke talenten in onze ICT-sector.
...

Soms krijg ik de vraag waarom we een ICT Woman of the Year en een Young ICT Lady of the Year verkiezen. Is dat geen positieve discriminatie, durft er al eens eentje opwerpen. Mijn antwoord op die vraag is nochtans simpel: omdat het (helaas) écht nog altijd nodig is om de aandacht te vestigen op de vrouwelijke talenten in onze ICT-sector.Wanneer ik de verhalen hoor van de vrouwen en jongedames die we nomineerden, besef ik dat zelf weer eens te meer. Het zijn dikwijls ogenschijnlijke anekdotes die misschien onbelangrijk lijken, maar die dieperliggende problemen verbergen. Dat discriminatie op basis van geslacht nog altijd bestaat. Dat het spreekwoordelijke glazen plafond nog niet aan diggelen ligt. En ja, dat er nog altijd te weinig vrouwen hun weg vinden naar ICT en dat vooroordelen daar een van de grootste oorzaken voor zijn."We can't start, we're waiting for Mike", moest Mieke bijvoorbeeld horen in een vergadering, waarna ze moest uitleggen dat zij die Mi(e)ke was waarop ze aan het wachten waren. Je kan daar wel lacherig over doen, maar het illustreert wél hoe de ICT-wereld nog altijd bulkt van de vooroordelen.Niet alleen de ICT-sector uiteraard, maar het is nog steeds een feit dat onze ICT-biotoop door een overgrote meerderheid aan mannen bevolkt wordt. Maar is dat wel een probleem dat er weinig vrouwen in IT belanden, krijg ik dan ook eens voorgeschoteld. Wel, já dus. Daar zijn economisch opportunistische redenen voor: meer vrouwen in IT helpen de schaarste in IT-functies sneller op te lossen.Maar de IT-sector heeft ook nood aan meer vrouwelijk denken. In cybersecurity bijvoorbeeld zijn 'soft skills' alsmaar belangrijker aan het worden. Daarnaast heeft diversiteit op de werkvloer ook een duidelijke invloed op de innovatie binnen een organisatie: een kwestie van het samenbrengen van de vaardigheden waar mannen en vrouwen het beste in zijn. Het is voor mij ook een kwestie van gezond verstand: naarmate IT meer en meer ambieert om maatschappelijke problemen op te lossen, hebben IT-bedrijven er alle belang bij dat ze zelf ook een afspiegeling van de maatschappij tewerk stellen.Maar bovenal zijn we bij Data News ook ontzettend fier op de community die we de afgelopen tien jaar uitgebouwd hebben rond She Goes ICT. Een community met stuk voor stuk verdiende winnaressen die hun titel van ICT Woman en Young ICT Lady met fierheid uitdragen en die we gerust ambassadrices mogen noemen.Onze redactie haalt ontzettend veel energie en voldoening uit de passie van deze (jonge)dames en hun wilskracht om de buitenwereld te tonen dat er wel degelijk kansen zijn voor vrouwen in IT. In tien jaar She Goes ICT is er veel veranderd, en zijn er ook véél succesvolle projecten op poten gezet door winnaressen en kandidates. Het meest recente is WeGoSTEM, het meest gekende en het grootste is Coderdojo. Maar laat er geen twijfel over bestaan: die projecten zijn nog altijd nodig. In België is volgens Eurostat 85,9 procent van de IT'ers een man, tegenover 14, 1 procent vrouwen. Daarmee doen we het slechter dan Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Dat het nog nodig is, dus