Binnen die nieuwe overheidsdienst zal het Digital Transformation Office zoals de naam aangeeft verantwoordelijk zijn voor digitale transformatie binnen de federale overheid. "Het zal een excellentiecentrum zijn dat digitale innovatie bij federale overheidsdiensten pusht en hen succesvol de omslag laat maken naar digitale dienstverlening. Het Digital Transformation Office zal front-end gericht zijn; gebruiksvriendelijke en toegankelijke digitale dienstverlening staat centraal." Aldus minister voor Digitale Agenda Alexander De Croo in een verklaring.

Dat Fedict verdwijnt staat al even vast. Het is een onderdeel van traject 6 van de optimalisatie van de federale overheid en werd vorig jaar al goedgekeurd. Samen met Selor, Empreva, de FOD Personeel en Organisatie en de FOD Budget en Beheerscontrole gaan ze vanaf 1 maart 2017 op in het de nieuwe FOD Beleid en Ondersteuning.

Op dezelfde ministerraad werden ook de lijnen van de G-cloud goedgekeurd. Die moet toelaten dat verschillende overheidsdiensten gebruik kunnen maken van de federale overheidscloud, wat moet leiden tot meer efficiëntie en schaalvoordeel.

Binnen die nieuwe overheidsdienst zal het Digital Transformation Office zoals de naam aangeeft verantwoordelijk zijn voor digitale transformatie binnen de federale overheid. "Het zal een excellentiecentrum zijn dat digitale innovatie bij federale overheidsdiensten pusht en hen succesvol de omslag laat maken naar digitale dienstverlening. Het Digital Transformation Office zal front-end gericht zijn; gebruiksvriendelijke en toegankelijke digitale dienstverlening staat centraal." Aldus minister voor Digitale Agenda Alexander De Croo in een verklaring.Dat Fedict verdwijnt staat al even vast. Het is een onderdeel van traject 6 van de optimalisatie van de federale overheid en werd vorig jaar al goedgekeurd. Samen met Selor, Empreva, de FOD Personeel en Organisatie en de FOD Budget en Beheerscontrole gaan ze vanaf 1 maart 2017 op in het de nieuwe FOD Beleid en Ondersteuning.Op dezelfde ministerraad werden ook de lijnen van de G-cloud goedgekeurd. Die moet toelaten dat verschillende overheidsdiensten gebruik kunnen maken van de federale overheidscloud, wat moet leiden tot meer efficiëntie en schaalvoordeel.