De laadpalen maken deel uit van een Brussels netwerk dat op korte termijn en in drie luiken moet uitgerold worden in het gewest. Een eerste luik focust op de installatie van een basisnetwerk van een honderdtal laadpalen, of één laadpaal per vierkante kilometer, in 2019 en 2020. Die zullen geplaatst worden in samenspraak met de gemeenten. Een installatie op vraag van de burger wordt eveneens mogelijk en is bedoeld voor personen, autodeelbedrijven of taxidiensten die over elektrische wagens beschikken, maar niet de mogelijkheid hebben om op te laden op eigen terrein of geen publiek laadpunt ter beschikking hebben in een omtrek van 250 meter. Tenslotte is er de installatie van extra laadpunten op drukbezochte plaatsen waar de capaciteit te laag ligt.

"Na de invoering van de Lage Emissiezone, de aankoop van de eerste elektrische MIVB-bussen en de komende elektrificatie van de deelfietsen Villo! tonen we hiermee dat Brussel effectief de ambitie toont om een moderne en duurzame stad te zijn op vlak van mobiliteit", zegt minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A).

Zes uur gratis parkeren tijdens laden

Het model dat door concessiehouder PitPoint wordt geïnstalleerd kan door alle types elektrische wagens gebruikt worden. Elke laadpaal zal twee laadpunten van 11 kilowatt hebben, waardoor twee wagens op hetzelfde ogenblik kunnen opladen. De laadpaal voorziet bovendien 100 procent groene energie.

De concessie heeft geen budgettaire impact voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De concessiehouder neemt alle kosten voor de installatie en het onderhoud van de infrastructuur voor zijn rekening tijdens de volledige duur van de concessie, die afloopt in 2028.

Om de laadpalen te gebruiken kunnen automobilisten zich registreren via een platform en app of gewoon occasioneel gebruik maken van het systeem, zonder zich op voorhand te registreren. Tijdens het laden zelf is het parkeren op deze plaatsen gratis gedurende een periode van zes uur. Wie deze regel overtreedt zal bestraft worden met een boete van 50 euro.

Niet de eerste laadpaal in Brussel

De komst van het gewestelijk netwerk van laadpalen was al enkele maanden gekend bij de negentien Brusselse gemeenten, maar in de stad Brussel besloot toenmalig schepen Els Ampe net voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 om op eigen initiatief al een eerste, en voorlopig enige, openbare laadpaal in te huldigen aan het Atomium.

De laadpalen maken deel uit van een Brussels netwerk dat op korte termijn en in drie luiken moet uitgerold worden in het gewest. Een eerste luik focust op de installatie van een basisnetwerk van een honderdtal laadpalen, of één laadpaal per vierkante kilometer, in 2019 en 2020. Die zullen geplaatst worden in samenspraak met de gemeenten. Een installatie op vraag van de burger wordt eveneens mogelijk en is bedoeld voor personen, autodeelbedrijven of taxidiensten die over elektrische wagens beschikken, maar niet de mogelijkheid hebben om op te laden op eigen terrein of geen publiek laadpunt ter beschikking hebben in een omtrek van 250 meter. Tenslotte is er de installatie van extra laadpunten op drukbezochte plaatsen waar de capaciteit te laag ligt."Na de invoering van de Lage Emissiezone, de aankoop van de eerste elektrische MIVB-bussen en de komende elektrificatie van de deelfietsen Villo! tonen we hiermee dat Brussel effectief de ambitie toont om een moderne en duurzame stad te zijn op vlak van mobiliteit", zegt minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A).Het model dat door concessiehouder PitPoint wordt geïnstalleerd kan door alle types elektrische wagens gebruikt worden. Elke laadpaal zal twee laadpunten van 11 kilowatt hebben, waardoor twee wagens op hetzelfde ogenblik kunnen opladen. De laadpaal voorziet bovendien 100 procent groene energie. De concessie heeft geen budgettaire impact voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De concessiehouder neemt alle kosten voor de installatie en het onderhoud van de infrastructuur voor zijn rekening tijdens de volledige duur van de concessie, die afloopt in 2028. Om de laadpalen te gebruiken kunnen automobilisten zich registreren via een platform en app of gewoon occasioneel gebruik maken van het systeem, zonder zich op voorhand te registreren. Tijdens het laden zelf is het parkeren op deze plaatsen gratis gedurende een periode van zes uur. Wie deze regel overtreedt zal bestraft worden met een boete van 50 euro.De komst van het gewestelijk netwerk van laadpalen was al enkele maanden gekend bij de negentien Brusselse gemeenten, maar in de stad Brussel besloot toenmalig schepen Els Ampe net voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 om op eigen initiatief al een eerste, en voorlopig enige, openbare laadpaal in te huldigen aan het Atomium.