De EDPB is van mening dat een cookiemuur bezoekers in feite geen keuze geeft om cookies te wijzigen. Om toegang te verkrijgen tot de website moéten zij akkoord gaan met het plaatsen van cookies. Het bekijken van de inhoud van de site is daardoor geen vrije keuze, wat volgens de koepelorganisatie in strijd is met de wetgeving.

Het standpunt van de EDPB is alvast in lijn met dat van de Gegevensbeschermingsautoriteit, die eveneens oordeelt dat cookiemuren niet zijn toegestaan. De Belgische toezichthouder stelde vorig jaar al dat websites hun bezoekers de keuze moeten geven of ze cookies al dan niet accepteren.

De EDPB is van mening dat een cookiemuur bezoekers in feite geen keuze geeft om cookies te wijzigen. Om toegang te verkrijgen tot de website moéten zij akkoord gaan met het plaatsen van cookies. Het bekijken van de inhoud van de site is daardoor geen vrije keuze, wat volgens de koepelorganisatie in strijd is met de wetgeving.Het standpunt van de EDPB is alvast in lijn met dat van de Gegevensbeschermingsautoriteit, die eveneens oordeelt dat cookiemuren niet zijn toegestaan. De Belgische toezichthouder stelde vorig jaar al dat websites hun bezoekers de keuze moeten geven of ze cookies al dan niet accepteren.