Volgens Facebook had de man de gebruikersregels overtreden. Hij suggereerde met zijn bericht dat alle vluchtelingen klaarstaan om geweld te gebruiken, aldus het platform. De rechter was het daar niet mee eens: "U wilde uitdrukking geven aan uw angst. Zo gaat dat bij openbare meningsvorming."

De gebruiker was verrast. Hij was ervan uitgegaan dat Facebook in het gelijk zou worden gesteld. De post was "zeker niet mijn beste prestatie", zegt hij, maar de man vindt dat Facebook zich schuldig maakt aan "een complete censuur".

Volgens Facebook had de man de gebruikersregels overtreden. Hij suggereerde met zijn bericht dat alle vluchtelingen klaarstaan om geweld te gebruiken, aldus het platform. De rechter was het daar niet mee eens: "U wilde uitdrukking geven aan uw angst. Zo gaat dat bij openbare meningsvorming."De gebruiker was verrast. Hij was ervan uitgegaan dat Facebook in het gelijk zou worden gesteld. De post was "zeker niet mijn beste prestatie", zegt hij, maar de man vindt dat Facebook zich schuldig maakt aan "een complete censuur".