Door de samenwerking zal de politie bij een controle onder meer sneller kunnen nagaan of een rijbewijs is ingetrokken. Ook fraude met de kilometerstand bij de verkoop van een wagen kan beter worden opgespoord omdat de gegevens worden uitgewisseld met andere EU-landen.

Fedict, dat begin 2017 zal fuseren met enkele andere FOD's, wordt zo een dienstenintegrator van de FOD Mobiliteit. De samenwerking was er al voor gegevens van maritiem transport, maar wordt nu uitgebreid.

De gegevensuitwisseling gebeurt met behulp van de Federal Services Bus (FSB) van Fedict. Die staat in voor veilige gegevensuitwisseling. Zo kan ook voorkomen worden dat dezelfde info geen meerdere keren moet worden opgevraagd.

Door de samenwerking zal de politie bij een controle onder meer sneller kunnen nagaan of een rijbewijs is ingetrokken. Ook fraude met de kilometerstand bij de verkoop van een wagen kan beter worden opgespoord omdat de gegevens worden uitgewisseld met andere EU-landen.Fedict, dat begin 2017 zal fuseren met enkele andere FOD's, wordt zo een dienstenintegrator van de FOD Mobiliteit. De samenwerking was er al voor gegevens van maritiem transport, maar wordt nu uitgebreid.De gegevensuitwisseling gebeurt met behulp van de Federal Services Bus (FSB) van Fedict. Die staat in voor veilige gegevensuitwisseling. Zo kan ook voorkomen worden dat dezelfde info geen meerdere keren moet worden opgevraagd.