De wet rond dataretentie regelt de opslag van telefoniegegevens door telecomoperatoren, waardoor het gerecht die gegevens kan opvragen.

Het Grondwettelijk Hof vernietigde vorig jaar een vorige versie van de dataretentiewet, uit privacyoverwegingen. De regering werkte daarom een reparatiewet uit. Het wetsontwerp werd begin juni al eens gestemd in de Kamercommissie Economie, maar oppositiepartij N-VA vroeg en verkreeg toen een tweede lezing, waardoor de tekst pas nu voorlag in de plenaire vergadering.

N-VA, maar ook de extreemlinkse PVDA, maakt zich zorgen over de implicaties van de tekst op de privacy. Volgens minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is de bescherming van de privacy gewaarborgd.

Een omstreden achterpoortje, waardoor geëncrypteerde communicatiediensten zoals Whatsapp of Telegram metadata zouden moeten bijhouden, maakt bovendien geen deel uit van het ontwerp. Daarover loopt nog een discussie op het niveau van de Europese Unie, verklaarde Van Quickenborne eerder deze maand.

De tekst werd aangenomen met de steun van de meerderheidspartijen. Het Vlaams Belang onthield zich en PVDA en N-VA stemden tegen, met uitzondering van N-VA-Kamerlid Sophie De Wit die zich onthield.

De wet rond dataretentie regelt de opslag van telefoniegegevens door telecomoperatoren, waardoor het gerecht die gegevens kan opvragen.Het Grondwettelijk Hof vernietigde vorig jaar een vorige versie van de dataretentiewet, uit privacyoverwegingen. De regering werkte daarom een reparatiewet uit. Het wetsontwerp werd begin juni al eens gestemd in de Kamercommissie Economie, maar oppositiepartij N-VA vroeg en verkreeg toen een tweede lezing, waardoor de tekst pas nu voorlag in de plenaire vergadering.N-VA, maar ook de extreemlinkse PVDA, maakt zich zorgen over de implicaties van de tekst op de privacy. Volgens minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is de bescherming van de privacy gewaarborgd.Een omstreden achterpoortje, waardoor geëncrypteerde communicatiediensten zoals Whatsapp of Telegram metadata zouden moeten bijhouden, maakt bovendien geen deel uit van het ontwerp. Daarover loopt nog een discussie op het niveau van de Europese Unie, verklaarde Van Quickenborne eerder deze maand.De tekst werd aangenomen met de steun van de meerderheidspartijen. Het Vlaams Belang onthield zich en PVDA en N-VA stemden tegen, met uitzondering van N-VA-Kamerlid Sophie De Wit die zich onthield.