De data worden sinds maart verzameld door het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) van de Landmacht, meldde NRC Handelsblad eerder deze week. Er wordt informatie over de coronacrisis en desinformatie bijeengebracht. Daarbij wordt ook gekeken naar groepen als Viruswaanzin, de Gele Hesjes en bepaalde media. Volgens Defensie zijn daarbij geen regels overtreden.

Vraagtekens

Partijen zetten vraagtekens bij het optreden van het LIMC. Volgens VVD'er Van den Bosch kan het niet de bedoeling zijn dat Defensie op eigen houtje Nederlandse burgers observeert 'Afgaande op de berichten voelden militairen zelf ook ongemak, en is er ingegrepen. Ik wil graag van de minister horen wat er precies gebeurd is, wie daartoe besloten heeft en wie er allemaal op de hoogte was'.

De partij D66 heeft al een Kamerdebat aangevraagd over de kwestie. 'Defensie moet geen taken van politie of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst op zich nemen', aldus Salima Belhaj (D66) in NRC. Haar collega Sadet Karabulut (SP) vindt dat Defensie de pandemie niet mag aangrijpen 'om eigen burgers en groepen te bespioneren. Het is niet ethisch, vrijheidsbeperkend en vermoedelijk strijdig met de privacy'.

De data worden sinds maart verzameld door het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) van de Landmacht, meldde NRC Handelsblad eerder deze week. Er wordt informatie over de coronacrisis en desinformatie bijeengebracht. Daarbij wordt ook gekeken naar groepen als Viruswaanzin, de Gele Hesjes en bepaalde media. Volgens Defensie zijn daarbij geen regels overtreden.Partijen zetten vraagtekens bij het optreden van het LIMC. Volgens VVD'er Van den Bosch kan het niet de bedoeling zijn dat Defensie op eigen houtje Nederlandse burgers observeert 'Afgaande op de berichten voelden militairen zelf ook ongemak, en is er ingegrepen. Ik wil graag van de minister horen wat er precies gebeurd is, wie daartoe besloten heeft en wie er allemaal op de hoogte was'.De partij D66 heeft al een Kamerdebat aangevraagd over de kwestie. 'Defensie moet geen taken van politie of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst op zich nemen', aldus Salima Belhaj (D66) in NRC. Haar collega Sadet Karabulut (SP) vindt dat Defensie de pandemie niet mag aangrijpen 'om eigen burgers en groepen te bespioneren. Het is niet ethisch, vrijheidsbeperkend en vermoedelijk strijdig met de privacy'.