Minister Dalle neemt kennis van de studie van het BIPT maar laat via zijn woordvoerder aan Data News weten dat hij er ook bedenkingen bij heeft. "Hij stelt zich ernstige vragen bij de beperkende definitie van de Vlaamse omroepbevoegdheid op basis waarvan het volume aan mediagebruik en de voorgestelde verdeling van de veilingopbrengsten wordt berekend." Aldus het kabinet van de minister.

"Daarenboven worden voorspellingen gemaakt over een periode van 20 jaar. Gezien de snel veranderende tendensen op internationaal vlak lijkt dit een bijzonder lange periode."

De studie die het BIPT door Capgemini liet uitvoeren, waarvan afgelopen zaterdag de resultaten van werden gepubliceerd, moet bepalen hoeveel media via het 5G-netwerk zal worden verstuurd. De studie heeft als doel een objectieve maatstaf te zijn in het debat over hoeveel procent van de inkomsten uit de veiling van de 5G-licenties naar de gemeenschappen, waaronder Vlaanderen, gaan. Media is een Vlaamse bevoegdheid, Telecom een federale.

Dat onderzoek kwam uit op vier cijfers op basis van datavolume en omzet en op basis van een nauwe en ruime interpretatie van het begrip 'media'. In alle vier de gevallen ligt het percentage media tussen de 5 procent en 28 procent. Dat is veel minder dan het percentage waar de Vlaamse regering tot nu toe van uitging.

Het kabinet van minister Dalle merkt op dat in het Vlaamse regeerakkoord een hoger aandeel in de verdeling van de eenmalige en jaarlijkse opbrengsten van de veiling naar voren is geschoven.

De studie volledig afschieten doet de minister vooralsnog niet. Wel klinkt het dat ze nu wordt geanalyseerd en die resultaten zullen worden besproken op de Vlaamse Regering.

Minister Dalle neemt kennis van de studie van het BIPT maar laat via zijn woordvoerder aan Data News weten dat hij er ook bedenkingen bij heeft. "Hij stelt zich ernstige vragen bij de beperkende definitie van de Vlaamse omroepbevoegdheid op basis waarvan het volume aan mediagebruik en de voorgestelde verdeling van de veilingopbrengsten wordt berekend." Aldus het kabinet van de minister."Daarenboven worden voorspellingen gemaakt over een periode van 20 jaar. Gezien de snel veranderende tendensen op internationaal vlak lijkt dit een bijzonder lange periode."De studie die het BIPT door Capgemini liet uitvoeren, waarvan afgelopen zaterdag de resultaten van werden gepubliceerd, moet bepalen hoeveel media via het 5G-netwerk zal worden verstuurd. De studie heeft als doel een objectieve maatstaf te zijn in het debat over hoeveel procent van de inkomsten uit de veiling van de 5G-licenties naar de gemeenschappen, waaronder Vlaanderen, gaan. Media is een Vlaamse bevoegdheid, Telecom een federale.Dat onderzoek kwam uit op vier cijfers op basis van datavolume en omzet en op basis van een nauwe en ruime interpretatie van het begrip 'media'. In alle vier de gevallen ligt het percentage media tussen de 5 procent en 28 procent. Dat is veel minder dan het percentage waar de Vlaamse regering tot nu toe van uitging.Het kabinet van minister Dalle merkt op dat in het Vlaamse regeerakkoord een hoger aandeel in de verdeling van de eenmalige en jaarlijkse opbrengsten van de veiling naar voren is geschoven.De studie volledig afschieten doet de minister vooralsnog niet. Wel klinkt het dat ze nu wordt geanalyseerd en die resultaten zullen worden besproken op de Vlaamse Regering.