Twee plannen

Het gaat eerst en vooral niet enkel om het plan rond online politie maar om verschillende doelstellingen van de politie die momenteel worden geherdefiniëerd. Technologie en internet zijn daar één aspect van. Daaruit komt nu het Nationaal Veiligheidsplan: een concreet plan met doelstellingen voor de politie. Tegelijk is er de kadernota integrale veiligheid die voor het eerst sinds 2004 wordt vernieuwd. Die is meer abstract, maar focust onder meer op een samenwerking tussen alle gewesten, gemeenschappen en regeringen.

De inhaalbeweging komt er omdat internet vandaag een veel grotere rol speelt in ons leven, maar ook in de modus operandi van criminelen. "Professionele bendes communiceren vandaag met geëncrypteerde tools, maar ook zaken als phishing of het verspreiden van kinderporno gebeurt vandaag online, dus is het logisch dat ook de aandacht van de politie naar daar verschuift", legt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van Minister Jan Jambon uit.

Niet enkel FCCU

Vandaag wordt online criminaliteit al opgevolgd door de Federal Computer Crime Unit, maar de bedoeling is om het gehele politiewerk te versterken. Onder meer door proactief rond te kijken op het web. Het is dus niet zo dat de FCCU morgen dubbel zoveel mensen in dienst zal hebben, al wordt er ook hier gedacht aan versterking.

Op het kabinet van minister Jambon verneemt onze redactie dat alle details nog niet zijn uitgewerkt. Zo moet het wettelijk kader ook nog worden afgesteld. "Maar de houding is dat de politie even veel moet kunnen en mogen in de echte als in de virtuele wereld", aldus Van Raemdonck.

Waar gaat de politie op internetpatrouille?

De politie zal binnenkort dus proactief aanwezig zijn op het internet. Niet noodzakelijk op zoek naar criminaliteit, maar wel om een oogje in het zeil te houden op bepaalde openbare plaatsen. Denk daarbij onder meer aan Facebook of andere sociale media. Maar het zou even goed kunnen gaan om fora's, zoekertjessites of andere openbare plaatsen op het web.

Van Raemdonck nuanceert daarbij dat het niet de bedoeling is dat de politie zelf gaat hacken of zaken uitlokt. Ook zal er nog steeds toestemming nodig zijn van de gerechtelijke partijen bij specifieke gevallen, zoals dat vandaag bij telefoontaps moet. "Het gaat niet om grote geplande acties of om gekke dingen te doen. We willen vooral dat de politie aanwezig is, net zoals in het gewone leven."

Wat mag dat kosten?

Veel en weinig. Er wordt geen extra budget uitgetrokken voor de plannen. Maar op het kabinet van minister Jambon klinkt het dat er vorig jaar al tweehonderd miljoen werd vrijgemaakt voor veiligheid en dat daar dit jaar nog eens vierhonderd miljoen euro bijkomt. "Enkele tientallen miljoenen" zullen daarvan zal naar ICT en de bemanning gaan. Er is dus geen apart budget voor de plannen, maar het algemeen budget zal voortaan wel meer aandacht hebben voor online.

Los van de plannen werd er recent wel 115 miljoen vrijgemaakt voor de digitalisering van de politiediensten. Onder meer voor een cloudoplossing en geautomatiseerde intelligentie.

Justitie

Minister Jambon stelt het plan samen met zijn collega bij Justitie Koen Geens voor. Want naast een digitaler politieapparaat moet ook het gerecht mee. "We stellen vast dat de gerechtelijke politie niet altijd over de juiste tools beschikt en ook daar willen we een inhaalbeweging maken."

Profielen

Toch wil dat niet zeggen dat er morgen een pak extra ict-profielen nodig zijn. De politie zoekt dit jaar sowieso 1.600 nieuwe mensen en volgend jaar nog eens 1.400 werkkrachten en daar zal een extra focus op IT en cybercrime bijzitten. Maar niet zozeer met zware technische profielen.

Wel gaat het om een mix van nieuwe en bestaande (al dan niet omgevormde) profielen. In dat opzicht valt de vergelijking nog best te trekken met de terreurexpert die specifieke zaken oplost, zoals de FCCU dat doet voor cybercrime, en de wijkagent die op een ander niveau aanspreekbaar is en een oogje in het zeil houdt. Die laatste zal op termijn ook online aanwezig zijn.

Twee plannenHet gaat eerst en vooral niet enkel om het plan rond online politie maar om verschillende doelstellingen van de politie die momenteel worden geherdefiniëerd. Technologie en internet zijn daar één aspect van. Daaruit komt nu het Nationaal Veiligheidsplan: een concreet plan met doelstellingen voor de politie. Tegelijk is er de kadernota integrale veiligheid die voor het eerst sinds 2004 wordt vernieuwd. Die is meer abstract, maar focust onder meer op een samenwerking tussen alle gewesten, gemeenschappen en regeringen.De inhaalbeweging komt er omdat internet vandaag een veel grotere rol speelt in ons leven, maar ook in de modus operandi van criminelen. "Professionele bendes communiceren vandaag met geëncrypteerde tools, maar ook zaken als phishing of het verspreiden van kinderporno gebeurt vandaag online, dus is het logisch dat ook de aandacht van de politie naar daar verschuift", legt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van Minister Jan Jambon uit.Niet enkel FCCUVandaag wordt online criminaliteit al opgevolgd door de Federal Computer Crime Unit, maar de bedoeling is om het gehele politiewerk te versterken. Onder meer door proactief rond te kijken op het web. Het is dus niet zo dat de FCCU morgen dubbel zoveel mensen in dienst zal hebben, al wordt er ook hier gedacht aan versterking.Op het kabinet van minister Jambon verneemt onze redactie dat alle details nog niet zijn uitgewerkt. Zo moet het wettelijk kader ook nog worden afgesteld. "Maar de houding is dat de politie even veel moet kunnen en mogen in de echte als in de virtuele wereld", aldus Van Raemdonck.Waar gaat de politie op internetpatrouille?De politie zal binnenkort dus proactief aanwezig zijn op het internet. Niet noodzakelijk op zoek naar criminaliteit, maar wel om een oogje in het zeil te houden op bepaalde openbare plaatsen. Denk daarbij onder meer aan Facebook of andere sociale media. Maar het zou even goed kunnen gaan om fora's, zoekertjessites of andere openbare plaatsen op het web.Van Raemdonck nuanceert daarbij dat het niet de bedoeling is dat de politie zelf gaat hacken of zaken uitlokt. Ook zal er nog steeds toestemming nodig zijn van de gerechtelijke partijen bij specifieke gevallen, zoals dat vandaag bij telefoontaps moet. "Het gaat niet om grote geplande acties of om gekke dingen te doen. We willen vooral dat de politie aanwezig is, net zoals in het gewone leven."Wat mag dat kosten?Veel en weinig. Er wordt geen extra budget uitgetrokken voor de plannen. Maar op het kabinet van minister Jambon klinkt het dat er vorig jaar al tweehonderd miljoen werd vrijgemaakt voor veiligheid en dat daar dit jaar nog eens vierhonderd miljoen euro bijkomt. "Enkele tientallen miljoenen" zullen daarvan zal naar ICT en de bemanning gaan. Er is dus geen apart budget voor de plannen, maar het algemeen budget zal voortaan wel meer aandacht hebben voor online.Los van de plannen werd er recent wel 115 miljoen vrijgemaakt voor de digitalisering van de politiediensten. Onder meer voor een cloudoplossing en geautomatiseerde intelligentie.JustitieMinister Jambon stelt het plan samen met zijn collega bij Justitie Koen Geens voor. Want naast een digitaler politieapparaat moet ook het gerecht mee. "We stellen vast dat de gerechtelijke politie niet altijd over de juiste tools beschikt en ook daar willen we een inhaalbeweging maken." ProfielenToch wil dat niet zeggen dat er morgen een pak extra ict-profielen nodig zijn. De politie zoekt dit jaar sowieso 1.600 nieuwe mensen en volgend jaar nog eens 1.400 werkkrachten en daar zal een extra focus op IT en cybercrime bijzitten. Maar niet zozeer met zware technische profielen.Wel gaat het om een mix van nieuwe en bestaande (al dan niet omgevormde) profielen. In dat opzicht valt de vergelijking nog best te trekken met de terreurexpert die specifieke zaken oplost, zoals de FCCU dat doet voor cybercrime, en de wijkagent die op een ander niveau aanspreekbaar is en een oogje in het zeil houdt. Die laatste zal op termijn ook online aanwezig zijn.