Het Belgische plaatje ziet er nog halfdonker uit na de storm van 2008-2009. Het land werd immers sterk getroffen door de wereldwijde crisis en is verplicht zijn economische model serieus te herzien, meer bepaald vanwege overbrengingen naar het buitenland. Daarnaast is er nog altijd geen oplossing voor het probleem van de institutionele instabiliteit, terwijl de risico’s met betrekking tot de staatsschuld groter worden.

België is nochtans een land dat een pioniersrol speelt op vele vlakken; zo noemen we bijvoorbeeld e-health, e-bestuur, smart-metering en mobiel betalen. En het land is door de buitenlandse investeerders (Google, Microsoft, Orange, enz.) erkend als vernieuwingsgebied.

2010 was een overgangsjaar voor de software- & servicemarkt. Een conjuncturele inkrimping van de budgetten drukte immers zwaar op de structurele toenemende vraag naar it. Zo legden de klanten een enorme druk op de prijzen, kozen ze voor projecten met een snelle roi, terwijl ze de schroeven aandraaiden in hun beleid inzake de producten die ze opnamen in hun assortiment. Nu het jaar ten einde loopt, neemt de spanning op de markt geleidelijk aan af en zijn de prijzen niet langer het enige beslissingscriterium (er wordt steeds meer rekening gehouden met servicekwaliteit en met de inbreng van vernieuwing en concurrentiekracht). Sommige klanten maakten gebruik van deze periode, waarin projecten in een winterslaap gedompeld waren, om echte strategieën uit te bouwen voor de omvorming van hun it, die binnenkort ten uitvoer worden gelegd.

De softwaremarkt kende een nieuwe start rond erp-modules (bijvoorbeeld voor hr en crm), activiteitgebonden en verticale applicaties, en infrastructuursoftware en tools om de prestaties van de informatiesystemen of van de onderneming te optimaliseren. Bovendien baart veiligheid de it-directies steeds meer zorgen.

De servicemarkt stond stil in 2010. Managed services kenden een plotse daling, terwijl de outsourcingdiensten dynamisch voortgedreven worden door de prijzen, maar ook door de servicekwaliteit en de toegang tot vaardigheden die op de lokale markt ontbreken.

Wat de activiteitensectoren betreft, had de openbare sector als groeimotor de hik: de budgetten werden nauwlettend in de gaten gehouden, zowel op federaal als Europees niveau. De Gewesten legden dan weer een zeker dynamisme aan de dag. De industrie had zwaar te lijden onder de crisis, zowel rechtstreeks met de drastische daling van de budgetten, als onrechtstreeks door de overbrenging naar het buitenland of de stopzetting van bepaalde activiteiten. De projecten die in 2010 plaatsvonden, hadden te maken met de activiteiten van de onderneming (bijvoorbeeld het sturen van de prestaties van de productieketen en de optimalisering van de toekenning van de hulpmiddelen).

De kortetermijnmaatregelen in de financiële sector in 2009 en 2010 zorgden voor een veranderende spirit (it-medewerkers worden weer intern, annulatie van grote projecten). De crisis bracht de sector in België aan het wankelen; de financiële sector is echter een van de meest dynamische op middellange termijn, gesteund door de evolutie van de regeling (Sepa, Bazel III) en een sterke behoefte aan modernisering.

De sectoren die sinds kort ontregeld zijn of volop geliberaliseerd worden (telecom, utilities, transport, postsector) zijn veelbelovend op het vlak van structurele projecten, of het nu gaat om ontvlechting van informatiesystemen, de aanpassing aan een consumentenmarkt in plaats van een gebruikersmarkt, en modernisering.

De prestaties van de spelers op de markt hangen natuurlijk samen met hun postionering in België. Zo werden de dienstverleners inzake advies en diensten in regie hard getroffen, terwijl de aanbieders van outsourcing genoten van een terugkerende omzet. HP is de tweede speler op de markt geworden als gevolg van de integratie van EDS. Tien Belgische bedrijven verschijnen in de top 30 van softwarehuizen. Ze varen er wel bij dat ze dicht bij de klant staan, halen voordeel uit hun aanwezigheid in de openbare sector en uit een kmo-markt die nog niet helemaal tot rijping is gekomen en een grote behoefte aan it vertoont.

PAC verwacht dat de volumes in 2011 terug het niveau van voor de crisis zullen bereiken, met een duidelijk herstel in de tweede helft van volgend jaar.

Dit artikel werd geschreven op basis van de studie van SITSI Belgium die werd gemaakt door Simon Philibert. Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met:

SIMON PHILIBERT

TEL: +33 1 56 56 74 15

E-MAIL: s.philibert@pac-online.com.

SITE PAC: www.pac-online.com

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content