Luxemburg maakt zich op voor zijn meest radicale verandering sinds de teloorgang van de staalindustrie eind jaren 70. In alle delen van de business wordt 1 januari 2015 de eerste dag van een nieuw Groothertogdom. Iedereen bereidt zich voor.

Of het dit nu doet uit eigen beweging of om zich te voegen naar de eisen van de internationale gemeenschap, Luxemburg staat aan de vooravond van een ingrijpende verandering. Op de eerste plaats is er de btw op elektronische diensten en niet-materiële goederen (zoals muziek, games, cloudservices enz.).

Tot nu toe golden in Luxemburg voor iTunes-nummers of e-books voor Kindle voordelige btw-tarieven (meestal 15 %, 3 % voor e-books), zeker in vergelijking met de tarieven die de Europese buren hanteren. De toepassing van de btw op de plaats waar de elektronische dienst verleend wordt gaf een groot aantal actoren nog een extra argument om het technologieaanbod van Luxemburg te overwegen. Maar op 1 januari wordt het btw-stelsel (in drie fasen) omgegooid ten gunste van het land dat de elektronische goederen aankoopt. Geen 15 % Luxemburgse btw meer op iTunes dus voor Belgische klanten, dit wordt namelijk 21 %.

Hiermee komt voor het Groothertogdom een einde aan deze gouden periode. Alles samengeteld ziet het land maar liefst een miljard euro aan zich voorbijgaan. Een enorm bedrag, dat bijna 10 % van de overheidsinkomsten vertegenwoordigt.

ITUNES VULDE 5 % VAN DE STAATSKAS

Het begrotingsevenwicht komt door deze reusachtige som, deze Luxemburgse fiscal cliff, in de problemen. Onder leiding van Eerste Minister Xavier Bettel, tevens minister van de ict-sector, is de nieuwe regering volop bezig met het opmaken van een nieuwe begroting, die rekening houdt met het wegvallen van een miljard euro (waarvan we redelijkerwijs mogen aannemen dat 500 miljoen alleen al afkomstig is van het iTunes-platform…).

Een van de hefbomen waarop de regering wel kan rekenen, is de algemene verhoging van de btw. Het sterk verlaagde tarief (meer bepaald voor e-books) mag dan ongewijzigd blijven, het algemene tarief wordt opgetrokken van 15 % naar 17 %. Zeer slecht nieuws voor de outsourcing bij de banken…

“De meeste bankproducten zijn niet onderworpen aan belasting op de toegevoegde waarde”, aldus Meester Jean Schaffner, vennoot bij het advocatenkantoor Allen & Overy Luxembourg. “Een bank verzamelt aan afnemerszijde slechts weinig btw op haar omzet omdat de geïnde intresten – en een flink deel van de commissies – zijn vrijgesteld”, bevestigt de bank BGL BNP Paribas. “Daarom kan ze de aan de toeleveringszijde de btw die haar leveranciers aanrekenen niet volledig terugvorderen. De btw is dus meestal een kostprijs voor de banken.” Een verhoging van het btw-tarief resulteert daarmee in een toename van deze kosten.

Nog meer dan elders vormt de kwestie van de nieuwe btw voor de financiële sector in Luxemburg (zijn beleggingsfondsen, privébank, universele bank, levensverzekering…) een extra doorn in de gekwetste voet van de markt. Voor providers van managed services, clouddiensten, outsourcingdiensten enz. zorgen twee procent extra btw voor een rechtstreekse daling van twee procent van de marge.

FSP’S GEVEN ZICH NIET GEWONNEN

“Het gezicht van de gemeenschap van Support FSP’s zou wel eens kunnen veranderen in de toekomst”, aldus Thierry Seignert, voorzitter van de APSF/S, de vereniging van outsourcers in de sector, en directeur van IBM Services Financial Sector, de FSP van IBM in Luxemburg.

“Elke financiële instelling die het gebruik van outsourcing voorziet, wil een betere of minstens gelijkwaardige dienstverlening voor een lagere prijs”, stelt Thierry Seignert vast. Om een informaticus te delegeren die haar een factor 100 kost, hoopt de bank op een aanbod van 90! Daarbij komt dat de provider een marge moet veiligstellen en een btw moet toepassen die momenteel 15 % bedraagt, en morgen 17 %. Een Support FSP moet zijn dienst dan al 25 tot 30 % goedkoper aanbieden dan in de oorspronkelijke stelling!” Dat vergt een enorme inspanning.

De financiële sector is nog steeds een belangrijk deel van de economie (23 % van het bbp in het Groothertogdom). De FSP-sector is goed voor 9000 banen. Deze bedrijven die de financiële activiteiten ondersteunen, vertegenwoordigen in totaal een balans van meer dan 1 miljard euro, met 81 entiteiten.

HET GEHEIM IS DOOD, DE VERTROUWELIJKHEID NIET

Het andere element waarmee rekening moet worden gehouden, is dat er dringend een nieuw businessmodel bepaald moet worden. De behoeften qua transparantie in de sector zijn een prioriteit geworden, en wat in België of Frankrijk kan worden beschouwd als ‘bankgeheim’, zal in 2015 in onbruik geraken.

“We staan voor een verandering die voor sommigen pijnlijk en diepgaand zal zijn”, zegt Jean-Jacques Rommes, directeur van de Vereniging van Banken en Bankiers van Luxemburg. Toch ben ik ervan overtuigd dat we in Luxemburg uiteindelijk nog altijd een kenniscentrum inzake privévermogensbeheer zullen hebben en ik heb dan ook geen twijfels over de toekomst van deze activiteit, ook al zal ze niet op dezelfde manier georganiseerd zijn als nu.”

Banken die zich richten op particuliere klanten zijn nu bezig met de uitwerking van dit nieuwe model voor na 2015. Het zal gaan om banken van topkwaliteit, die hun veeleisende en complexe klanten nog beter opvangen: de HNI’s (High Net Worth Individual) of U-HNI’s, de ultrarijken. Deze vermogens zijn op zoek naar financiële structureringsmogelijkheden in alle sereniteit en met volledige naleving van de verplichtingen. In die zin blijft Luxemburg een uitgelezen markt… Ze krijgt weliswaar concurrentie, maar heeft nog steeds sterke troeven in handen. Turn secrecy into privacy…

BANKEN KLAAR IN IT

De banken komen dus in een nieuwe fase met hun it. Ze zitten nog altijd in een fase van afkoeling en immobilisme als gevolg van de problemen op de internationale financiële markten en de moeilijkheden waarmee de Europese economie sinds 2008 kampt. Maar de afgelopen jaren hebben ze tegen wil en dank toch geïnvesteerd in it, al was het om het hoofd boven water te houden of in te gaan op de vereisten of opportuniteiten op regelgevingsvlak (Basel, FATCA, Emir, AIFM enz.).

Het signaal voor een nieuwe start is nu gegeven op de markt. BIL, de oudste financiële instelling op de markt, liet zopas weten dat het van plan is zijn hele kernplatform grondig te herzien. Een reusachtig project waar ook andere toporganisaties zich aan wagen: Raiffeisen – waarvan cio Jean-Luc Martino zopas werd verkozen tot cio van het jaar wegens deze complexe en optimistische omvorming -, levensverzekeraar Lombard, enz. Anderen werken aan gelijkaardige projecten (zoals Natixis) of zijn volop bezig met een analyse, zoals BGL BNP Paribas. Voor nog anderen vormt de weg van de modernisering van de architectuur een prioriteit. Zo is de SGBT net klaar met deze modernisering: ze stapte af van het mainframe om plaats te maken voor een V-Block van VCE. De KBL grijpt ook naar een open x86-platform met behulp van HP.

DTS IS EINDELIJK DOOD! LEVE IS4F!

Maar het dossier van het jaar, een pact voor de toekomst, is de oprichting van IS4F, wat staat voor Innovative Solutions for Finance, de nieuwe naam die IBM gaf aan DTS, Dexia Technology Services, de technologische spin-off van de Dexia-groep. Bij de overgang van DTS komt het hele potentieel van het FSP-statuut als winnaar uit de bus. IBM wist zijn positie binnen Belfius en BIL te behouden, maar won vooral de premissen van een Cloud for Finance, dat nu verhandeld kan worden buiten de holding Dexia. Telindus voelt zich ook gesterkt in zijn cloudproviderstrategie. De bank is uitgegroeid tot de bevoorrechte partner van de dochteronderneming van IBM en staat in voor de telecommunicatie- en opslagdiensten.

Op het kruispunt van vele wegen staat dit kleine land klaar om de uitdaging aan te gaan. De mouwen zijn al opgestroopt.

Raphaël Henry

Voor providers van managed services zorgen twee procent extra btw voor een rechtstreekse daling van twee procent van de marge.

Partner Content