3 manieren waarop een CIO in 2022 het verschil kan maken

© illustratie Eva Lynen
Kristof Van der Stadt
Kristof Van der Stadt Hoofdredacteur bij Data News

CIO’s en IT-leidinggevenden moeten op zoek naar andere manieren om meerwaarde te creëren. Dat stelt onderzoeksbureau Gartner, dat die opdracht in drie aandachtspunten samenbrengt.

Where next? Het is de centrale vraag die Gartner stelde aan het virtuele publiek van zijn jaarlijkse IT Symposium. Ietwat retorisch, want de analisten hadden uiteraard slides vol antwoorden klaar. De toon werd in de openingskeynote gezet. ‘De disruptie door de pandemie moet voor CIO’s en IT-leidinggevenden een aanleiding zijn om op een fundamenteel andere manier waarde te creëren’, zei Mbula Schoen, senior research director bij Gartner. CIO’s en IT-managers moeten er om te beginnen voor zorgen dat niet alleen ‘overal werken’ een realiteit is, maar ook de mogelijkheid om overal te kunnen leiden en coachen. Ten tweede is het ecosysteem een belangrijk aandachtspunt. Een derde grote werf is wat Gartner samenvat onder de noemer ‘Reach Beyond the Where’: proberen uit het keurslijf te breken van het huidige denken. Laten we die drie aandachtspunten wat verder uitkristalliseren.

1. Werken op afstand? Dat is het startpunt!

Gartner voorspelt dat het aantal kenniswerkers dat vanop afstand – thuis zoals u wil – werkt zal toenemen tot 47% tegen het einde van volgend jaar: zowat een verdubbeling van nu. In 2019 was dat nog 27%. Uiteraard hebt u als CIO de pandemie ook aangegrepen om dat afstandswerken waar mogelijk en waar nodig extra te faciliteren of te optimaliseren. Maar daarmee is de kous dus niet af. ‘Uit ons onderzoek blijkt dat maar 14% voltijds naar kantoor wil blijven gaan. 19% verkiest om nooit meer op kantoor te moeten werken. Maar veruit de meesten zitten daar tussen en willen het beste van beide combineren. Dat betekent dat CIO’s bijzonder flexibel moeten zijn om hier mee om te gaan’, zegt Mbula Schoen. ‘Maar van on-site naar remote overstappen is eigenlijk nog maar het startpunt. CIO’s moeten echt gaan investeren in digital workplace innovation‘, klinkt het: ‘al is het zelfs maar om geen talent te mislopen, want er is een duidelijke opwaartse trend in het aantal IT’ers dat een andere job overweegt.’ Ja, de war for talent flakkert opnieuw in alle hevigheid op. Om de nodige IT-talenten aan te trekken én te behouden, ziet Gartner drie concrete manieren.

Bouw een werkplek vertrekkende vanuit de werknemer

Met een human-centric workplace doelt Gartner op een werkomgeving die enerzijds productiviteit oplevert maar anderzijds ook innovatie stimuleert. De locatie én de gebruikte technologie zijn daarbij van ondergeschikt belang. Voordelen? Minder oververmoeide werknemers, een kleinere kans dat de IT’er andere oorden opzoekt en tóch een hogere performantie.

Zet in op ‘business technologists’

‘Waar ‘shadow-IT’ – het gebruiken van software of applicaties zonder goedkeuring of medeweten van de IT-afdeling – dikwijls een negatieve connotatie heeft, treden ‘business technologists’ uit de schaduw’, zegt Mbula Schoen. 41% van alle werknemers valt volgens Gartner-onderzoek onder de definitie van een business technologist: werknemers die buiten de IT-afdeling werken en die toch technologische of analytische vaardigheden hebben en inzetten voor interne of externe bedrijfsdoeleinden. ‘Durf daar op in te zetten, want al onze onderzoeken leren ons dat organisaties die dat effectief doen hun digitale doelen veel sneller bereiken dan andere bedrijven’, klinkt het.

Bouw een interne ’talent marketplace’

Zo’n interne marktplaats voor talent gebruikt artificial intelligence (AI) in combinatie met gegevens over de persoonlijke vaardigheden van iedereen. Zo’n tool kan voor veel bedrijven een oplossing zijn voor het vraagstuk rond (eventuele) reskilling van werknemers. Maar ook om werknemers flexibel in een andere rol, of een ander project onder te brengen op zeer korte termijn. Bijkomend voordeel is dat het niet alleen een praktische meerwaarde voor het bedrijf kan bieden, maar dat werknemers op die manier ook meer mogelijkheden krijgen om intern een nieuwe uitdaging te pakken te krijgen.

2. Maak (opnieuw) werk van een breed ecoysteem

Wat verderop in de keynote ging distinguished research vice president Hung LeHong vooral in op het belang van het ecosysteem. ‘83% van de bedrijven ziet een toenemende vraag voor digitale toepassingen. En het mooie is dat de pandemie ook meer kansen biedt. Door de pandemie zijn sommige regels versoepeld terwijl andere net aangescherpt werden. De combinatie van dat alles is een gigantische uitnodiging om veranderingen door te voeren: zeker veranderingen die tot voor kort onmogelijk geacht werden’, meent LeHong, die de grote woorden niet schuwt. ‘IT zit nu in een positie waarin het zelfs problemen op wereldniveau kan aanpakken. CIO’s moeten de door de pandemie veroorzaakte digitale versnelling aangrijpen om verder door te duwen. Om nieuwe digitale verbeteringen na te streven in de gezondheidszorg, in onderwijs, de industrie, retail of in de publieke sector. Maar de CIO kan het niet alleen’, stelt LeHong: ‘Hij of zij heeft partners nodig en op een andere manier dan voor corona.’ Een vernieuwd ecosysteem dus, waarbij IT-managers er goed aan doen om onderscheid te maken tussen one-to-one, one-to-many en many-to-many partners.

One-to-one

Een persoonlijke één-op-één partner moet best naar een hoger niveau getild worden en uitgroeien tot wat Gartner een ‘generative partnership’ noemt: een onderneming die fundamenteel samenwerkt met een technologiepartner om samen oplossingen te bouwen die momenteel nog helemaal niet bestaan. En wat met het eindresultaat, vraagt u zich af? Dat blijft eigendom van beide partijen die er samen de vruchten – en dus de inkomsten van plukken. Zo’n generative partnerships worden meer en meer gemeengoed. Gartner verwacht dat de IT-uitgaven in het kader van zo’n partnerships met 31% gaan toenemen in de komende vijf jaar.

One-to-many

One-to-many partnerships zijn breder en zijn eerder een ecosysteem van meerdere technologiepartners. Deze aanpak werkt het best wanneer een organisatie meerdere spelers nodig heeft om samen een bepaald probleem op te lossen. Denk hier zeker ook aan ppp’s: publiek-private samenwerkingen waarvan de burger kan profiteren.

Many-to-many

En zoals de naam al doet vermoeden gaat many-to-many om zowel meerdere technologiepartners als meerdere producten of diensten van verschillende bedrijven die aan veel verschillende klanten aangeboden worden. Typisch vallen marktplaatsen, app-winkels, of API-stores onder deze definitie.

‘Laat het duidelijk zijn: de CIO moet hoe dan ook een partner-expert worden. Het is aan de CIO om de juiste partners aan te trekken en uit te bouwen, afhankelijk van de problemen die moeten opgelost worden’, aldus nog LeHong.

3. Mik verder, neem meer risico’s

Hij krijgt daarin bijval van zijn collega Daryl Plummer. ‘De CIO moet beseffen dat hij de uitdagingen van morgen echt niet alleen aan kan. Soms heeft hij een vriend nodig. Maar soms heeft hij een heel dorp nodig om wereldproblemen te kunnen aanpakken’, stelt Plummer. ‘Dus als je mij de vraag stelt, where next?, dan is mijn antwoord om vooral weg te zeilen van legacy, van je geschiedenis en van vooroordelen. Durf verder te denken en risico’s te nemen. Durf grotere problemen dan vroeger toch vast te grijpen. Covid-19 heeft er voor gezorgd dat meer leidinggevenden en meer CEO’s een hogere zin voor risico ontwikkeld hebben, dus het moment is daar. Maar om te ontdekken wat er voorbij de horizon ligt, moet je eerst het zicht op de oevers kwijtgeraken’, trekt Plummer zijn zeilvergelijking verder door.

‘Voor CIO’s is het ook goed nieuws dat voor volgend jaar 6,2% groei in de IT-budgetten voorspeld wordt’, aldus Plummer die in het oplossen van individuele privacy zo’n voorbeeld van een wereldprobleem ziet. ‘40% van de mensen wil tegen 2024 minder persoonlijke data vrijgeven, waardoor monetisering daar moeilijk wordt. Dat heeft een impact op authenticatie, privacy en security. Volgens ons ligt de oplossing daar in een combinatie van machine learning en ‘synthetic data’, zegt Plummer.

Synthetische gegevens worden gegenereerd op basis van échte data. De resulterende synthetische gegevens zien er hetzelfde uit, voelen hetzelfde en betekenen hetzelfde als het origineel. Een synthetische dataset kan dus net als de originele dataset ingezet worden aangezien hij dezelfde inzichten en correlaties bevat – maar dan eerder geanonimiseerd. Geen enkel synthetisch datapunt kan herleid worden tot het datapunt in de originele dataset, waardoor het voor bepaalde privacygevoelige oplossingen perfect geschikt kan zijn. ‘Misschien kunnen we cybersecurity in een federated AI-model gieten als oplossing voor alles. En dan moet je nooit meer nadenken over de vraag of je bij een ransomware-aanval de gijzelnemers moet betalen of niet. Een absurd idee? Met absurde ideeën wordt vaak gelachen, tot het moment dat ze ook echt uitgewerkt raken’, besluit de analist.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content