1. HOE EVOLUEREN DE PROFIELEN VAN UW SAP-CONSULTANTS?

Delaware Consulting, Jan Delaere, Managing Partner: We stellen ongeveer 300 SAP-consultants tewerk in België. Twee derde van hen zijn process driven en geven voorrang aan de goede beroepspraktijken en aan beroepstemplates ten opzichte van zuivere SAP-kennis. En één derde is technology driven en ziet zuivere technologie als een enabler (middleware, multi-channel commerce, in-memory, mobile; enz.)

Alti-Cernum, Denis Van Waetermeulen, Managing director SAP: We hebben 70 SAP-consultants in dienst. Onze profielen evolueren steeds meer naar universitairen met kennis van zaken en een uitgesproken affiniteit voor technologie. We hebben steeds meer behoefte aan architecten die samen met de klant een totaaloplossing ontwerpen en uitvoeren. En die daarbij buiten de grenzen van SAP zelf treden. De consultants hebben niet langer een globale visie op de problematiek, maar moeten samenwerken en teamwerk bevorderen voor complexe projecten.We hebben een intensief programma voor het beheer van de vaardigheden om aan elke consultant een ontwikkelingsplan op maat te bieden.

AtoS, Geert Vanvaerenbergh, SAP-Directeur: We stellen meer dan 100 consultants tewerk op het vlak van erp, bi, crm en NetWeaver. En we blijven groeien, dankzij grote meerjarige contracten die we onlangs in de wacht sleepten. Vroeger bestond er een duidelijke splitsing tussen technische en functionele consultants, maar nu is SAP geëvolueerd naar een totaalconcept dat veel verder gaat dan de traditionele erp-grenzen. Technische vaardigheden vormen een groot pluspunt om de verschillende gebieden met elkaar in dialoog te laten treden. De ontwikkelingen gebeuren tegenwoordig in Java met meer outputtechnieken dan enkel SAP*Script, met name Adobe en SAP PI. Iedere consultant moet tegenwoordig de functionele en technische wereld begrijpen om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Elk van onze consultants krijgt enkele dagen opleiding op basis van zijn behoeften en zijn curriculum.

2. HOE STAAT U TEGENOVER HET PROGRAMMA SECURE SUCCESS?

Delaware Consulting, Jan Delaere, Managing Partner: Wij vinden dit programma zeer positief, omdat de houding van SAP ten opzichte van zijn partners duidelijker is geworden. We moeten ons niet meer afvragen of we concurrenten of partners zijn. Voor Delaware situeert de grote meerwaarde zich op 2 niveaus. Aan de ene kant kunnen we zeer specifieke vaardigheden opbouwen rond nieuwe producten of nicheproducten van het SAP-aanbod, bijvoorbeeld inzake gcr(governance, risk and compliance) of ewm (extended warehouse management). Aan de andere kant kunnen we de klant beter begeleiden door goede praktijken te ontwikkelen, de voorgestelde ontwikkelingen uit te dagen, het wijzigingsproces in de organisatie te ondersteunen, enz. Allemaal elementen die een meerwaarde vormen bij de uiteindelijke implementatie.

Alti-Cernum, Denis Van Waetermeulen, Managing director SAP: Dit is een goede manier om de klant een extra garantie te geven dat de software werkt en dat het project kan slagen. De aangeboden oplossingen zijn vaak vernieuwend en bevinden zich altijd in een stadium van ontwikkeling. Vandaar het belang van de betrokkenheid van SAP in het project. SAP kan ook helpen de klant te overtuigen om een best practicesbenadering in te voeren. Alti. Cernum kan zich dan toespitsen op de uitvoering, en moet de klant niet overtuigen van het design van de software, dat is de taak van de uitgever.

AtoS, Geert Vanvaerenbergh, SAP-Directeur: Het is een goed initiatief dat werd ingevoerd door Henri van der Vaeren, de toenmalige baas van SAP Belux. Het doel was om te vermijden dat een project 20 % duurder werd omdat er SAP bij kwam kijken. Met het risico van te verliezen als je concurrenten niet voor deze formule kiezen. Voortaan is de waaier aan mogelijkheden uitgebreid en het was een goed idee om de klant een beveiligde omgeving aan te bieden. Ik vind het trouwens niet nodig om SAP telkens te betrekken bij elk project. Je moet ook naar de alternatieven kijken en het aanbod slim benutten.

In het programma Secure Success streven we er niet naar om klanten te “stelen”, omdat ons aanbod complementair is.

3. WAT IS DE RELATIE TUSSEN UW CONSULTANTS EN SAP BELGIË?

Delaware Consulting, Jan Delaere, Managing Partner: Deze relaties zijn in feite zeer beperkt en hebben voornamelijk betrekking op de verkoopteams, zowel voor sales als pre-sales. Vroeger stuurden we al onze jonge consultants naar SAP-opleidingen, maar door de stijging van onze kritieke massa kunnen we hen nu in eigen huis opleiden. Onze consultants volgen nog wel SAP-opleidingen over nieuwe modules of nieuwe technologieën.

Alti-Cernum, Denis Van Waetermeulen, Managing director SAP: Onze consultants kennen het SAP-personeel goed omdat ze in het verleden al vele projecten hebben gedaan. Ook de sociale media vergemakkelijken de contacten buiten de grenzen van het bedrijf. Forums maken het mogelijk om kennis uit te wisselen en eventueel om elkaar te helpen om bepaalde problemen op te lossen.

AtoS, Geert Vanvaerenbergh, SAP-Directeur: Ik wil benadrukken dat de directie van AtoS de relatie met SAP uiterst belangrijk vindt. AtoS is een van de grootste partners van SAP ter wereld. In België hebben we nauwe contacten opgebouwd met verschillende belangrijke mensen, die beheerd worden door onze alliance managers. Wij verkopen geen Oracle of Salesforce, waardoor we wel gedwongen zijn om ons huwelijk met SAP te doen slagen.

4. WAT VINDT U VAN HET CERTIFICATIEPROGRAMMA?

Delaware Consulting, Jan Delaere, Managing Partner: Ik hecht veel meer belang aan het certificatieproces dan aan het certificaat zelf: om het te krijgen worden adviseurs gedwongen om hun kennisgebied uit te breiden en de hele module te beheersen. We hebben 2 types gecertificeerde consultants: de ervaren consultants en de juniors. De ervaren consultants kunnen dankzij dit proces hun kennis van een module vervolmaken, wat zeer waardevol kan zijn. En voor de juniors bewijst de certificering dat hun opleiding van goede kwaliteit was en dat ze de materie onder de knie hebben. Toch is dit geen garantie dat ze SAP kunnen implementeren: ze kennen de terminologie, maar moeten nog bewijzen dat ze hun kennis in de praktijk kunnen omzetten.

Alti-Cernum, Denis Van Waetermeulen, Managing director SAP: Dit is een gestructureerde aanpak om de kennis van onze consultants te meten en te beoordelen. We gebruiken dit programma als een persoonlijke doelstelling voor onze consultants. Daarnaast moeten onze managers een bepaalde certificatiedoelstelling bereiken per jaar. Maar we mogen het certificatietraject niet uit het oog verliezen: de analyse van de kennis die nodig is om een bepaald certificaat te behalen, de persoonlijke beoordeling van de duur om een beoordeling te krijgen, de nodige discipline om de vooropgestelde doelstelling te behalen, de beoordeling van de eventuele risico’s op een mislukking, enz. Want consultancy houdt in dat je uitdagingen aangaat om je kennisgebied te verbreden, eventueel buiten je comfortzone en in samenwerking met je collega’s, om uit te blinken. Het programma biedt ons een kader om onze consultants te leiden en te evalueren.

AtoS, Geert Vanvaerenbergh, SAP-Directeur: Voor onze klanten vormt dit een kwaliteitsgarantie van onze consultants en voor het team van managers is het een bevestiging dat de vaardigheden van zijn team evolueren. Toch is het niet altijd gemakkelijk om gecertificeerd te worden voor de nieuwste technologieën of oplossingen, omdat er niet altijd ad hoc examens bestaan. In deze gevallen proberen we de klant te overtuigen aan de hand van demo’s waarin onze consultants de oplossingen uiteenzetten. Voor een groter aanbod wordt vaak gevraagd om een lijst te geven van de gecertificeerde personen, want het is nog niet mogelijk om een demo voor te leggen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content