Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

De evolutie van India als ict-centrum, weerspiegelt zich ook in de evolutie van de Indische vestigingen bij Accenture. Naast een vitaal ‘delivery center’ wordt het land ook steeds meer een centrum voor marktexpertises en creativiteit voor dit bedrijf.

Als leverancier van ict-diensten vormt Accenture wereldwijd met meer dan 210.000 werknemers in 120 landen een zwaargewicht in de sector. Met zowel activiteiten inzake bedrijfsadviezen, als outsourcing rond technologie en bedrijfsprocessen beoogt Accenture langetermijncontracten met klanten en een meer non-cyclische omzet door een evenwichtiger split over de verschillende activiteiten en regio’s in de wereld. In dit alles weegt outsourcing zwaar door, goed voor een omzet van 9 miljard dollar, mede dank zij een wereldwijd ‘delivery center network’ waarin ca. 120.000 personen actief zijn.

Sleutelrol voor India

In de levering van outsourcingdiensten door Accenture spelen diens Indische vestigingen een sleutelrol, met een reeks ‘delivery centers’ in het land die samen 60.000 werknemers tellen. De technologieactiviteit zit nog steeds sterk in de lift, met alleen al in Bangalore zes ‘facilities’ – meteen de grootste vestiging van Accenture. In combinatie met ‘near shore’ dienstencentra, die onder meer lokale taalkennis bieden en dichter bij de klanten zijn gevestigd – heeft Accenture in de voorbije 10 jaar een hele strategie uitgewerkt. Een ander bewijs van de evolutie in India is dat het bedrijf vandaag niet alleen zwaait met een prijskaart als verkoopsargument, maar ook wijst op de vaak unieke expertise die in de Indische vestigingen werd opgebouwd en aangeboden.

Tegelijk groeit ook voor Accenture de Indische markt zelf aan belang, waarvoor de dienstencentra van Accenture in het land natuurlijk goed geplaatst zijn. Het bedrijf stelt wel al 25 jaar in India aanwezig te zijn specifiek vóór India, maar er kwam wel meer schot in de zaak na een strategisch ‘review’-proces enkele jaren geleden. Toen werd beslist op India te mikken, naast een aantal andere groeimarkten, – samen door Accenture aangeduid als de ‘BRICCOM’-landen, in casu Brazilië, Rusland, India, China, Zuid Korea en Mexico.

Meer lokale expertise

Met de beschrijving van andere Accenture-activiteiten in Bangalore illustreert het bedrijf op bijkomende wijze hoe India nieuwe ict-expertises heeft geleerd. Zo streeft de lokale outsourcing naar een ‘industrialisering’ van de dienstverlening. Hoe opdrachten zo efficiënt mogelijk, met een minimum aan personen en een maximale herbruikbaarheid van kennis afhandelen. Dat veronderstelt meer specialisatie, het hergebruik van ‘assets’ zoals software en verzamelingen van code, en een algemene optimalisatie. Dat is het doel in zowel Accenture’s ‘delivery centers’ als in ‘solution factories’- groepen die gestandaardiseerde diensten aan verschillende klanten kunnen leveren. Daarnaast biedt Accenture ook een gamma van diensten rond SAP, Oracle, Java en dies meer aan. Ook heeft Accenture ondertussen ook eigen producten voor ‘vertikale sectoren’ ontwikkeld. Rond nieuwe ontwikkelingen als ‘cloud computing’ biedt Accenture in Bangalore een eigen ‘center of excellence’, met een ‘end to end’ kennis van alle aspecten, klinkt het. Hoewel Accenture over een cloud datacenter voor de eigen behoeften (en van enkele klanten) beschikt, ziet het geen eigen heil in het zelf opbouwen van datacenters. Veeleer wil Accenture adviseren bij de analyse van een bestaande softwareportfolio in een bedrijf en de geschiktheid om de overstap naar de cloud te zetten. Accenture wil de business case en het scenario formuleren, evenals beschrijven wat de impact op de ict-architectuur zal zijn, de risico-analyse en dies meer. Nog duidelijker is de vooruitgang in India zichtbaar in de lokale vestiging van een ’technology lab’, voor het ontwikkelen van boude ideeën die de bedrijfsresultaten onherkenbaar verbeteren. De onderliggende technologievisie wordt regelmatig herzien en is nu toe aan de editie ‘2011-2016’. Naast cloud wordt hierin bijzondere aandacht besteed aan data in alle vormen (gestructureerd of niet) en de analyse ervan. Daarnaast bespreekt het ook veranderingen in ict architectuur (met het oog op een meer service gerichte ict), ict-security, een risicogerichte privacy-aanpak, evenals sociale netwerken. In de Bangalore-vestiging van het technology lab werd onder meer concreet een hulpmiddel getoond om duidelijker, minder ambigue requirements voor projecten te distilleren uit de input van de klant, onder meer door vage of ambigue opmerkingen te vlaggen. Een ander voorbeeld betrof een ‘process driven collaboration assistant’ – een tool dat op basis van de context van een proces de nodige info of experten aanbiedt om een proces of transactie tot een bevredigend einde te brengen. En een derde project illustreert zeker de ambitie om het eigen lokale kunnen in de verf te zetten: een project om biometrische gegevens van de gehele Indische bevolking (meer dan 1,2 miljard personen) te verzamelen en bruikbaar te maken in het kader van een Unique ID Authority of India. Een absolute uitdaging, aangezien deze database tien maal groter zou zijn dan de grootste vergelijkbare database op dit ogenblik!

Guy Kindermans

Partner Content