Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Een event als Devoxx dwingt tot het maken van keuzes, maar de presentatie van Jonas Bonér verdient allicht de aandacht ‘met stip’.

De creator van Akka omschrijft zijn geesteskind als “een toolkit en runtime voor het bouwen van hogelijk concurrente, gedistribueerde en fouttolerante event-gedreven toepassingen op de JVM.” Hij doet hiervoor een beroep op het actor-model om samen met software transactional memory een “unieke hybride” te vormen voor zowel een scale up als scale out programmeermodel. Voor fouttolerantie gaat Bonér voor het ‘let it crash/embrace failure’-model zoals “de telecom industrie aanwendt voor het bouwen van zelfhelende toepassingen.” Deze middleware kan ofwel als een bibliotheek, dan wel als een microkernel worden aangewend. In een interview stelt Bonér dat hij zijn ervaring op de bovenstaande punten, opgedaan in de wereld van Erlang – een taal voor uitermate schaalbare real-time toepassingen – wil aanbieden in de Java-omgeving. Akka voorziet overigens zowel in een Java-api als een Scala-api. Bonér benadrukt overigens dat ook andere talen op Akka kunnen worden aangewend, zoals JRuby, Clojure en Groovy.

De huidige versie is Akka 1.2, maar een versie 2.0 zit al in de pijplijn. Die zal, aldus Bonér, nog meer mogelijkheden bieden inzake gedistribueerde toepassingen, met onder meer adaptieve automatische load balancing en cluster rebalancing.

In de handen van gebruikers leende Akka zich al tot de bouw van (near real time) wegverkeer-informatiesystemen, evenals toepassingen voor de verwerking van krediet/debetkaarttransacties.

Typesafe

Interessant is overigens dat Jonas Bonér en Martin Odersky, auteur van Scala, eerder dit jaar samen het bedrijf Typesafe hebben opgericht. Het bedrijf zal commerciële ondersteuning bieden aan gebruikers van Scala en Akka, die allebei wel open source producten blijven. Typesafe introduceerde al de Typesafe-stack, die de nieuwste versies van Scala en Akka combineert met ontwikkelingstools. Het oorspronkelijke Akka-bedrijf – Scalable Solutions – had al een commercieel product, Cloudy Akka.

Ondanks de nadruk op Scala is ‘Typesafe wel erop gericht om Scala 100 procent interoperable te houden met de bestaande Java investeringen in de bedrijven.”

In de adviesraad van Typesafe zetelen overigens twee bijzondere leden: ‘Java vader’ James Gosling en concurrency-goeroe Doug Lea.

Guy Kindermans

Deze middleware kan ofwel als een bibliotheek, dan wel als een microkernel worden aangewend.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content