Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

In de uitvoering van het cruciale ‘shift plan’ voor Alcatel-Lucent speelt België een stevige rol, wat vergelijkbaar met de beklimming van de Mont Ventoux.

Sinds de fusie in 2006 heeft Alcatel-Lucent een traject afgelegd dat vaker door herstructureringen en besparingen werd bepaald dan door successen. Het shift plan van top-ceo Michel Combes moet daar definitief een omslag in brengen, met een scherpe focus op de sterkten van het bedrijf, scherpe besparingen en het afvloeien van duizenden werknemers. Maar voor België zou het plan net de toekomst verzekeren, aldus Alcatel-Lucent Belgium ceo Luc Defieuw.

STERKE PIJLERS

Van een ‘generalist’ wil Alcatel-Lucent meer een gefocust bedrijf worden, met pijlers als vaste-lijn technologie, ip-netwerken, cloud en ultra breedband-infrastructuur en voor verschillende van die pijlers “is België wereldwijd of Europees van belang”, onderstreept Luc Defieuw, onder meer dank zij een lokale vestiging van Bell Labs. Dat hierdoor een aantal activiteiten en de bijhorende werknemers werden afgestoten – zoals onlangs de beheerde diensten activiteiten voor KPN in België, overgedragen aan Tech Mahindra – en een aantal andere werden verkocht, of minder investeringen krijgen, is een feit.

“We zijn in het eerste jaar [van drie jaar] in het shift plan,” aldus Defieuw, en “ja, dat zal een impact hebben op België, maar in de positieve zin.” En nu wordt het een kwestie van “uitvoering! Het is zoals de beklimming van de Mont Ventoux: stilstaan is geen optie!”

KEUZES

In de voorbije jaren zijn overigens al keuzes gemaakt, die bijvoorbeeld resulteren in het succes van de ip-netwerkbusiness. “We zijn ondertussen nummer één in die markt in Europa, groter dan Cisco, maar dat is niet in brede kring geweten”, merkt Roland Thienpont, ip division product manager op. “Dat is het gevolg van de juiste producten en strategie. Het is, zeg maar, zoals de weg kennen die naar de Mont Ventoux leidt.” En daarbij keuzes en expertises kiezen die zich onderscheiden van de concurrentie.

“We bieden operatoren de kans om snel en flexibel nieuwe diensten aan te bieden op hun netwerken,” aldus Thienpont, “zodat de Netflixen, de Apples en hun home toepassingen mogelijk worden zonder nieuwe dozen te installeren, maar gewoon met nieuwe software.” En tegelijk de operatoren ook veel meer info over die gebruikers bezorgen. Zo werkt Alcatel-Lucent onder meer samen met een kabeloperator om een call center op te zetten, van waaruit ook andere problemen dan deze met het netwerk kunnen worden aangepakt.

Alcatel-Lucent is dan ook “geen hardwarebedrijf meer,” benadrukt Defieuw, “ongeveer 75 procent van onze mensen zit in software.” Het hele software defined networking (sdn) wordt dan ook door Alcatel-Lucent omarmd, overigens zonder angst voor invloed van open source software. “Routingproducten vereisen expertise, en niet alleen maar gratis software”, aldus Thienpont. Alcatel-Lucent bouwt zijn eigen producten, allicht gesteund op open source, maar met eigen features, klinkt het ferm. “Overigens geven we ook wel terug aan de open source gemeenschap”, wordt er benadrukt.

Een voorbeeld van het eigen kunnen, is onder meer de wijze waarop de Nuage-technologie wordt geïntegreerd in connectiviteitsproducten (‘fabrics’) in data centers, met het oog op gevirtualizeerde services platformen. Of hoe Alcatel-Lucent ook meer securityaspecten in connectiviteitsdiensten van operators en isp’s kan mogelijk maken.

GEZOCHT: PERSONEEL

“Alcatel-Lucent België zoekt dan ook nog een 80-tal nieuwe mensen dit jaar”, stelt Anthony Huyghebaert, hr director, “en dat is geen sinecure”. Naast de berichtgeving van de voorbije jaren, moet het bedrijf immers ook nog opboksen tegen het imago van een hardware- en telefoniebedrijf, wordt erkend. Maar daar tegenover staat een makkelijk bereikbaar bedrijf, met een ‘cutting edge’ lab in ons land, en internationale werkomgeving. En brengt Thienpont nog even in herinnering, “wie bouwt er het internet, de Belgacoms en Telenetten van deze wereld? Als dat je ding is, is er geen andere optie dan wij.”

Guy Kindermans

Partner Content