Voor het beheer van zijn server- en storageomgeving heeft Sibelga een contract van vier jaar afgesloten met Dimension Data. De distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas in Brussel koos voor een formule van managed services, waarbij medewerkers van Dimension Data on site bij het bedrijf werken.

Sibelga beheert het distributienet voor elektriciteit en gas in de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het bedrijf staat onder meer in voor de uitbouw en het onderhoud van de leidingen, voor de meteropneming en het beheer van de verbruiksgegevens. Sibelga telt ongeveer duizend medewerkers.

Bij de activiteiten van de distributienetbeheerder is een belangrijke rol weggelegd voor ict. Sibelga beschikt dan ook over een uitgebreid team van zo’n 80 medewerkers, aangevuld – afhankelijk van het projectenportfolio – met 100 tot 150 externe krachten.

GEEN VERLEIDING

Jaren geleden maakte Sibelga de strategische keuze om bepaalde onderdelen van de ict-activiteit uit te besteden. Zo staat NRB in voor de servicedesk en beheert Dimension Data het bedrijfsnetwerk.

Vorig jaar liep het contract voor infrastructuurbeheer af. Sibelga besliste daarop om dat luik voortaan in vier loten op te splitsen : enerzijds de aankoop van servers en storage, naast de aankoop van desktops en mobile devices, anderzijds het beheer van die twee loten.

“Dat was een bewuste keuze”, zegt David Carliez, directeur it & business transformation bij Sibelga. “We wilden de levering en het beheer van de infrastructuur niet bij dezelfde partij neerleggen.” Voorheen was dat wel het geval. “Ging er iets mis, dan was er altijd een risico dat het advies van de partner te veel op de aankoop van extra materiaal was.” Door aankoop en beheer van elkaar te scheiden, hoeft niemand meer in verleiding te komen.

Na een openbare aanbesteding ging Sibelga voor haar ict-infrastructuur met diverse nieuwe partners in zee. En zelfs daarna laat Sibelga de concurrentie nog spelen. “Voor servers en storage werken we met Atos en Proximus”, vertelt David Carliez, “desktops en mobiele toestellen kopen we bij Bechtle. Het beheer van die laatste toestellen hebben we toevertrouwd aan NRB-Getronics.”

Het beheer van het serverpark en de opslagomgeving kwam onder de hoede van Dimension Data. “Dat is het grootste lot”, zegt Jean-Louis Mapessa, verantwoordelijk voor ict-productie bij Sibelga.

“Het gaat om tien medewerkers van Dimension Data die voltijds bij ons werken, naast nog eens 1,5 vte voor het management van het team.” Het beheer vindt plaats binnen het eigen datacenter van Sibelga.

“De omgeving omvat 200 fysieke en 700 virtuele servers”, vertelt Jean-Louis Mapessa. “We hebben zowel Windows als AIX in huis, met daarop VMware voor de servers en Citrix voor de desktops. De databanken draaien op Oracle en Microsoft SQL Server.”

COMPETENTIE

Sibelga koos voor een formule van managed services. “Het team van Dimension Data werkt on site”, verduidelijkt David Carliez, “en volgt de processen en procedures die wij hebben gedefinieerd.”

Stel dat er zich een incident voordoet waarbij een server is betrokken, dan stappen de medewerkers van Dimension Data mee in het proces dat Sibelga rond incident management op zo’n moment opstart. “Voor de andere, meer operationele activiteiten rond de infrastructuur, hanteert Dimension Data eigen processen.”

De aanpak van Sibelga heeft alles te maken met de reden waarom het bedrijf voor managed services kiest. “Het gaat om de competentie van de resources”, zegt David Carliez. “Het is niet bepaald makkelijk om in de markt de juiste ict-profielen te vinden. En dan nog : je moet ze opleiden, soms verlaten ze het bedrijf, soms moet je nieuwe mensen zoeken wanneer de infrastructuurtechnologie wijzigt, enzovoort.”

Via Dimension Data heeft Sibelga toegang tot alle benodigde expertise. Het is een oplossing die continuïteit biedt, terwijl Dimension Data tegelijk compliance met de bedrijfsstrategie garandeert.

“De kosten liggen ook iets lager dan voorheen”, aldus David Carliez, “maar dat maakt niet het grote verschil. Het grote voordeel zit in de flexibele beschikbaarheid van de kennis en ervaring die we nodig hebben.”

Dries Van Damme

“We willen de levering en het beheer van de infrastructuur niet bij dezelfde partij neerleggen”

“We kozen voor managed services omdat we zo een garantie hebben op een flexibele beschikbaarheid van de juiste ict-profielen”

Partner Content