Athlon Car Lease is gestart met de Europese uitrol van Miles. Het bedrijf neemt de oplossing van softwarebouwer Sofico uit Gent eerst in Spanje en Italië in gebruik.

Athlon Car Lease beheert een vloot van ruim 234.000 voertuigen in negen Europese landen. Het bedrijf is doorheen de jaren gestaag gegroeid, onder meer via een reeks acquisities. Het traject van Athlon leidde tot een heterogene ict-omgeving, met diverse systemen in de verschillende landen. “Die situatie willen we in de komende twee jaar rationaliseren”, zegt cio Tijmen Mekel. Dat moet onder meer de dienstverlening aan de klant ten goede komen. “We werken steeds vaker voor internationale klanten, over verschillende landen heen. Daarom is het belangrijk dat we doorheen de groep overal hetzelfde niveau van dienstverlening kunnen bieden.” Die nieuwe, uniforme ict-omgeving moet het de groep ook makkelijker maken om de komende jaren activiteiten uit te bouwen in nieuwe markten.

De keuze van Athlon Car Lease viel op het pakket Miles, de oplossing voor leasing en fleet management van Sofico uit Gent. “We hebben bewust voor een bestaand softwarepakket gekozen”, zegt Tijmen Mekel. “In de ontwikkeling van een stuk maatwerk zagen we geen toegevoegde waarde. In onze branche zit het onderscheidend vermogen in de dienstverlening aan de klant, niet in de technische afhandeling van de transacties.” Bovendien biedt Miles de mogelijkheid om niet alleen leasingwagens te beheren, maar complete mobiliteitscontracten, inclusief trein- en busvervoer, fietsen en scooters, dag- en vakantieverhuur, carpooling, taxidiensten, autodelen, enzovoort.

EIGEN REFERENTIE

Athlon Car Lease heeft de implementatie van Miles intussen afgerond in Spanje en Italië, als voorbereiding op een volledige Europese uitrol in de komende twee jaar. In Spanje en Italië was de behoefte om de oude systemen te vervangen het grootst. Bovendien liet de omvang van de activiteiten van Athlon Car Lease in Zuid-Europa toe om de implementatie snel door te voeren. Beide landen zijn ongeveer even groot, met elk 6 à 7.000 voertuigen en ongeveer 45 medewerkers. Athlon koos er voor een zogenaamde reference implementation, waarbij alle gangbare procedures en best practices uit de leasingsector vooraf zijn geconfigureerd. Tegelijk biedt het pakket de nodige flexibiliteit om de oplossing aan te passen aan de specifieke voorwaarden van de lokale wetgeving, onder meer op het vlak van verzekeringen. De implementatie van de software dient als blauwdruk voor de andere Europese landen. Eind 2013 wil Athlon Car Lease het pakket in Duitsland implementeren, waar de groep een vloot van ongeveer 28.000 wagens beheert. Aansluitend volgt een bredere uitrol naar de andere landen waar Athlon Car Lease actief is, inclusief België en Nederland.

Dries Van Damme

Partner Content