Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

De softwarecluster binnen het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) bestaat al enkele jaren en telt bijna honderd leden. Voor 2012 heeft hij nieuwe doelen vooropgesteld en trekt hij er de nodige middelen voor uit.

Toen de softwarecluster enkele jaren geleden werd opgericht binnen het Brussels Agentschap voor de Onderneming wilde hij de uitgevers van software samenbrengen en hen bijstaan, vooral dan in hun opstartfase. Van de bijna honderd aangesloten ondernemingen “heeft zowat 65 % minder dan 10 werknemers in dienst”, aldus Stéphanie Robin, een consulente die onlangs werd aangenomen om het team van de cluster te versterken.

De cluster publiceerde om de 2 jaar een listing van bedrijven, universiteiten, incubators en openbare instellingen die de softwaresector in het Brusselse Gewest ondersteunen. Sinds kort is er een gids beschikbaar op usb-stick die regelmatig up-to-date gehouden wordt op www.softwareinbrussels.be.

In totaal werd de omzet die de softwaresector in Brussel genereert vorig jaar geraamd op 450 miljoen euro, voor 1.800 medewerkers. Bovendien werd ongeveer 40 % van de softwarebedrijven in de hoofdstad opgericht na 2002.

Doelstellingen

Maar nu wil de cluster een stapje verder gaan. De doelstelling is om een ontmoeting tussen de uitgevers tot stand te brengen en hen evenementen rond 3 belangrijke thema’s aan te bieden: sales en marketing; rekrutering (niet alleen personeel, maar ook consultants of leden van de raad van bestuur); en internationalisering. “Dit zijn behoeften die de actoren op het terrein te kennen hebben gegeven. Voortaan is er geen top-downbenadering meer nodig, maar moeten de eisen van de basis naar boven toe worden doorgegeven en moet eraan worden voldaan”, gaat Bruno Wattenbergh, coo van het BAO, voort.

In het kader van deze sessies (waarop desgevallend buitenlandse sprekers zullen worden uitgenodigd, maar met zoveel mogelijk interactie met de bedrijven), zullen ook andere onderwerpen aan bod komen, zoals business management, juridische aspecten (bescherming van intellectuele eigendom is een probleem waar veel vraag naar is), zonder natuurlijk de technologie te vergeten (mobiele apparatuur, cloud, enz.). “Het doel is in de eerste plaats om de ondernemingen samen te brengen zodat ze hun standpunten en ervaringen kunnen uitwisselen”, gaat Stéphanie Robin voort. “De cluster wil zich zeer flexibel opstellen ten opzichte van de aanvragen. ”

Naast deze sessies (ongeveer om de 2 weken) zal de cluster zijn partnerschappen versterken met andere actoren, zoals BetaGroup, Evoliris, het MIC (Microsoft Innovation Center) of universiteiten, en zal hij deelnemen aan diverse evenementen, zoals CeBIT in maart. Eerder was de cluster ook al aanwezig op Le Web in Parijs in december vorig jaar).

BAO

Meer in het algemeen begeleidt het BAO ict-bedrijven bij hun financieringsplannen. Ofwel gebeurt dit gericht, ofwel over een langere periode. Dit was met name het geval voor Getyoo, zie Data News 1/2012 op pagina 15). Het BAO zal ook een strategic board invoeren zodat ondernemingen kunnen rekenen op bijstand bij de uitwerking van een strategische visie op hun ontwikkeling. “We gaan een heus ecosysteem van de ict in Brussel creëren, waarbij het BAO zal fungeren als integrator. We zullen verschillende stukken bijeenbrengen om een hefboomeffect te creëren”, aldus Bruno Wattenbergh, die verwijst naar het oproepnummer 1918 dat elke Brusselse ondernemer kan bellen en dat dienst doet als toegangspoort naar alle diensten bedoeld voor ondernemingen.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content