Kristof Van der Stadt
Kristof Van der Stadt Hoofdredacteur bij Data News

Het ‘Harmonised eCall European Pilot’-project – kortweg HeERO – krijgt een vervolgtraject. Vanaf 1 januari vervoegt ook België zich bij de 9 pilootlanden die twee jaar geleden al van start gingen.

Het verhaal van eCall wordt geschreven in meerdere, moeizaam lezende hoofdstukken. Het baadt in een sfeer van eeuwige onderhandelingen, uitstel, gemiste deadlines en onenigheid tussen enerzijds de lidstaten onderling maar anderzijds ook de betrokken partijen zoals de autoindustrie, de alarmcentrales en de mobiele operatoren.

ECall is een Pan-Europees systeem waarbij auto’s bij een ongeluk zelf bellen naar de 112-alarmcentrale en tegelijk een noodbericht met nuttige data uitsturen. Het initiële plan voorzag in een globale uitrol in nieuwe wagens in september 2009. Omdat die deadline niet gehaald werd, voerde de Europese Commissie de druk op de ketel op. Het resultaat was een eerste pilootproject (Harmonised eCall European Pilot, oftewel HeERO) dat 2 jaar geleden van start ging. Op een conferentie in Zagreb in november vorig jaar werden de test-resultaten van de 9 pilootlanden waaronder Nederland, Duitsland, en Italië besproken. Daar werd meteen ook beslist dat er een vervolgproject komt. HeERO 2 wil kapitaliseren op de inspanningen van de afgelopen 2 jaar waarbij 6 nieuwe landen in het proefproject stappen waaronder ook België. Ons land wil de nodige infrastructuur opzetten en uittesten om het Pan-Europees eCall-systeem te ondersteunen. Het project zal 2 jaar lopen en nadien – hopelijk – dienen als basis voor de infrastructuur die ‘live’ moet gaan in 2015.

Politieke hindernissen

In ieder geval klinkt binnen Europa ondertussen wel de uitdrukkelijke wil om de deadline van 2015 – pro memorie: dat is dus zes jaar na de originele einddatum – deze keer niét te rateren. De testresultaten – uitgesplitst in 28 kpi’s – zijn alvast bemoedigend, maar brachten volgens Ertico (de organisatie die onderzoek financiert rond intelligente transportsystemen oftewel ITS en toeziet op standaarden, nvdr) ook enkele technische pijnpunten aan het licht. Die moeten uiteraard nog weggewerkt worden tegen de lancering in 2015. Maar nog volgens Ertico zijn die technische akkefietjes niet de grootste hindernis die moet genomen worden. Ondanks de stappen die de Europese Commissie al genomen heeft om eCall verplicht te maken, en ondanks de inspanningen van HeERO om aan te tonen dat eCall echt betrouwbaar en efficiënt werkt, blijken de grootste barrières zich nog steeds op politiek niveau te bevinden. 22 van de 27 lidstaten hebben ondertussen weliswaar het ‘Memorandum of Understanding’ ondertekend en scharen zich met andere woorden achter eCall, maar in heel wat landen blijven beslissingen rond de nodige ‘psap’-upgrades uit. Zo’n ‘Public-Safety Answering Point’ is het callcenter waar de hulpoproepen verwerkt worden: in heel wat landen is dat hetzelfde als de ‘alarmcentrale’. De upgrades die nodig zijn draaien dan rond het integreren van de automatische eCall-oproepen in de bestaande infrastructuur. Volgens Ertico is in sommige landen duidelijk een gebrek aan politieke wil vast te stellen, wat de finale legislatie en regulering rond eCall alweer vertraagt. De Europese Commissie kent het probleem en zal indien nodig een voorstel op tafel gooien om er voor te zorgen dat die psap-upgrades er zeker tegen 2015 komen. Het moge duidelijk zijn dat Europa niet zinnens is om andermaal uitstel toe te staan…

Kristof Van der Stadt

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content