Kristof Van der Stadt
Kristof Van der Stadt Hoofdredacteur bij Data News

De 1.000 grootste Belgische ict-bedrijven zagen hun gezamenlijke omzet in 2012 lichtjes dalen tot 33,8 miljard. Een jaar van stagnatie?

In totaal genereerden de 1.000 grootste ict-bedrijven in ons land 33,8 miljard euro in boekjaar 2012. Dat is net iets minder dan de 34 miljard euro die ze gezamenlijk noteerden in 2011. Dat blijkt uit de cijfers van Trends Top die ook dit jaar voor Data News deze ICT Top 1.000 samenstelde. In 2011 was er echter nog wel sprake van een miljard omzetgroei net als in boekjaar 2010. Exact een jaar geleden schreven we dat die groei lang niet alleen voor rekening van de grootste ict-bedrijven was, maar dat vooral verderop in het klassement heel wat kleinere bedrijven merkelijk minder klein werden.

Nu kunnen we echter niet anders dan vaststellen dat de groei van de Belgische ict-bedrijven helemaal stilgevallen is in 2012. De 100 grootste ict-bedrijven zijn samen goed voor 26,1 miljard euro omzet: exact evenveel als een jaar geleden. De eerste 30 van de ranking – waarvan we je op de volgende pagina’s een profiel schetsen – klokten in 2012 samen af op 20,4 miljard euro wat nauwelijks meer is dan de 20,2 miljard van 2011.

Omdat omzet uiteraard niet alles zegt, maakten we hetzelfde rekensommetje ook eens voor de toegevoegde waarde van onze ict-bedrijven. Het plaatje oogt helaas niet positiever. De 1.000 bedrijven in deze ranking konden samen 12,7 miljard euro aan toegevoegde waarde genereren en dat is 200 miljoen euro minder dan wat in 2011 geboekt werd. Die lichte daling geldt eveneens voor de top-30 die afklokten op 7,3 miljard toegevoegde waarde vergeleken met 7,4 in 2011. Anders gezegd: qua toegevoegde waarde scoorden de Belgische ict-bedrijven in 2012 opnieuw op het niveau van 2010…

VERSCHUIVINGEN

In de hoogste regionen valt in vergelijking met vorig jaar ook maar bitter weinig beweging te speuren. De top-5 is dezelfde als vorig jaar. Distributeur Tech Data springt van de zevende naar de zesde plek en wisselt dus van plaats met HP. Base Company, Agfa HealthCare en Barco stijgen elk een plaatsje, maar dat heeft vooral te maken met de omzetdaling die IBM moest incasseren. ‘Big Blue’ tuimelt van de 8ste naar de 11de plaats. RealDolmen en Alcatel-Lucent Bell vallen dit jaar uit de top-20. Daar kan Smals van profiteren dat dankzij een mooie omzetstijging van de 21ste naar de 18de plaats opschuift. Binnen onze top-30 is Crystal Computing – oftewel het Google-datacenter in Ghlin – een opmerkelijke stijger.

GEZOND?

Dat het in 2012 voor de ict-sector allemaal wat moeizaam ging, blijkt ook uit de rating die B-Information (Euro DB) op bedrijven plakt. De scoring is een schaal om bedrijven te beoordelen op hun algemene financiële gezondheid en zo het risico op een faillissement in te schatten. En wat blijkt: gemiddeld scoren de ict-gerelateerde sectoren ‘lager dan gemiddeld’ vergeleken met het algemene gemiddelde over alle sectoren heen. Zowel in hardware (computers en kantoormachines), consultancy, telecommunicatie als informaticadiensten- en software is de algemene gezondheid ‘lager dan gemiddeld’.

Afgaande op de voorspellingen van analisten en de outlooks van bedrijven zelf, lijkt het er trouwens ook niet echt op dat boekjaar 2013 merkelijk positiever zal afgesloten worden en we volgend jaar op deze pagina een positiever verhaal zullen kunnen pennen.

Kristof Van der Stadt

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content