Het is zowat de heilige graal in de wereld van smartphones en apps: een oplossing die toelaat om via eender welke bank of telecomprovider mobiel en online betalingen uit te voeren, en waarbij de gebruiker de controle over zijn identiteitsgegevens behoudt. Met linkID heeft het Belgische LIN.K zo’n oplossing in handen.

LIN.K is het bedrijf van Mario Houthooft, die zijn sporen verdiende in de wereld van de informatiebeveiliging. Houthooft was onder meer directeur van Vasco Data Security, het bedrijf dat de digipass bedacht. Zoon Dieter is bij LIN.K actief als cto. LIN.K ontwikkelde linkID; een persoonlijke, digitale, mobiele identiteitsservice die het bedrijf graag als een ‘digitale sleutelbos’ omschrijft. Met de gratis toepassing beschikt de gebruiker zowel online als offline over een veilig en privacy-bewust profiel. Tegelijk is linkID ook bruikbaar om betalingen uit te voeren. Vorige week nog ging een samenwerking met Parko en de stad Kortrijk van start. Betalen voor een parkeerticket is in die stad mogelijk via linkID.

“Al in 2005 bedacht ik samen met Dieter een oplossing om op een gezonde manier met privacy om te gaan”, zegt Mario Houthooft. “Nogal wat mensen verklaarden ons gek. Maar om in de wereld van privacy en security het verschil te maken, moet je tien jaar vooruit durven kijken.” In die tien jaar vond een ingrijpende evolutie plaats. Eerst ging de consument online, daarna deed hij dat mobiel. Vader en zoon Houthooft stelden vast dat zogenaamde app centric toepassingen niet weten wie hun gebruikers zijn. Ze dicteren alleen wat die gebruiker wel en niet mag doen. “In 2005 zagen we al dat de gebruiker veel liever zichzelf dan de applicatie centraal plaatst. De gebruiker kiest zelf wat hij wil doen en geeft daarbij aan wat de app over hem of haar mag weten.”

OOK VOOR BETALINGEN

Met dat idee ging LIN.K aan de slag. Het doel was een eenvoudige digitale identiteit die de gebruiker altijd bij zich draagt. “Die identiteit staat in de cloud”, zegt Mario Houthooft. “Maar het device van de gebruiker – bijvoorbeeld een tablet of smartphone – vormt er tegelijk een deel van. Het toestel fungeert als interface tussen de identiteit en de andere apps.” Zo’n digitale identiteit is geen betaalmiddel, al begreep Houthooft snel dat de vraag naar die functionaliteit zou volgen. “De identiteit bestaat in de eerste plaats uit een aantal basisgegevens, zoals naam en adres. Daarnaast zijn er kenmerken die vaker veranderen, zoals e-mailadressen en telefoonnummers. Aan de identiteit voegen we ook een financieel luik toe.” Belangrijk is daarbij dat de gebruiker altijd expliciet toestemming geeft om bepaalde informatie te delen. Mario Houthooft: “Privacy staat bij ons voor het recht om te bepalen wat iemand van je mag weten – en om een gegeven toelating te kunnen terugdraaien.”

Om aan alle wettelijke vereisten op het vlak van privacy te voldoen, werkt LIN.K samen met professor Jos Dumortier van de KU Leuven. LIN.K bevindt zich daarmee zowat aan het andere uiterste van het spectrum, vergeleken met partijen als Facebook of Google. “Tja, die bedrijven zijn eigenlijk gewoon reclameagentschappen”, zucht Houthooft. “Google geeft je zogenaamd ‘het recht om te worden vergeten’, maar dan moet je wel eerst een kopie van je identiteitskaart bezorgen.” LIN.K houdt zich ver van iedere vorm van reclame.

VOORSPRONG

De grote uitdaging bestaat er nu in de weg te vinden naar de gebruiker. En er zijn natuurlijk nog partijen die de mogelijkheden van de markt hebben gezien. Een toepassing als Sixdots, bijvoorbeeld, een initiatief van Belgacom en de grote banken om een Belgische standaard voor mobiele betalingen te introduceren. “Daar gaat het alleen om het financiële luik, niet het beheer van de digitale identiteit. Al helpt zo’n initiatief alvast wel mee het bewustzijn van de consument stimuleren.” Ook het Belgische IrisPact probeerde een oplossing voor mobiele transacties van de grond te krijgen, maar legde in het voorjaar de boeken neer. “Timing is belangrijk”, besluit Mario Houthooft. “We weten dat we hier eigenlijk een jaar of vijf te vroeg mee zijn begonnen, maar hebben toch doorgezet. Twee jaar geleden hebben we beslist ons volledig op het mobiele luik te concentreren. Dat heeft ons een belangrijke voorsprong gegeven.”

Dries Van Damme

Partner Content