Bewegen richting STEM

"Onze voornaamste missie zal zijn om het STEM-evangelie te verkondigen en te informeren." Maryse Colson, initiatiefneemster van het project 'Elles bougent' in België

STEM-richtingen in het hoger onderwijs, en zeker de banen die daarop volgen, trekken te weinig meisjes en vrouwen aan. Het initiatief ‘Elles bougent’ wil daar mee verandering in brengen in België.

Volgens het recente rapport ‘Women in Digital’ is amper 17,7% van de IT-specialisten in België een vrouw. En slechts 7 op 1.000 personen tussen 20 en 29 jaar met een STEM-diploma is een vrouw. Daarmee staat ons land pas op de 27e plaats in de Europese ‘Women in Digital Scoreboard’. Terwijl er in het secundair onderwijs op STEM-niveau wel gelijkheid is tussen jongens en meisjes, verdwijnt die in het hoger onderwijs.

Eerst in Frankrijk

En de situatie in de rest van Europa is niet veel beter, want volgens de studie ‘Women in the Digital Age’ van de Europese Commissie uit 2018 vertegenwoordigen vrouwen 52% van de Europese bevolking, maar vullen zij slechts 15% van de ICT-gerelateerde banen. Er moest dus dringend worden opgetreden, vond de vereniging ‘Elles bougent’ in 2006, die zich ten doel heeft gesteld het probleem bij de wortel aan te pakken. De vereniging wil deze studies en beroepen bij meisjes aanmoedigen vanaf zeer jonge leeftijd, namelijk het vierde jaar van de lagere school. “Dat is een van de dingen die deze vereniging zo bijzonder maken”, benadrukt Maryse Colson, ‘culture manager’ bij Euranova (een dienstenbedrijf gespecialiseerd in big data en kunstmatige intelligentie) en initiatiefneemster van het project ‘Elles bougent’ in België.

De vereniging richt zich op bedrijven, die samen met gepassioneerde sponsors via evenementen en bijeenkomsten tienermeisjes kunnen begeleiden bij hun beroepskeuze. Ze kunnen die organiseren in hogescholen, maar ook op middelbare scholen en zelfs basisscholen. En hoewel de nadruk ligt op vrouwen en meisjes, worden mannen niet uitgesloten. Ook ouders en leerkrachten worden uitgenodigd om deel te nemen aan het project.

Nu ook in België

‘Elles Bougent’ telt op internationaal vlak 7.500 vrouwelijke sponsors, 285 partnerbedrijven en betrekt 1.300 hogescholen en universiteiten. Om haar acties in België uit te breiden, heeft de vereniging onlangs ook een filiaal in ons land opgericht. “We zijn op zoek naar sponsors en schakelpersonen binnen bedrijven. Wij richten onze pijlen vooral op vrouwelijke ingenieurs, technici of vrouwen met een wetenschappelijke achtergrond die een passie voor hun sector hebben en die willen delen. Maar we nodigen ook mannen uit om mee te doen en meisjes en vrouwen aan te moedigen om wetenschappelijke en technische beroepen aan te durven”, legt Colson uit.

Het initiatief is nationaal van opzet (de uitwisselingen vinden hoofdzakelijk in het Engels plaats) en heeft hier al drie partnerbedrijven. “We gaan beginnen met het activeren van onze netwerken van contacten en het bewustmaken van leerlingen in het basisonderwijs. En tegen het einde van het jaar hopen we een tiental bedrijven en een vijftigtal sponsors bij elkaar te krijgen. Onze voornaamste missie zal zijn om het STEM-evangelie te verkondigen en te informeren,”aldus nog Colson. “En er is duidelijk belangstelling, als we zien hoe onze vereniging vanaf het begin wordt onthaald.”

Nu nog hopen dat ‘Elles bougent’ de mentaliteit zal veranderen en de vooroordelen over technologische beroepen uit de weg zal ruimen. Want volgens de sectorfederatie Agoria hebben er de afgelopen 10 jaar nog nooit zoveel mensen in de technologiesector gewerkt, maar bereikt ook het aantal vacatures een recordniveau, van 21.000.

Partner Content