Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Het project ‘Innovation through BI’ van Frank De Saer, ict-directeur bij de FOD Economie, omschrijven als een BI-project kan echt niet. Niet alleen werd de infrastructuur grondig onder handen genomen, het legt ook de basis voor een groeiende stroom van nieuwe, makkelijker verspreidbare en meer klantgerichte informatie.

Ooit was het ministerie van Economische Zaken de vanzelfsprekende bron van economische en andere statistieken, maar de voorbije jaren nam de concurrentie steeds scherpere vormen aan. Ook privé-bedrijven bieden steeds vaker dat soort informatie, niet zelden zelfs vanuit het buitenland. De ‘Bolkestein’ richtlijn, die de grenzen van de Europese lidstaten opent voor diensten, zal die trend nog aanwakkeren. Het Nationaal Instituut voor Statistiek (NIS) – een onderdeel van de FOD Economie – begon langzaam maar zeker zijn rol als referentiebron voor cijfermateriaal over de Belgische economie en aanverwante aangelegenheden te verliezen. Daarnaast dienden zich ook budgetbeperkingen aan en een nakende pensioneringsgolf van ervaren werknemers. Met daarbovenop steeds meer verplichtingen ten aanzien van internationale organisaties. In een wereld van ‘meer doen met minder’, werd het voor ict-directeur Frank De Saer een kwestie van ’toegevoegde waarde voor overheidsgeld’… en een business case die hij uiterst bondig en sec samenvatte als do or die.

Nieuwe basis

Het project ‘Innovation through BI’ startte jaren geleden, met een rationalisering en standaardisering van de ict-infrastructuur. Daarbij werd gekozen voor een aantal interne expertises, gesteund op een herwerkte infrastructuur met duidelijke SLA’s, security en procedures. Naast Sharepoint voor document- en ‘office’-aangelegenheden, en Java voor frontend toepassingen, werd na uitvoerig onderzoek onder en door de gebruikers zelf gestandaardiseerd op producten van SAS Institute Vervolgens werden ook de procedures en werkwijzen zelf aangepakt, met het oog op een maximaal geautomatiseerde input en verwerking van gegevens. Het resulteerde in een information architecture met een datawarehouse waaruit – met behulp van datamarts – informatie kan worden getapt voor de veelheid aan BI-initiatieven waarvoor sinds 2006 een roadmap werd uitgetekend. En daarbij werd niet alleen aan de gebruikers in het NIS zelf gedacht, maar ook andere departementen (tot en met personeelszaken).

Het resultaat is onder meer be.STAT, de “nieuwe dynamische toepassing waarmee u rechtstreeks bevragingen kunt doen in ons datawarehouse,” zoals de website van FOD Economie verkondigt. Vanuit het datawarehouse wordt een datamart gevoed, waaruit de gebruikers op interactieve wijze statistieken kunnen putten in – naar keuze – tabelvorm, grafiek of kaarten. De datamart wordt gevoed naargelang de nieuwe gegevens beschikbaar komen en na een controle van de datakwaliteit.

Ook de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) wordt verder ontsloten met het nieuwe KBO Select, waar beleidsmensen en administratieve krachten in gemeenten informatie over lokale bedrijven vinden. Ook hier kunnen eigen statistieken, al dan niet op regelmatige (zeg maar abonnements)basis worden bekomen, overigens onder strikte beveiligingsregels. Zo moet expliciet worden gemeld waarvoor de gevraagde informatie zal worden gebruikt, waarna de aanvrager een specifieke ‘rol’ krijgt toebedeeld (bijvoorbeeld enkel datasets lezen). Vervolgens wordt door Fedict een koppeling met zijn of haar eID gecreëerd.

Bij de leest

Het datawarehouse is natuurlijk slechts zo goed als de kwaliteit van de data en daar werd bijzondere aandacht aan besteed, onder meer bij de KBO. Zo werd op basis van queries nagegaan waar zich de grootste fouten bevonden, waarna een lijst van prioriteiten werd opgesteld. Vandaag kan desgewenst worden nagegaan waar en bij wie een eventuele fout zijn oorsprong vond. Het is nog maar es een voorbeeld van hoe De Saer en zijn team radicaal op hun ‘core business’ focussen, namelijk het leveren van informatie aan de burgers, met waar voor het overheidsgeld. Tegelijk laat het project ook de eigen werknemers niet in de kou. Het aantal routineklussen is afgenomen en de mogelijkheden om de eindgebruikers van advies te zijn, zijn gestegen!

Guy Kindermans

“Ook de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) wordt verder ontsloten met het nieuwe KBO Select, waar beleidsmensen en administratieve krachten in gemeenten informatie over lokale bedrijven vinden.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content