Een ‘marketplace’-project met it-profielen wil zijn kans wagen op de Belgische markt. Kan bodyshopping zich tevredenstellen met dit soort virtueel platform, of zijn meerwaarde en differentiatie meer dan ooit noodzakelijk?

Met zijn deelname aan het tweede MIC Bootcamp wil het project Belitex (Belgium-Luxemburg IT EXchange) van het Luxemburgse bedrijf Ryho Technology een virtueel platform invoeren voor b2b-gerichte it-diensten. Doelstelling: kandidaten en vennootschapen die voor bepaalde tijd op zoek zijn naar informatici, met elkaar in contact brengen, zonder zogenaamde ‘bodyshoppers’ als tussenpersoon.

“We positioneren ons als zuivere operator”, verklaart Hadi Diallo, ceo van het bedrijf. “De twee partijen onderhandelen recht-streeks en maken onderling afspraken. We zijn enkel maar een moderator. We beperken ons tot een commissie op de waarde van het akkoord”, namelijk 3,5% op de totale gefactureerde prestaties door de dienstverlener. Berekeningsbasis: de prijs die gepubliceerd wordt in de rfp en de ’timesheets’. “De 3,5% in vergelijking met de 20% marge die de bodyshoppers gewoonlijk nemen, speelt duidelijk in het voordeel van de leverancier, die eventueel zijn eigen prijzen kan optrekken”, vindt Hadi Diallo. “De Belgische markt is goed voor 14.000 outsourcingcontracten, waarvan er 1.500 worden ‘ingepalmd’ door Engelse bureaus. We zijn van mening dat ons evenwichtspunt bereikt zal zijn als we 270 contracten per jaar met een gemiddelde waarde van 2.500 euro binnenhalen”. Geraamd potentieel businessvolume: 1.000 tot 1.500 contracten per jaar.

Wat de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de dienst betreft, bevestigt Hadi Diallo dat “het platform een minimum vereist in verband met het cv van de dienstverlener. We draaien al 15 jaar mee in de business en kunnen dus dadelijk bepaalde beweringen nagaan en valse vaardigheden snel achterhalen.”

Belitex beoogt “dezelfde klanten als de bodyshoppers, dit wil zeggen de banken, verzekeringen… maar zonder te concurreren met Delaware of Getronics.” Qua aanbod mikt Belitex op de “kleine leverancier, kmo’s en zelfstandigen die meestal geen toegang hebben tot de aanbesteding van de eindklant, die wordt ‘ingepalmd’ door de tussenpersonen.” Nu de bètatestfase achter de rug is, wordt het platform ingevoerd terwijl er nog wordt gezocht naar de eerste klanten en een inbreng van 250.000 euro fondsen om de eigen startfondsen aan te vullen.

Marketplace. Een slecht idee?

Belitex heeft niet echt een tegenhanger op de Belgische markt. In Frankrijk heeft HiTechPros.com zijn debuut al gemaakt. Dit cv-platform bood in eerste instantie een administratieve beheertool aan zijn klanten aan. Vandaag klimt het een trapje hoger richting “dienstenbeurs” omdat het zelf zijn klanten wil voorzien van kandidaten en cv’s.

Yvon Fischer, verantwoordelijke van de sourcing-afdeling van Getronics, gelooft niet dat zo’n formule zou werken voor de Belgische markt. “Ik zie dit soort platform eerder neutraal werken en gewoon plaats bieden aan de behoeften die ondernemingen uiten en de beschikbaarheid van de kandidaten.” Alain Zegers, sales team leader bij Systemat Expert, gelooft er ook niet in. “Een cv speelt geen doorslaggevende rol. Wat primeert, zijn de interviews en het stroomopwaartse werk om iemand te vinden die zich op zijn gemak voelt in het team van de klant.”

Voor een ruwe ‘staffing’ van ontplooiingsprojecten is de idee van een “beurs” ongetwijfeld interessant volgens hem. “Zodat zeer snel een x aantal personen geleverd kan worden die hetzelfde doen.” Maar zodra de beste synergie tussen vraag en aanbod tot stand gebracht moet worden, met oog voor een optimale integratie in een bestaand team, een ondernemingscultuur of een businessproblematiek, blijft er een bepaalde dosis service en interventie op maat vanwege de leverancier nodig, zeggen Yvon Fischer en Alain Zegers eensgezind. “Een klant van kleine of middelgrote omvang heeft niet de tijd om te kiezen tussen 4, 5 of zelfs 20 cv’s, noch de middelen om een hr-profiel te betalen om dit werk te doen. Dit geldt zeker voor veranderende behoeften: 5 tot 6 profielen van het ene type voor 6 maanden, dan een ander profiel gedurende 2 maanden, enz.”, bevestigt Jean-Pierre André, country sales manager bij Systemat. “Het moeilijkste is om het vertrouwen van de klant te winnen. Hij moet voelen dat zijn bodyshopper hem kent, weet wat belangrijk is en wat voor hem geschikt is.”

Voor Yvon Fischer moet de bodyshopper “het contact voeden met de personen in zijn database voor Personeelsdelegatie, zichtbaar zijn, bewijzen dat hij zijn personeel verzorgt. Door evenementen te organiseren die zowel ontmoetingsplaatsen zijn als de teamgeest bevorderen. Door een newsletter te publiceren over de dingen die bij zijn klanten gebeuren. Door samen met de klant na te denken over het carrièreverloop van het ter beschikking gestelde personeel.”

Jean-Pierre André: “De klant wil meer dan een delegatie alleen. Bijvoorbeeld de zekerheid van een back-up als de gedelegeerde persoon niet beschikbaar is, bijkomende kennis voor een bepaalde periode, workshops op maat om de gedelegeerde personen bij te scholen wanneer het project van traject verandert… Naast de technische kant hecht de klant belang aan de persoon zelf, zijn vermogen om zich in de groep te integreren. Als iemand niet geschikt of bekwaam is, kan dat voor problemen zorgen, zelfs voor korte periodes.”

Groeiende vraag

Het zijn gunstige tijden voor bodyshopping. “In sommige gevallen waarin de business veel behoefte heeft aan it, vooral dan in de bank/verzekeringsector, zien we ondernemingen die voor 60% een beroep doen op externe medewerkers”, aldus Yvon Fischer. Reden hiervoor? “Het is moeilijk om bepaalde profielen te vinden. Daarnaast is er de flexibiliteit die bodyshopping biedt om vooral de aandeelhouders gerust te stellen.” Lees: er wordt overgestapt naar een softere oplossing voor de balans. Jean-Pierre André van Systemat bevestigt dit: “Nadat bedrijven vanwege de crisis mensen moesten ontslagen, hebben ze nu te weinig middelen en vaardigheden. Maar voordat ze nieuwe mensen aannemen, doorlopen ze de voorzichtige fase van bodyshopping… Zo kunnen ze eventueel de betrokkene testen voordat ze hem aanwerven.” Hij is bovendien van mening dat het servicevolume dat de invoering van Windows 7 zal vereisen, de vraag naar bodyshopping nog zal doen toenemen. Bovendien “rekruteren de bedrijven voor personeelsdelegatie tegenwoordig uit alle macht”, waardoor ze de markt droogleggen en verhinderen dat ondernemingen zelf de gezochte profielen vinden. Op die manier zijn ze gedwongen om terug te grijpen naar bodyshopping.

Yvon Fischer merkt de laatste 6 tot 8 maanden echter een evolutie met een ommekeer in het aantal aanwervingen: “ze zien dat de externe medewerkers in feite niet minder duur zijn voor een bedrijf.” Deze heropleving van de vraag, versterkt door projecten die door de crisis in de koelkast waren gezet en nu opnieuw worden opgestart, gaat gepaard met het probleem van de babyboomers (“25% van de populatie van de sector zal de komende jaren verloren gaan”), zodat er een nieuwe crisis in de maak is op de arbeidsmarkt, voorspelt Yvon Fischer. De klanten zullen zich nog meer naar buiten richten en de dienstverleners en andere bodyshoppers zullen hun troepen in buitenlandse reservoirs gaan putten.

De laatste tijd zijn de klanten bijzonder veeleisend en vragen ze de best mogelijke expertises tegen lagere prijzen. En sommige dienstverleners hebben ermee ingestemd om de prijzen te laten kelderen om toch maar een baan te vinden voor het personeel dat zat te verkommeren op de bank. “We krijgen nog 3 of 6 moeilijke maanden voordat de markt begrijpt dat men niet alleen naar de prijs moet kijken”, volgens Yvon Fischer. “Het aantal beschikbare mensen lijkt af te nemen. We moeten er dus een prijs voor betalen om de mensen die we willen, te kunnen aantrekken. Zo moeten we bijvoorbeeld mensen aanvaarden die een andere taal spreken, zoals Engelstaligen voor Vlaamse openbare projecten, of oudere werknemers, terwijl de categorie mensen die in aanmerking komen voor brugpensioen gemeden wordt als de pest omdat ze te duur zijn. De ondernemingen – en ook de bodyshoppers – moeten hun strategie opnieuw uitdenken. Of misschien zet de volgende regering wel nieuwe mechanismen in gang…”

Brigitte Doucet

“Een klant van kleine of middelgrote omvang heeft niet de tijd om te kiezen tussen 4, 5 of zelfs 20 cv’s, noch de middelen om een hr-profiel te betalen om dit werk te doen.”

De laatste tijd zijn de klanten bijzonder veeleisend en vragen ze de best mogelijke expertises tegen lagere prijzen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content