‘Bruggen bouwen tussen technologie en de verschillende bedrijfsentiteiten’

'De missie van de IT-afdeling is om de beste oplossingen te vinden voor de bedrijfsentiteiten en om hun werk te vergemakkelijken dankzij nieuwe technologieën. ' An Swalens, CIO van de Nationale Bank van België © Emy Elleboog

De IT-afdeling van de Nationale Bank van België en haar nieuwe CIO hebben twee prioriteiten: technologische oplossingen vinden in het digitaliseringsproces en het werk van de verschillende bedrijfsentiteiten vergemakkelijken.

Wat waren uw eerste prioriteiten toen u anderhalf jaar geleden aan het hoofd van de IT-afdeling van de Nationale Bank van België (NBB) kwam?

an swalens: Uiteraard heb ik me snel verdiept in de organisatie, mijn teams, de bestaande portefeuille en de uitdagingen op het terrein. We hebben eerst een geïntegreerde digitale desktopinfrastructuur geïmplementeerd. Die is gebaseerd op de Microsoft 365-stack in de cloud en bevat de Office-suite en de tools voor collaboratief werken, het delen van documenten, communicatie enzovoort. Die integrale oplossing werd net voor de coronapandemie geïmplementeerd, zodat we vlotter konden overschakelen op het verplichte telewerken. Maar de coronacrisis bracht ook andere prioriteiten met zich mee, zoals het opzetten van webinars en digitale enquêtes voor burgers, soms met meer dan 4.000 deelnemers. Daarnaast hebben we in allerijl onze applicaties voor de registratie van kredieten, bankleningen en meer moeten aanpassen. Ook onze rapportering is uitgebreid om de economische en financiële context beter in kaart te brengen.

Los daarvan zijn we blijven investeren in het verbeteren van onze efficiëntie en de omschakeling naar het papierloze kantoor, vanuit ecologisch perspectief. Deze ‘groene’ dimensie is overigens ook van toepassing op onze datacenters. Daarnaast blijft veiligheid een belangrijk aandachtspunt, in de wetenschap dat gebruiksgemak moet worden verzoend met de naleving van strikte veiligheidsnormen.

Tot slot heb ik met mijn team een IT-strategie en -roadmap voor 2021-2025 opgesteld, met bijzondere aandacht voor de cloud, innovatie en de risico’s op IT-vlak. Onze IT moet het strategisch plan van de NBB als een moderne centrale bank in het hart van het eurosysteem ondersteunen.

Wat zijn de grote projecten, nu en voor de toekomst?

swalens: Een belangrijk project is de herziening van applicaties voor de financiële markten. Het gaat om kernapplicaties die herschreven moeten worden, zowel de front-end als de backoffice, vanuit de optiek dat we de ‘bank van de banken’ zijn. Deze applicaties – vooral in Cobol – moeten stevig worden vernieuwd, zowel op vlak van technologie en nieuwe functies, als voor een verbeterde veiligheid. Hiervoor vertrouwen we op Angular/Java, maar ook op de implementatie van softwarepakketten eigen aan de sector. We geven daarbij de voorkeur aan ‘kant-en-klare’ producten. Daarnaast werken we ook samen met nationale banken in andere landen van het eurogebied om deze applicaties te ontwikkelen.

Andere prioriteiten voor 2021 zijn het beheer van de levenscyclus van cashapplicaties (het logistieke proces voor de veilige distributie van bankbiljetten in België, nvdr.) en de oprichting van een ‘cash center’ om het logistieke proces voor het in omloop brengen van eurobiljetten te automatiseren. Op de agenda staan ook de toenemende industrialisering en automatisering van onze processen.

Ook databeheer is een belangrijk werkterrein voor ons. Je moet weten dat de NBB erg grote hoeveelheden gegevens verzamelt en verwerkt uit zeer verschillende bronnen en met uiteenlopende stakeholders. Er lopen verschillende proefprojecten op het gebied van big data, kunstmatige intelligentie en machine learning, maar ook voor dataclassificatie en data mining. Op dat vlak is samenwerking met de entiteiten binnen de sector erg belangrijk.

Binnen onze strategie is ook de samenwerking met de ECB en de nationale banken van andere landen van de eurozone van essentieel belang, aangezien we applicaties delen en aan verschillende projecten samenwerken.

Een laatste groot project draait rond de digitale euro, die we ook met de ECB tot stand willen brengen. Die moet het equivalent vormen voor eurobiljetten, maar dan in gedematerialiseerde vorm.

Staat outsourcing op de agenda?

swalens: Op onze IT-afdeling werken ongeveer 220 interne IT-specialisten, plus externe medewerkers. We besteden sommige activiteiten zoals klantenondersteuning uit. Er zijn geen taboes tussen interne en externe IT’ers, maar onze kernactiviteiten en technologische kennis houden we toch intern om onze onafhankelijkheid te garanderen en de risico’s te beperken. We verwachten overigens van al onze toeleveranciers dat ze de maatschappelijke waarden respecteren die de NBB voorstaat.

Hoe evolueren uw teams en uw budget?

swalens: Wij zoeken flexibele IT-specialisten die oplossingsgericht werken en die de IT-sector en de ontwikkelingen binnen de business goed kennen. Onze IT staat voor heel wat uiteenlopende uitdagingen, maar die zijn bij de buitenwereld te weinig bekend. Het is dus belangrijk om ons beter te profileren en te wijzen op de diversiteit van de opdrachten van de NBB en de technologieën die we gebruiken. We drukken munten en bankbiljetten, en brengen die in omloop. Maar daarnaast verzamelt, analyseert en verspreidt de NBB economische en financiële informatie, houdt zij toezicht op de financiële sector en verleent zij diensten aan de staat, de financiële sector en het grote publiek. Ons scala aan opdrachten is dus veel groter dan wat algemeen wordt gedacht.

Hoe ziet u uw rol als CIO en uw relatie met de algemene directie?

swalens: Als IT-afdeling is het onze missie om de beste oplossingen te vinden voor de bedrijfsentiteiten en om hun werk te vergemakkelijken dankzij nieuwe technologieën. Daarvoor heb je een goed inzicht nodig in de vele opdrachten van de NBB en in de IT-sector. Bovendien is het van essentieel belang de juiste keuzes te maken en oplossingen te testen alvorens ze te implementeren. In de toekomst moet de samenwerking met het bedrijfsleven verder worden uitgebouwd. Wij hechten ook veel belang aan de kwaliteit van ons werk, aan de onafhankelijkheid van onze organisatie en aan onze bedrijfscultuur, een cultuur waarin we trots zijn op het geleverde werk. Samenwerken, coachen en managen zijn voor mij essentieel. IT moet ons in staat stellen nieuwe oplossingen te verkennen en te implementeren.

Als CIO ben ik betrokken bij het bepalen van de bedrijfsstrategie, waardoor ik snel de impact van mijn werk kan zien. Bovendien gebeurt dat in een sector die voortdurend in ontwikkeling is en die iets belangrijks vertegenwoordigt voor de maatschappij en voor de burger.

IT heeft een belangrijke plaats in het directiecomité waaraan ik rapporteer. Het is mijn taak om IT-projecten te verdedigen in functie van de risico’s die de organisatie wil nemen, in de wetenschap dat de uitdagingen op het vlak van (cyber)veiligheid steeds groter worden.

Een belangrijke uitdaging bestaat erin het IT-landschap niet te complex te maken en tegelijkertijd de veiligheid te verhogen. Een stabiele en betrouwbare IT-omgeving blijft essentieel.

Vóór uw benoeming had u geen ervaring in de sector. Ziet u dit als een voordeel of een nadeel?

swalens: Ik heb voordien inderdaad voornamelijk voor toeleveranciers en privébedrijven gewerkt. Het valt niet te ontkennen dat de NBB anders is in termen van bedrijfscultuur, motivatie en inzet van het personeel. Het zal veel mensen misschien verbazen, maar de NBB behoort tot de 20 populairste werkgevers in België. Los daarvan is er niet veel verschil op het vlak van IT. Voor mij bestond de uitdaging erin om inzicht te krijgen in de verschillende bedrijfsactiviteiten. Bij de NBB zijn we geen IT-bedrijf en doen we niet aan IT omwille van de IT. De technologie staat ten dienste van het bedrijf. Vandaag de dag kan een bank immers niet meer functioneren zonder IT, en het belang van IT neemt alleen maar toe.

Een vrouw als CIO, is dat een voordeel of een nadeel?

swalens: Voor alle duidelijkheid: de NBB besteedt veel aandacht aan maatschappelijke relevantie, diversiteit, inclusie en duurzaamheid, en dat zijn zaken waar ik ook in de IT-afdeling veel belang aan hecht. Toch moeten we erkennen dat er nog steeds te weinig vrouwen in de onderneming zijn, zeker op directieniveau en in IT. Maar daar brengen we verandering in; diversiteit is een strategische prioriteit binnen het bedrijf.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content