Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Ongeveer halverwege haar legislatuur heeft de Brusselse Minister bevoegd voor informatica de balans opgemaakt van haar strategisch plan Bridge-IT voor 2010-2014. Dit plan omvat een reeks projecten die zowel gericht zijn op de burger als op de bedrijven en het bestuur, ondersteund door infrastructuren die volop gemoderniseerd worden.

Met als ondertitel “Digitale bruggen bouwen tussen de burgers, de bedrijven en de overheid” wil dit vijfjarenplan van bijna 240 miljoen euro voornamelijk het leven gemakkelijker maken voor de burgers en bedrijven en de dienstverlening van het bestuur aan zijn “klanten” verbeteren, terwijl er besparingen mogelijk gemaakt worden (vooral door administratieve vereenvoudiging) en de dienstverlening transparanter wordt. In totaal werden er 105 acties uitgestippeld.

Halverwege haar ambtstermijn bevestigt de Brusselse Minister die (onder andere) bevoegd is voor informatica dat er 46 projecten werden uitgevoerd, 36 projecten werden opgestart en nog 23 projecten in de steigers staan.

Burgers

Opdat de burgers zouden kunnen “meegaan met hun tijd”, om de woorden van de minister te gebruiken, wil het plan de deelname van de burger verbeteren en het leven van de inwoners vereenvoudigen dankzij een groter online dienstenaanbod. Ook de “burger in beweging” krijgt tal van online diensten aangeboden met specifieke applicaties voor de MIVB, Villo, Cambio, enz. Met Fix-My-Street – nu in bètaversie – kunnen de burgers een probleem op de openbare weg melden (verlichting, trottoirs, verkeerslichten, enz.) via de website, een smartphone of per sms, en dan de evolutie van dit dossier online opvolgen. Ook wordt er een site geopend om de evolutie van stedenbouwkundige dossiers online op te volgen. Daarnaast zal parkeren per sms worden gestandaardiseerd en veralgemeend in het hele Gewest.

Voor de jeugd wordt het wifi-netwerk Urbizone met gratis toegang uitgebreid, meer bepaald op openbare plaatsen, in de metro, op toeristische plekjes, enz.

De vernieuwing van de computerapparatuur in 394 scholen van het basisonderwijs is van start gegaan.

Ondernemingen

Voor de ondernemingen vormt het beheer van de mobiliteit een van de prioriteiten, met projecten voor een automatische regeling van de verkeerslichten, dynamische signalisatie van de parkings of intelligente verkeersgeleiding in het kader van het Mobiris-project.

Overheden en ondernemingen zouden gemakkelijker gegevens moeten kunnen delen dankzij het ‘open data’-beleid, waarbij de gegevens van de overheden in de ruime zin van het woord opnieuw gebruikt kunnen worden in bijvoorbeeld mobiliteitsapplicaties. Brussel zal zijn 3D-kaartgegevens van openbare gebouwen ter beschikking stellen in het kader van het Urbis 3D-project, om nog maar te zwijgen van het Inspire-project waarbij demografische gegevens worden gedeeld.

De online diensten worden uitgebreid, met name op het vlak van de opvolging van de subsidies (Impala), of IRISbox (online loket) voor bedrijven of de opvolging van wegwerkzaamheden.

Ten slotte wordt er een cloudoplossing ontwikkeld voor start-ups, en de Cloud Academy wordt versterkt om netwerkspecialisten op te leiden en cloudapplicaties te promoten.

Overheidsdiensten

Om de administratie performant(er) te maken en te laten overstappen naar de wereld van 2.0 voorziet het plan nog in een omvorming en vereenvoudiging van de administratieve processen. Zo is er een ecm-platformproject (enterprise content management) dat de opslag en het delen van informatie moet vergemakkelijken. Bij de ambtenaren zal telewerken worden aangemoedigd.

Zeer binnenkort zullen dankzij de applicatie Hermes de werkvergunning voor buitenlandse werknemers op enkele weken tijd kunnen worden uitgereikt.

Infrastructuur

Tegelijkertijd worden er twee grote infrastructuurprojecten voorbereid. Enerzijds zal het optische glasvezelnetwerk IrisNet2 worden ontplooid. Nog in dit eerste semester zal een nieuwe vennootschap worden opgericht om de nieuwe infrastructuur te beheren. 80 instellingen en 840 sites (op termijn) zullen met elkaar verbonden worden door 220 km kabels, waarbij elke kabel bestaat uit 72 optische vezels (zie onze website van 14/3).

Ook op het vlak van infrastructuur werd besloten om een regionaal datacenter op te richten dat de servers zal samenbrengen van het CIBG (Centrum voor Informatica van het Brussels Gewest), het ministerie van het Brussels Gewest en mogelijk ook regionale partners (OCMW’s, politiezones, gemeenten, ziekenhuizen, onderwijs, enz.). Op termijn gaat het om 6000 servers. Deze keuze zorgt voor een betere service (beschikbaarheid, disaster recovery, beveiliging, centraal beheer, enz.), en een stroomlijning van de kosten (voor hardware en personeel) en een kleinere ecologische voetafdruk. De eerste beslissingen worden naar verwachting in juni genomen.

Marc Husquinet

Op het vlak van infrastructuur werd besloten om een regionaal datacenter op te richten dat de servers zal samenbrengen van het CIBG, het ministerie van het Brussels Gewest en mogelijk ook regionale partners.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content