Burgerlijke stand gaat elektronisch

© BELGA

De gemeentelijke papieren registers van de burgerlijke stand worden de 21e eeuw ingetrokken. Vanaf 1 januari 2019 zullen alle aktes elektronisch worden opgesteld en centraal worden opgeslagen. Een denkpiste die ook voor de lokale bevolkingsregisters loopt. Een jaar geleden lieten ministers Jan Jambon en Alexander De Croo zich ontvallen dat de regering werkt aan een ‘rijksregister in de cloud’. Die moet een einde maken aan de 589 afzonderlijke registers in de Belgische gemeenten.

Binnenkort is dat, voor een deel, klaar. De burgerlijke stand, die momenteel nog per gemeente op papier wordt verwerkt, wordt één centraal elektronisch register met dus ook digitale aktes. “Dat werd begin juni goedgekeurd in het parlement en zal in werking treden op 1 januari 2019,” zegt Erwin De Pue, directeur-generaal van de dienst Administratieve Vereenvoudiging aan Data News. “Er is ook een fallback scenario. Mocht het systeem op een gegeven moment plat liggen, dan kan de ambtenaar een proces-verbaal opstellen dat achteraf wordt opgeladen in de database.”

De burgerlijke stand behandelt onder meer de geboorteaktes. Die gegevens gaan nadien ook naar het rijksregister. Door de digitalisering zal ook dat voortaan automatisch gebeuren.

Een tweede luik is de integratie van de lokale bevolkingsregisters in het rijksregister, dat veel meer gegevens over een burger bevat. De Pue verwacht dat het verder uitwerken van deze denkpiste toch nog een aantal jaren zal aanslepen.

Hierdoor zal de rol van het Rijksregister als centrale spil tussen de verschillende overheids- en andere diensten nog versterkt worden, wat op zijn beurt de digitalisering van overheidsadministratie een stevige duw in de rug kan geven.

Partner Content