Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Argenta is een familiebedrijf dat relatief eenvoudige bankproducten wil koppelen aan een optimaal rendement voor de cliënt. Vorig jaar besliste de bank-verzekeraar meer werk te waken van zijn internetstrategie en van een betere commerciële en marketingsupport voor de agenten. Die laatste blijven de hoeksteen van de Argenta-activiteit. It moet aansluiten op die strategie.

Toen Jos Nijs in februari 2007 de leiding kreeg van het departement ‘ICT en Organisatie’ van Argenta, kon hij een indrukwekkend curriculum voorleggen: 6 jaar informatica bij Bell Telephone in Antwerpen, en 24 jaar in de ict-afdeling van Cera, later KBC (waar hij uiteindelijk het departement Exploitatie zou leiden). Van 2002 tot 2006 was hij cio bij SN Brussels Airlines waar hij opteerde voor doorgedreven outsourcing die ingevuld werd door oa. EDS, Getronics en Atos Origin.

Data News: Uw departement heet ‘ICT en Organisatie’. Is dat een bewijs van de nauwe band tussen business en it?

Jos Nijs: Als verantwoordelijke voor ‘ICT en Organisatie’ sta ik vooral in voor informatica, maar ook voor het ‘demand management’ vanuit het standpunt van de business. Argenta hecht erg veel belang aan operationele efficiëntie, en daarom geldt BPM of ‘business process management’ als een basiscompetentie. Met andere woorden: BPM wordt gestimuleerd door de business, en elke voorstudie van een project steunt dus op een solide ‘business case’.

Het departement heeft ongeveer 150 mensen aan de slag, waarvan een 30-tal voor het team ‘Organisatie’, zowat 105 voor ontwikkelingen en 15 voor de systemen en de exploitatie.

De hosting van de centrale it en het beheer van de werkstations werden uitbesteed. Vandaag zijn alle servers toevertrouwd aan EDS en staat Getronics in voor de pc’s, het Lan en het Wan.

DN: Bij uw komst werd een nieuw strategisch plan uitgewerkt?

JN: Argenta is een familiale bank-verzekeraar met een volledig gamma producten voor de privé-persoon en het gezin, die een uitstekende prijs/ kwaliteit-verhouding bieden. In 2007 werd een driejarenstrategie uitgewerkt die stoelt op twee krachtlijnen: bedrijfsefficiëntie en een focus op commercialisering, zowel richting cliënt als richting verkooppunt. Argenta heeft geen centraal marketingdepartement maar beschouwt zijn agenten als ‘marketeers’. Vandaar de versterking van de support voor onze agenten.

Om een optimale bedrijfsefficiëntie te garanderen zal het internetkanaal versterkt worden. We lanceren met name een ‘straight-through processing’ waarmee de agenten een vraag van een cliënt meteen online kunnen behandelen. Maar laat het duidelijk zijn, er is geen sprake van het internet te gebruiken als een direct kanaal zoals andere banken dat doen. Het is er ter ondersteuning van de agentschappen. Dat geldt ook voor de website, die momenteel een grondige opknapbeurt krijgt. Om dat netwerk van agentschappen nog meer armslag te geven, implementeren we nieuwe tools die de werking van ons contactcenter moeten optimaliseren. Deze implementatie is volop bezig. Tot slot wil Argenta ‘cross-selling’ naar verzekeringen en beleggingsproducten promoten.

DN: Die zakelijke strategie werd vervolgens uitgebreid tot op it-niveau?

JN: Klopt. Twee technologische opties kregen voorrang: enerzijds webgesteunde technologie om online verwerking in de agentschappen te garanderen, en anderzijds een multi-channelbenadering voor de toepassingen, met hergebruik van functionaliteit.

Wat het ‘web based’-aspect betreft, kozen we voor J2EE, gekoppeld aan standaard ‘frameworks’ die al heel wat ‘business logic’ integreren. J2EE kreeg de voorkeur op. Net omdat het ruimer ondersteund wordt in de frameworks die voor de financiële sector werden ontwikkeld. Voor interconnectie van onze applicaties met de frameworks geven we ook de voorkeur aan standaarden, en meer bepaald webservices. We gebruiken bijvoorbeeld SOAP omdat we hiermee later eventueel. Net-applicaties kunnen ondersteunen. Doelstelling is zoveel mogelijk opties open te houden.

DN: En nu komt het erop aan deze strategische keuzes te vertalen in technologieën en producten?

JN: Op dit moment ronden we alle standaarden en technologieën af: SOAP om services aan te spreken en RIA (Rich Internet Application) voor de gebruikersinterface staan nu al vast, maar over andere technologiecomponenten moet nog worden beslist. Verder werd de SOA-architectuur vastgelegd voor de applicatieservers, vooral omdat Argenta een ‘business process outsourcing’-traditie kent, dus met uitbesteding van ‘business-bricks’. Dit vereist een grote coherentie van de globale architectuur, met name op het vlak van reporting en compliance.

De frameworks zullen echter ook worden gebruikt worden om de bestaande, historische applicaties te openen en ze – zonder herschrijven, via adapters – te laten migreren naar de nieuwe technologieën. Een ambitieus programma dus! Om het in goede banen te leiden werd een ‘governance body’ opgericht die de businessprojecten analyseert, de methodologie opstelt en de ‘project management’-aspecten bewaakt om een end-to-end overzicht van de strategie te krijgen.

DN: Een ambitieus programma gespreid over 3 jaar?

JN: We willen géén revolutie! We willen de risico’s beperken en de reeds gerealiseerde investeringen blijven benutten. De stap naar J2EE is voor Argenta trouwens erg belangrijk. Omgekeerd wordt de keuze van de ‘frameworks’ gezien als een businessbeslissing en niet als loutere een it-optie.

DN: De outsourcing zoals ze momenteel bestaat, wordt dus niet herzien of uitgebreid? En wat met ‘offshoring’?

JN: Het valt tegenwoordig niet mee om it-personeel te rekruteren. En wat wij outsourcen, namelijk de hosting en de werkstations, is vandaag ‘commodity’ geworden. Het huidige outsourcingbeleid wordt dus voortgezet. Ook al omdat Argenta een ‘lean and mean’-bedrijf wil zijn. Maar er is geen sprake van totale outsourcing zoals destijds bij SN Brussels Airlines.Kijk, we evolueren steeds verder naar softwarepakketten, behalve voor onze historische toepassingen op het niveau van kredieten, verzekeringen en personenbeheer, toepassingen die ooit in Delphi werden geschreven. We zijn momenteel wel bezig met een voorstudie rond re-engineering van de hr-managementtoepassing, maar alle opties blijven open. Offshoring is uitgesloten. Hiervoor heeft Argenta te weinig omvang. Wij hebben het liever over ‘co-sourcing’ waarbij we de strategie in overleg met onze leveranciers kunnen evalueren.

DN: Rekening houdend met het strategisch plan gaan uw budgetten dan allicht de hoogte in?

JN: In de bankverzekeringssector is het it-budget meestal een ratio van het totaal van de bedrijfskosten. Momenteel bedraagt dat gemiddeld 16,4 procent. Bij Argenta komen we van 15 procent en gaan we dit jaar naar 18 procent. Dat is een gevoelige stijging als je weet dat wij de kosten zoveel mogelijk drukken. In de financiële wereld is it nu eenmaal méér ‘mission critical’ dan in andere sectoren.

DN: Dat gaat gepaard met nieuwe rekruteringen?

JN: We hebben vorig jaar nog een tiental informatici in dienst genomen en het is duidelijk dat we zullen blijven rekruteren. Bij de gezochte profielen vermeld ik architecten, businessanalisten en ontwikkelaars. Wij hebben hen interessante perspectieven te bieden in een onderneming op mensenmaat. Maar we weten ook dat gezien de schaarste op de markt rekruteren echt niet meevalt. Daarnaast doen we ook een beroep op detachering om de activiteitspieken te absorberen.

DN: Hoe staat u tegenover netwerkingfora zoals CIOnet?

JN: Kennis delen, een ‘second opinion’ horen en lessen trekken uit ervaringen van anderen, het is altijd mooi meegenomen. Ik speel zelf een actieve rol als voorzitter van het ‘Sourcing’-comité. Het is voorts belangrijk deel uit te maken van het directiecomité om een nauwe integratie te garanderen tussen de bedrijfsstrategie en de it-strategie. Je moet de volledige keten onder controle kunnen houden, vanaf ‘consult’, namelijk het ‘demand management’-aspect, tot aan het ‘operate’-gedeelte, het operationele beheer, met daartussen het ‘create’-aspect, de ontwikkeling. Mijn ervaring in de banksector is hier een belangrijke troef.z

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content