Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Volgens een studie van CA wordt cloud al op grote schaal gebruikt in (grote) bedrijven en biedt het de verwachte voordelen. Er moet wel nog gelet worden op beveiliging en beheer.

De studie ‘Cloud Succeeds. Now What’ die CA Technologies onlangs heeft gevoerd bij 542 bedrijven in Europa en de Verenigde Staten, toont aan dat 86 procent van de respondenten de voorbije 3 jaar gebruik heeft gemaakt van cloud. Vooral de variant in SaaS-vorm (Software-as-a-Service) is erg in trek (94 procent van de Amerikaanse bedrijven maakt er gebruik van, tegenover 68 procent van de Europese bedrijven), veel meer dan IaaS (Infrastructure-as-a-Service) en PaaS (Platform-as-a-Service). Uit de studie blijkt dat 55 procent van de Amerikaanse ondernemingen al minstens 3 jaar gebruik maakt van cloud, tegenover 20 procent van de ondernemingen in Europa.

Een van de belangrijkste voordelen van cloud die de bedrijven – weinig verrassend – noemen, is de daling van de kosten en de snellere vernieuwing. Bovendien hebben de Amerikanen meer belangstelling voor vernieuwing, terwijl de Europeanen eerder de kostendaling als een prioriteit zien. De verbetering van de it-prestaties vormt in beide gebieden het derde belangrijkste argument om een beroep te doen op cloud.

In tegenstelling tot wat andere rapporten geneigd waren aan te tonen (en tot wat analisten aanvankelijk dachten) zijn het vooral grote bedrijven die cloud inschakelen. Deze grote bedrijven hebben cloud in ieder geval sneller en onder verschillende varianten ingevoerd. De bedrijven bevestigen ook dat de voordelen van cloud buiten kijf staan en ze noemen geen of weinig nadelen van deze technologie. De implementatie van cloud zou sneller gebeuren dan aanvankelijk werd gedacht, de resultaten zouden beter zijn dan gehoopt en de invoeringskosten zouden onder het budget liggen. Zo zegt 40 procent van de bedrijven dat ze hogere doelstellingen hebben bereikt dan wat oorspronkelijk was vooropgesteld, vooral dankzij een implementatie die eenvoudigere en snellere verliep dan verwacht, maar ook dankzij resultaten die beter zijn dan voorzien, zowel voor de informatica (kostendaling; betere prestaties en meer flexibiliteit) als voor de business (snellere vernieuwing, stijging van de inkomsten, enz.).

Een ander punt dat CA Technologies verrast, is het feit dat 95 procent van de bedrijven zegt dat ze hun doelstellingen op het vlak van veiligheid hebben overtroffen. Volgens een derde van de ondernemingen was veiligheid trouwens minder problematisch dan aanvankelijk werd gedacht. Veel bedrijven zeggen zelfs dat de beveiliging erop verbeterd is dankzij cloud. Paradoxaal genoeg vormt diezelfde veiligheid de voornaamste reden waarom bedrijven een applicatie niet naar cloud migreren. Volgens CA Technologies lijkt het erop dat bedrijven de applicaties die ze wel overbrengen naar cloud zorgvuldig kiezen, maar dat ze geen al te kritieke applicaties of applicaties die te dicht bij de core business liggen, migreren. Met andere woorden, bedrijven gaan na wat de veiligheidsrisico’s van een applicatie zijn voordat ze beslissen om ze al dan niet naar cloud te migreren.

Enkele van de gebieden die het meest in aanmerking komen voor cloud, zijn volgens de Amerikaanse bedrijven webinfrastructuur, productiviteittools voor de werknemers en it-beheer, terwijl hun Europese collega’s de voorkeur geven aan applicaties inzake klantcontact en back-office.

De ondernemingen melden nog dat hoe meer ze cloud gebruiken, hoe meer de resultaten hun verwachtingen overtreffen en dat ze sterker aangespoord worden om meer te investeren in cloud dan bedrijven die cloud nog maar pas hebben ingevoerd.

Hoe meer bedrijven migreren naar cloud, hoe meer ze zich gefrustreerd voelen dat ze cloud niet kunnen beheren. Andere potentiële problemen die genoemd worden, zijn de automatisering van de end-to-end dienst, het sla-beheer tussen de onderdelen binnen en buiten cloud, de mogelijkheid om van service provider te veranderen en identity management.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content