De Canon Expo die begin november plaatsvond in Parijs, lichtte een tipje van de sluier op van enkele toekomstige technologische concepten: een cmos-sensor van 120 miljoen pixels, een oplossing voor automatische deep-etch, een semantisch zoeksysteem en verschillende 3D-applicaties. Op strategisch vlak zet Canon koers naar diversificatie en globalisering.

Achtduizend vierkante meter tentoonstellingsruimte in de hallen van La Villette en 18.000 aangekondigde bezoekers. Om de 5 jaar organiseert Canon zijn eigen vakbeurs, waar het bedrijf niet alleen zijn hele productgamma voorstelt, maar ook laat zien wat er in zijn laboratoria allemaal in de maak is. Het vormt ook een gelegenheid om de balans op te maken van de strategie en de ambities van de onderneming.

Vijfjarenplan

Fujito Mitarai, de ceo van Canon, zette zijn visie voor de toekomst uiteen. Sinds hij in ’95 toetrad tot de directie, heeft Canon 3 vijfjarenplannen ingevoerd: versterking van de financiële structuur (’96-2000), vernieuwing en concurrentiekracht (2001-2005) en ten slotte groei (2006-2010). De groei had te lijden onder de wereldwijde financiële crisis, die de ambities van de groep niet ten goede kwam: de vooropgestelde 40 miljard euro omzet werd niet behaald. Canon bleef in 2009 steken op 24,3 miljard, dit is een daling van 20% in vergelijking met 2008. De winst ging ook omlaag, maar Canon is toch in de positieve cijfers gebleven: 990 miljoen euro.

De Canon Expo vormt dus een gelegenheid om een nieuw vijfjarenplan voor te stellen, dat een strategische bocht lijkt aan te kondigen, namelijk die van diversificatie en globalisering, op basis van wat Canon het beste kan: beelden verwerken met technologie die voortaan verder zou reiken dan “het vermogen van het menselijke oog”.

Diversificatie in de sector van medische beeldvorming, waar Canon nog niet zo ver gevorderd is met zijn onderzoek, maar ook in “intelligente robotica”, productieoplossingen, veiligheid en “verhoogde realiteit” (we denken hier aan de 3D-trend). Maar vooral op het vlak van de diensten, die op termijn goed zouden moeten zijn voor 50% van zijn omzet. De Japanse groep heeft al een eerste stap gezet door een partnerschap te ondertekenen met het outsourcingconsultancybedijf Accenture. Canon zal hierbij zijn expertise inzake informatiebeheer goed kunnen gebruiken.

Wat de globalisering betreft, zal het bedrijf de productie optimaliseren om dichter bij de markt te staan, en zich bezighouden met recuperatie en recyclage. Ook zullen de vaardigheden herverdeeld worden tussen de verschillende continenten. Canon wil een zekere “intellectuele concurrentie” tussen zijn regio’s bevorderen. Europa krijgt de taak om producten te maken op basis van nieuwe concepten op het vlak van medische beeldvorming en kantoortoepassingen, maar ook op het vlak van milieu. Einddoelstelling: weer aanknoping vinden met de omzet- en winstrecords.

Nieuwe vooruitzichten

Wat de producten betreft, waren er in de zone ‘New Perspective of Imaging’ van de Canon Expo enkele technologieën in ontwikkeling te zien, zoals de eerste multi-purpose camera die een kleurenonderscheid maakt dat het menselijke oog overtreft.

Afzetmogelijkheden: medische beeldvorming, wetenschappelijk onderzoek of culturele archivering. Daarnaast is er de cmos-sensor met 120 miljoen pixels, die waarschijnlijk voor het eerst zal worden toegepast in de astronomie.

Al even indrukwekkend zijn 3D en de ervaring van een ‘mixed reality’. Zet de conceptuele headset van Canon op en u ziet tussen de zeer reële mensen om u heen een virtueel kind dat met een bal jongleert!

Op het vlak van grafische applicaties stelde Canon een technologie voor automatische deep-etch met revolutionaire trekjes voor. Gedaan met de vervelende manuele operaties om een voorwerp los te maken van zijn context: de software analyseert het beeld en brengt het voor u betrouwbaar en nauwkeurig tot stand, zonder gebruik te maken van een blauwe of groene achtergrond.

Op het vlak van informatieverwerking experimenteerde Canon met een ‘semantisch’ systeem om de gegevens te onderzoeken. Door de ingevoerde sleutelwoorden te analyseren en er een context bij te zetten, stelt het systeem uitgebreide zoekresultaten voor, geordend in ’themaboeketten’. Door een beroep te doen op beeldherkenningsfuncties en tekstanalyse extraheert het systeem metadata om semantische relaties tussen de foto’s, films, video’s en documenten vast te stellen. Het systeem zoekt vervolgens automatisch de informatie die het best overeenstemt met de query van de gebruiker. Een technologie die misschien wordt toegepast op de volgende generatie zoekmotors.

Emmanuel Robert

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content