Snel reageren en een optimale verspreiding van informatie kunnen een cruciale rol spelen bij de verdwijning van kinderen. De oplossing Child Alert maakt voortaan gebruik van het web en sms voor de meest onrustwekkende gevallen.

Om verdwenen kinderen te signaleren, werden tot voor kort nog zeer klassieke en weinig dynamische kanalen gebruikt. Foto’s die op openbare plaatsen werden opgehangen, berichten op radio of tv zijn en blijven zeker nuttig, maar een groter reactievermogen kan alleen maar baat hebben bij modernere middelen zoals de verspreiding van alarmen via sms of e-mail, een betere benutting van de website en tussenpersonen via blogs en sociale netwerken. Precies die stap heeft Child Focus onlangs gezet door Ordina te vragen om zijn Child Alert oplossing te maken. Deze oplossing zal echter enkel gebruikt worden voor situaties waarin het leven van het kind rechtstreeks in gevaar is (bijvoorbeeld ontvoering, een kind dat geneesmiddelen nodig heeft of dat verdwijnt wanneer het erg koud is). De beslissing om Child Alert te activeren wordt genomen door de magistraat, die bepaalt of het rechtmatig is om een dergelijk noodbericht rond te sturen, door de eventuele risico’s van een verspreiding van deze omvang af te wegen (vb. risico’s voor het privéleven van de gezinnen of het risico dat kidnappers nog driester te werk zullen gaan, als het om een ontvoering gaat).

Een ruimere verspreiding

De Child Alert oplossing stelt nieuwe technologie ten dienste van mensen van goede wil. Het principe? Gewone burgers, ondernemingen of bloggers schrijven zich in op de site www.childalert.be (via de double opt-in procedure) om via sms of e-mail oproepen tot getuigen te ontvangen in geval van een bijzonder onrustwekkende verdwijning. De boodschap die de gewone burger ontvangt, bevat een link naar de site ChildAlert.be, waar alle nodige informatie terug te vinden is. De boodschap die naar de ondernemingen en partnerorganisaties van Child Focus gestuurd wordt, bevat ook een foto en zelfs een banner die op hun eigen sites kunnen verschijnen. Bloggers kunnen ook deze bijkomende content ontvangen.

Het hart van de oplossing, ondergebracht bij Belgacom, steunt op een SharePoint 2010 server (Microsoft schonk de licenties) die de verspreiding van de berichten en informatie naar diverse soorten bestemmelingen organiseert, naargelang het gepaste format en de gepaste inhoud: burgers, ondernemingen, maar ook beheerders van autowegen (voor weergave op de dynamische borden) en media. “Er werd gekozen voor SharePoint omdat de informatie er selectief mee kan worden verwerkt in functie van de herkomst ervan en omdat de toevoeging van de informatie aan bepaalde mensen kan worden beperkt”, aldus Amir Bouyahi, verantwoordelijke van het Child Alert project bij Child Focus. “Er kan ook gewerkt worden met grafieken en templates, zodat de informatie gemakkelijker kan worden geformatteerd en verspreid, en er zijn verdere ontwikkelingen mogelijk.” Voor de verspreiding van de alarmen via sms ging Child Focus aankloppen bij Systemat en zijn SystAlert oplossing.

Prioritaire verspreiding

Met de SystAlert oplossing kan snel een potentieel groot aantal mensen gealarmeerd worden, maar kunnen, naargelang het geval, de bestemmelingen ook “doelgericht gekozen” worden. Bijvoorbeeld door te werken volgens regio’s of zones. Doelstelling: zoveel mogelijk mensen bereiken, mensen die zich vooraf hebben geëngageerd (door zich in te schrijven op de site www.childalert.be) en hen vragen om in te grijpen en/of de informatie door te sturen, en zo de kans op signalementen en getuigenissen vergroten.

SystAlert werd oorspronkelijk ontworpen voor de diensten van de overheden en lokale instanties, en is een sterker beveiligde versie van de reeds bestaande oplossing MySMS. Ze wordt specifiek gebruikt voor berichten met hoge prioriteit die worden doorgestuurd via ip-kanalen met een recht-streekse verbinding met de sms-centra van de telecomoperators, die ze dus met voorrang doorsturen, zonder eventuele wachtrijen. Ten behoeve van Child Alert werden er verbindingen gemaakt met de 4 operators (Proximus, Mobistar, Base en Telenet) die allemaal hetzelfde nummer 9000 zullen gebruiken. Dit nummer is voorbehouden voor alarmen met hoge prioriteit en zal het mogelijk maken om een bevestiging te sturen nadat een persoon of organisme zich heeft geregistreerd op de site, maar bestemmelingen zullen zich ook kunnen uitschrijven uit de verspreidingslijst, als ze dat wensen.

Een andere bijzonderheid van SystAlert: de oplossing waarborgt dat er een geschikt bewijs van ontvangst wordt ontvangen, met andere woorden de bevestiging dat de bestemmeling wel degelijk kennis heeft genomen van het bericht. Als hij zijn gsm niet geactiveerd heeft of zich in een zone bevindt die niet gedekt wordt door de roaming-overeenkomsten van de operator, ontvangt Systemat een tijdelijk bericht van ontvangst. Het SystAlert platform kan zo berichten die niet zijn aangekomen opnieuw versturen en de klant (Child Focus, in dit geval) een nauwkeurig en gedetailleerd opvolgingsbeheer en efficiëntiecontrole waarborgen.

Momenteel zijn de sociale netwerken nog niet als “informatiekanaal” geïntegreerd in het Child Alert platform, maar hun eventuele vraag ligt nu al ter studie op tafel, net zoals de mogelijkheid om mms of abonnementen via rss-feeds toe te voegen aan de uitrusting. Nu moeten enkel nog de nodige fondsen gevonden worden om de oplossing uit te breiden. De ontwikkelingsfase van het Child Alert project werd voor 80% gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het programma LADS.eu- Lutte Anti-Disparitions (strijd tegen verdwijningen)- waar momenteel België, Frankrijk en Duitsland aan meewerken.

Brigitte Doucet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content