Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Het Centrum voor Informatica van het Brusselse Gewest (CIBG) maakt de balans op van de (bijna) verstreken ambtstermijn en stelt zijn projecten voor de periode 2014-2019 voor. Met een gezamenlijke aanpak als devies.

Het CIBG is belast met it voor rekening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en steunt op 2 pijlers: de vzw IRISteam, die de nodige it-vaardigheden bundelt, en het glasvezelnetwerk IRIS-net.

BALANS

Voor de periode 2009-2013 prijst het CIBG zich gelukkig dat het enkele grote automatiseringsprojecten kon uitvoeren. Zo werd half 2012 de openbare aanbesteding in verband met IRISnet toegekend aan Mobistar. Voortaan zijn 122 Brusselse instellingen aangesloten op dit breedbandnetwerk, dat is dubbel zoveel gebruikers ten opzichte van het 1ste contract.

Eind 2013 werd het multimediaplan voor de automatisering van de lagere en middelbare scholen trouwens verlengd. Dit programma kreeg de naam “Fiber to the School” en beoogt de verdeling van tablets en interactieve borden in middelbare scholen, maar ook de aansluiting van deze instellingen op breedbandinternet.

Een ander groot project dat met succes werd afgerond, is IRISbox, het elektronische loket van het Gewest, dat een nieuwe look kreeg en werd uitgerust met een nieuwe technologische architectuur. Op 5 jaar tijd is het aantal gebruikers van dit elektronische loket verdubbeld. Er worden trouwens nog andere online diensten ingevoerd, zoals de applicatie Nova, waarmee burgers hun aanvraagdossier voor een stedenbouwkundige of milieuvergunning kunnen bekijken en opvolgen. De dienst Tutelle Exchange maakt het mogelijk besluiten van de gemeenteraden en colleges elektronisch te verzenden, terwijl de applicatie BOS (BackOffice Secretariaat) zorgt voor de elektronische uitwisseling met de Kanselarij. Tot slot is er de dienst Fix-My-Street, waarmee burgers een probleem in de openbare ruimte kunnen meedelen aan de lokale en gewestelijke overheden. Deze dienst past in de administratieve vereenvoudiging en registreerde al meer dan 7.000 meldingen sinds zijn lancering in mei 2013.

VOORUITZICHTEN

Het CIBG werkt volop aan de oprichting van een Brussels Community Cloud, een datacenter dat niet alleen moet beantwoorden aan de behoeften van zijn leden, maar dat zich ook openstelt voor partners als Milieu Brussel, Brussel Mobiliteit, de VUB, de MIVB en Sibelga. Dit datacenter is gevestigd in Vorst en heeft een bruto oppervlakte van 2 keer 1.950 m2 (250 racks per niveau). Om redundantieredenen zal het worden verbonden met de bestaande datacenters van het CIBG en de VUB. Zo kunnen de ongeveer 3.500 huidige servers worden geconsolideerd en gestandaardiseerd. Bovendien zal het minder energie verbruiken en maakt het aanzienlijke schaalvoordelen mogelijk. Dit datacenter zou in 2016 operationeel moeten zijn.

In het kader van het project dat van Brussel een smart city wil maken, ligt er trouwens een groot videobewakingsproject ter studie op tafel. Het doel is beelden van zowat 3.000 bewakingscamera’s uit te wisselen tussen de politiezones, Mobiel Brussel, de Haven van Brussel, de brandweer en de MIVB met behulp van het IRISnet-netwerk. Dit alles onder parlementaire controle, verduidelijkt het CIBG, dat wijst op de meerwaarde voor de urgentie- en reddingsdiensten en het beheer van de mobiliteit.

Daarbij komt nog de ambitie om te investeren in de connectiviteit van de scholen, met in eerste instantie de ontplooiing van vdsl, dat moet zorgen voor 20 Mbit/s in de lagere en middelbare scholen, om uiteindelijk te komen tot 100 Mbit/s dankzij glasvezel. IRIS-net zal op termijn 425 sites verbinden, tegenover 160 nu.

Tot slot verwacht het CIBG dat het nieuwe verantwoordelijkheden krijgt toegewezen in het kader van de 6de staatshervorming, die voorziet in een overdracht van bepaalde bevoegdheden van het federale niveau naar de gefedereerde entiteiten. Binnenkort wordt er een impactanalyse bekendgemaakt. Het CIBG wijst immers op “zijn wens om te voorkomen dat er silo’s worden gevormd en om zoveel mogelijk gezamenlijk in te staan voor het beheer met behulp van een gemeenschappelijk platform”, aldus zijn algemeen directeur, Hervé Feuillin.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content