Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

De cio is wel baas van de informatica, maar zijn kennis van de business van de organisatie wordt steeds meer van cruciaal belang om te zorgen voor een echte meerwaarde op het vlak van vernieuwing. Ook al blijft kostendaling een prioriteit, dat moeten we niet onder stoelen of banken steken.

Deze inkrimping van de it-budgetten in (verlengde) tijden van crisis is een absolute noodzaak in bedrijven. Soms worden de functies van cio en financieel directeur zelfs toevertrouwd aan één en dezelfde persoon, vooral in de kleinste structuren. Toch praten ondernemingen vaak niet graag over dit aspect van de business en hebben ze het liever over de technologische vernieuwing en de meerwaarde die de ict-technologieën mogelijk moeten kunnen maken.

Drie zeer recente studies, een van Ernst & Young onder de naam ‘The DNA of the CIO’, de tweede op verzoek van CA Technologies en de 3e uitgevoerd door SearchCIO, trachten de uitdagingen van de moderne informaticadirecteur te identificeren. Met één gemeenschappelijke noemer: de cio moet het juiste evenwicht vinden tussen techniek en business.

Het DNA van de CIO

Voor Ernst & Young, dat voor de gelegenheid meer dan 300 cio’s wereldwijd ondervroeg, is het typische profiel van de cio een 43-jarige man die al 5 jaar deze functie bekleedt (en die vindt dat 7 jaar ervaring een goede bagage vormt). De helft van hen heeft een universitair diploma en bracht het grootste deel van zijn carrière in de it door. Nog volgens de studie vindt 64 % van de cio’s dat hun functie het hoogtepunt is van hun carrière, en zetelt amper 17 % in de besluitvormende organen van hun organisatie. Bovendien is 48 % van de leidinggevenden van niveau c van mening dat de cio niet betrokken moet worden bij beslissingen in verband met de prestaties van het bedrijf en de uitdagingen ervan. Zoals we kunnen zien, hebben maar weinig cio’s hun comfortzone verlaten om een echte partner van de business te worden. De cio zegt trouwens dat hij niet genoeg tijd heeft om zijn carrière te plannen (en dus eventueel te evolueren naar een andere functie), zodat 35 % erkent dat ze advies nodig hebben om hun loopbaan te ontwikkelen.

Om te slagen in zijn rol rekent de cio vooral op zijn motivatie en vermogen om een meerwaarde te bieden voor de business. Ook moeten ze de perceptie van it bij de business veranderen, want de business ziet it eerder in een ondersteunende functie in plaats van als drijvende kracht achter vernieuwing en transformatie. Besprekingen met de cio blijven dan ook liefst beperkt tot de budgettaire aspecten van de it, in plaats van dat de business zich openstelt voor de echte waarde van de technologie.

Bovendien noemt 81 % van de cio’s leiderschap als een essentiële vaardigheid om hun functie te vervullen, terwijl 79 % communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht belangrijker vinden dan kennis van de technologie. Niettemin weet de cio niet altijd hoe hij het moet aanpakken om uitgenodigd te worden voor het directiecomité. Meestal onderhoudt de cio vrij nauwe relaties met de cfo, maar weet hij niet echt goed hoe hij de dialoog met de ceo kan aangaan. Net als alle managers van niveau c moet de cio zijn netwerk van interne relaties versterken en daar maakt hij dan ook een van zijn prioriteiten voor de toekomst van.

Businessconvergentie

CA Technologies liet door Vanson Bourne een studie uitvoeren bij 685 cio’s van grote bedrijven over de evolutie van het cio-beroep. Het is geen verrassing dat deze enquête aantoont dat de cio voortaan de rol van scheidsrechter moet spelen tussen de interne it-diensten en de externe leveranciers om het best mogelijke compromis te vinden. “De cio moet tegenwoordig een dubbele rol vervullen: hij moet bedreven zijn op businessvlak en een sterke it-meerwaarde bezitten”, aldus Jean-Pierre Ullmo, vicepresident Solutions Europe van CA Technologies. Volgens de studie is 80 % van de cio’s geen lid van het directiecomité, zodat ze moeilijker hun stempel kunnen drukken. Daarnaast is 30 % van de cio’s van mening dat de algemene directie het belang van it-technologieën niet goed begrijpt. Nochtans vindt 60 % van hen dat ze de nodige vaardigheden bezitten om hun missie tot een goed einde te brengen.

Op basis van deze vaststellingen raadt de studie de cio aan om een rol van pedagoog te spelen en de meerwaarde van it voor de business aan te tonen bij de algemene directie om aan de hand van businesscases het belang van een project en de voordelen ervan voor de organisatie duidelijk te maken.

Veiligheid en compliance

Tot slot hebben onze collega’s van SearchCIO.com zopas een enquête afgerond bij 629 cio’s over hun rol in 2012. De voornaamste prioriteit van de informaticadirecteurs is veiligheid en compliance: begrijpen hoe bedrijfsgegevens beveiligd kunnen worden om de nationale wetten en de sectorgebonden regelgeving na te leven, de problematiek van mobiele apparatuur en byod (bring your own device) integreren, zonder te vergeten om te evolueren naar cloud. Bovendien stellen steeds meer (grote) organisaties een veiligheidsverantwoordelijke aan op het hoogste c-niveau van de hiërarchie.

Andere rollen die worden toegeschreven aan de cio zijn projectbeheer en aspecten inzake het definiëren, plannen en organiseren van projecten in functie van de zakelijke doelstellingen. Deze vaardigheid wordt voortaan als essentieel beschouwd door een derde van de respondenten, die de nadruk legden op de noodzaak om projectmanagementmethoden te beheersen. Ook het beheer van relaties met partners en leveranciers is een belangrijke taak voor 27 % van de ondervraagde cio’s. Vooral omdat veel ondernemingen van plan zijn om hun aantal contractanten te doen dalen en steeds meer afdelingen en (business) eindgebruikers hun producten en diensten rechtstreeks aankopen in cloud, zonder langs de it-afdeling te gaan. En de uitdaging is nog groter wanneer de onderneming heeft besloten om haar informatica-activiteiten geheel of gedeeltelijk uit te besteden.

Gegevensbeheer wordt door 23 % van de cio’s gezien als een van de te verwerven of te versterken vaardigheden in een tijd waarin business intelligence en big data de it verplichten om een groeiend aantal gegevens (die steeds vaker ongestructureerd zijn) te verzamelen en te verwerken. We mogen niet vergeten dat de sociale netwerken zorgen voor een boom van de beschikbare en/of te benutten gegevens, en dat samenwerkingstools zich steeds meer opdringen in het bedrijfsleven. Voor 19 % van de cio’s is een goed begrip van de begrippen inzake corporate finance belangrijk voor de goede uitvoering van hun taken. Niet alleen de uitgaven, maar ook de beleggingsopties moeten in aanmerking worden genomen in de algemene strategie van de organisatie en haar begroting. Steeds meer capex-uitgaven kunnen immers omgezet worden in opex met de opkomst van cloud en ‘As a Service’-varianten.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content