Clients back-uppen in de cloud

We testen drie oplossingen voor het back-uppen van pc’s, laptops en mobiele apparaten in een beveiligde cloud.

De back-upoplossingen in deze test beoordelen we op meer dan tachtig commerciële, beveiligings- en technische kenmerken. De punten die we aan de verschillende functies toekennen vormen de basis voor de prestatie- score. Snelheidsmetingen voeren we niet uit, omdat die voor back-updiensten in de cloud weinig zin hebben. De meeste diensten werken met een of andere vorm van permanente back-up en ze gebruiken deltaback-ups, waarbij data die zich al in de cloud bevindt niet opnieuw wordt verstuurd. Daarnaast spelen er ook te veel variabelen, zoals snelheid van de gebruikte internetverbinding, tijdstip waarop de test wordt uitgevoerd en aard van de opgeslagen data.

In de uiteindelijke prijsprestatiescore tellen de prestatiescore, en de commerciële en beveiligingsscore elk voor de helft mee. De testresultaten vindt u samen met uitgebreide productinformatie in de Excel-tabel op onze website.

Acronis True Image 2018

Het Amerikaanse Acronis startte begin de jaren 2000 als een back-upprogramma voor Windows-images. Later kwamen daar kloon- en gewone back-upfuncties bij, daarna back-ups in de cloud. De nieuwste versie die we hier bespreken biedt nog altijd al deze mogelijkheden en voegt daar mobiele back-ups aan toe. Ondersteunde platformen zijn Windows, Mac OS, iOS en Android. Het hangt van uw abonnement af op hoeveel systemen u de software mag installeren en hoeveel cloudruimte er beschikbaar is. Wij testten de Premium-versie met drie clients en 1 TB cloudopslag. Lokale back-ups naar een externe schijf, netwerkpad of nas zijn niet beperkt, maar in de cloud kan u tegen betaling maximaal 5 TB back-uppen, verdeeld tussen alle van een licentie voorziene clientsystemen.

Functies

Standaard wordt de volledige pc geback-upt, maar u kan dat zelf beperken tot een selectie (schijven, partities, bestanden en folders, sociale netwerken) en verder optimaliseren, bijvoorbeeld door de bestanden van andere clouddiensten zoals Dropbox of MS OneDrive van de back-up uit te schakelen. Direct back-uppen vanaf Qnap- of Synology-nas’en is ook mogelijk. Archiveren laat toe om grote en oude bestanden te verplaatsen naar een externe drive of de Acronis Cloud. ‘Sync’ synchroniseert de bestanden in een gekozen folder, naar keuze onrechtstreeks via de cloud of direct tussen computers of mobiele clients onderling. U mag meerdere gesynchroniseerde folders configureren.

Gegevens worden beschermd met aes-256-encryptie en overgedragen via veilige ssl/tls-verbindingen. U kiest zelf een encryptiesleutel, die u uiteraard niet mag verliezen: Acronis kan die niet voor u herstellen. Voor Europese gebruikers bevindt de Acronis Cloud zich in één van de vier beschikbare EU-datacentra. Voor de archiveerfunctie kan u bovendien zelf om snelheidsredenen het dichtstbijzijnde datacentrum selecteren. De ‘smart battery mode’ zorgt ervoor dat er geen back-ups worden gemaakt wanneer de accu van de client actief is.

Nieuwigheden

Eén van de nieuwe mogelijkheden in versie 2018 is de ‘notary blockchain certification’. Daarmee creëert u een bestandskopie die gegarandeerd nooit gewijzigd werd. Met een verificatietool kan men dan achteraf controleren wanneer en onder welke naam het bestand eerst werd aangemaakt. Ook nieuw is de ‘changed block tracker’, een technologie die lokale incrementele image back-ups fors versnelt. Die is vooral handig wanneer beeldkopieën worden gemaakt van een schijf met weinig veranderingen. Als er minder dan dertig procent van de schijf gewijzigd werd, verloopt de incrementele beeldkopie tot drie keer sneller dan een normale, volledige versie. Het herstellen van individuele bestanden en beeldkopieën verloopt voortaan tot vier keer sneller.

Praktijk

De interface is overzichtelijk en duidelijk. De drie hoofdfuncties back-up, archiveren en synchroniseren staan bovenaan in het menu. Ook de verbeterde functie Active Protection 2.0 is direct in het menu bereikbaar. Ze detecteert ‘ransomware’-aanvallen zoals WannaCry of Petya en herstelt automatisch getroffen bestanden. Via het nieuwe Security Dashboard controleert u voortaan of en welke aanvallen uw systeem onderging. Onder Tools vindt u de minder vaak gebruikte functies, zoals klonen; creëren van een noodschijf; Acronis Universal Restore, om een Windows-systeem te klonen op een pc met andere hardware; Drive-Cleanser, om schijfruimte vrij te maken; Secure Zone, om een beschermde partitie voor een systeemback-up te creëren; en System Clean-up, om data veilig te wissen.

Dit is een zeer flexibele back-uplossing. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een back-up van uw volledige computer op een (voldoende grote) usb-stick te maken en daarmee een willekeurige andere pc op te starten (en eventueel over te dragen naar de startschijf ervan). Dat kan allemaal in de achtergrond, terwijl u op uw pc blijft werken. Een andere mogelijkheid is om een systeemkopie om te zetten in een virtuele beeldkopie, die u vervolgens met virtualisatieprogramma zoals MS Hyper-V, VMWare of VirtualBox gebruikt.

Het online dashboard is minder uitgebreid en beperkt zich tot de functies voor back-ups, archiveren en synchroniseren. Maar het laat u wel toe om alle verbonden apparaten centraal te beheren. Verder kan u bestanden herstellen van het ene naar het andere apparaat. De mobiele app Acronis True Image Mobile kan data naar keuze naar de cloud of rechtstreeks naar een lokale computer of Qnap- of Synology-nas sturen. U hebt overal toegang tot back-ups en archieven van uw mobiele apparaten, naar keuze via de mobiele app of het online dashboard. Het is mogelijk al uw gegevens naar een willekeurig mobiel apparaat terug te zetten.

Back-ups kan men uiteraard op alle traditionele manieren inplannen, maar Acronis kan belangrijke data zoals de documentenfolder op uw pc of foto’s op uw mobiel toestel ook permanent back-uppen bij elke wijziging, waarbij u de intervaltijd tussen wijziging en back-up zelf kiest, met een minimuminterval van vijf minuten.

Prestatiescore: 88/100

Prijsprestatiescore: 85/100

Productinfo

Producent: Acronis True Image 2019, www.acronis.com

Prijs (excl. btw): Standaard: ? 41,32 per computer (geen cloud). Advanced: ? 41,32 per computer per jaar met 250 GB cloudopslag. Premium: ? 70,23 per computer per jaar met 1 TB cloudopslag. Degressieve prijzen, bijvoorbeeld Premium/1TB: ? 103,29 voor drie computers; ? 107,43 voor vijf computers; vijf computers, 5TB: ? 239,63, etc.

Dell MozyPro

De geschiedenis van Mozy Online Backup gaat terug tot 2005, toen het een product was van het Amerikaanse bedrijf Berkeley Data Systems. Dat werd in 2007 gekocht door EMC Corporation, dat op zijn beurt in 2016 een dochterbedrijf van Dell werd. Er zijn drie verschillende versies: de consumentenversie MozyHome, de door ons geteste variant voor professionele gebruikers en kleine tot middelgrote bedrijven MozyPro, en de enterpriseversie MozyEnterprise. Die laatste onderscheidt zich vooral van de Pro-versie door de ondersteuning voor Active Directory; uitgebreider gebruikersbeheer, compleet met ‘single sign-on’, meer mogelijkheden voor de beheerder om de gebruikersrechten van de back-upclient te regelen en de mogelijkheid om bij grote klanten een on-siteversie uit te rollen.

Functies

De beheerconsole draait in de cloud. Aan de clientkant worden naast Windows en Mac ook iOS en Android ondersteund. Wel even opletten: met de mobiele apps kan u aan al uw geback-upte gegevens, maar vanaf een mobiel apparaat kunnen alleen bestanden in de sync-map veilig worden gesteld. Ook Mozy heeft immers een synchronisatiefunctie, waarbij u één map configureert als een persoonlijke cloud à la Dropbox of Onedrive.

Na een initiële back-up, die afhankelijk van de hoeveelheid data en de clientconfiguratie dagen- tot wekenlang kan duren, wordt alleen nog gewijzigde data geback-upt (via‘block-level’,incrementele back-ups). Back-ups verlopen daarna dus heel wat sneller. Tegelijk kan men via Mozy 2xProtect automatisch een lokale back-up uitvoeren op een externe drive of netwerkpad. Wilt u versiebeheer, dan kan dat alleen via de lokale back-up; de cloud bewaart slechts één bestandsversie. Bij grote calamiteiten kan u dvd’s of externe harde schijven bestellen om op die manier grotere hoeveelheden data sneller te herstellen. Maar met een juiste configuratie, waarbij u Mozy 2xProtect inschakelt, zal dat wellicht zelden nodig zijn.

Standaard gebruikt Mozy 448-bits Blowfish-codering voor de data die uitgewisseld wordt via ssl/tls-verbindingen. Desgewenst mag u een persoonlijke aes-256 sleutel gebruiken (via de optie ‘Coderingssleutel wijzigen’), maar bij verlies van uw persoonlijke sleutel is elke back-up onbruikbaar.

Praktijk

De beheerder maakt een gebruiker aan, die dan een activatielink krijgt waarmee hij of zij een wachtwoord creëert. Vervolgens krijgt men de kans om de Mozy Backup Software te downloaden. De client-app ondersteunt meer talen dan het uitsluitend Engelstalige beheer, bijvoorbeeld ook het Nederlands. De installatiewizard bepaalt van welke bestanden een back-up wordt gemaakt. De beheerder configureert dit in het dashboard. De eerste keer scant de client alle bestanden die geback-upt moeten worden. Vervolgens krijgt u een overzicht, dat ook rekening houdt met de ingestelde opslaglimiet. Via de knop ‘Instellingen’ kan u bestanden toevoegen of verwijderen.

De eerste back-up kan een hele tijd duren, afhankelijk van de omvang. Bij onze test op een bestaande client met iets méér dan 100 GB kondigde de MozyPro-client bijvoorbeeld aan dat de back-up één week zou duren. Latere back-ups vergen een paar minuten. Als u uw pc ’s nachts aan laat staan, gaat de initiële back-up mogelijk iets sneller.

Back-ups worden normaal automatisch gepland, in de achtergrond, terwijl de computer niet in gebruik is. U kan instellingen wijzigen zoals het maximale cpu-gebruik waarboven geen back-up taak mag worden uitgevoerd, het aantal minuten dat de pc minstens inactief moet zijn of het aantal keren per dag dat er maximaal geback-upt mag worden (standaard acht keer). Daarnaast kan u ook de planning zelf instellen, bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks op een specifiek uur, om de zoveel dagen of weken. Verder is het mogelijk back-ups op te schorten gedurende een aantal uren en automatisch back-ups te starten wanneer de computer op een batterij werkt.

Andere te wijzigen instellingen zijn de maximale bandbreedte die mag worden gebruikt, 2xProtect inschakelen waarbij een extra lokale back-up op een aangesloten station of netwerkpad wordt gemaakt (compleet met keuze van het aantal lokale versies) en back-uppen via een proxyverbinding. Op Windows creëert Mozy een virtuele drive die het herstellen van gegevens zeer eenvoudig maakt. U kan ze naar dezelfde of naar een nieuwe locatie herstellen.

Prestatiescore: 81/100

Prijsprestatiescore: 72/100

Productinfo

Product: MozyPro, mozy.com / mozy.ie

Prijs (excl. btw): 30-dagen probeerversie; maandelijkse, jaarlijkse en tweejaarlijkse abonnementen, vanaf ?10,98 per gebruiker per 10 GB per maand, maximaal twintig apparaten. Degressieve prijzen voor meer storage, meer gebruikers of grotere vooruitbetaling.

IDrive Online Backup

IDrive Inc. is een Californische softwareleverancier waarvan de voorgeschiedenis teruggaat tot 1995, dus nog vóór het internettijdperk. Van een leverancier van ‘gewone’ back-upsoftware vormde het zich om tot één van de grootste Amerikaanse online back-upbedrijven. We nemen het op in deze test omdat IDrive Online Backup overal ter wereld werkt en zeker voor persoonlijk en kleinzakelijk gebruik bepaalde voordelen biedt, waarbij de relatief lage prijs niet het enige voordeel is. Zo is het Personal-abonnement aan één log-in gebonden, maar kan u daarmee wel een onbeperkt aantal apparaten back-uppen.

Functies

Back-ups worden centraal beheerd, waarbij u bijvoorbeeld een bestand of folder van één apparaat kan herstellen op een ander apparaat. Dat werkt cross-platform voor Windows, Mac OS, Linux, iOS en Android. Bovendien is de Idrive-clientsoftware ook beschikbaar voor bepaalde nas-besturingssystemen zoals die van Qnap en Synology. Een image back-up van een volledige drive is eveneens mogelijk. Verder is er een synchronisatiefunctie, waarbij u één folder configureert als een persoonlijke cloud van waaruit u eenvoudig bestanden deelt met sociale netwerken of andere gebruikers om er samen aan te werken.

Waar de persoonlijke versie data kan back-uppen van allerlei sociale netwerken en online opslagsystemen zoals Google Drive en Microsoft OneDrive/Office365, kan de zakelijke variant ook gebruikt worden voor het back-uppen van verschillende soorten lokale serversystemen. Details daarover vindt u in de tabel die bij dit artikel hoort.

Het belangrijkste nadeel voor Europese gebruikers is het gebruik van Amerikaanse datacentra. Niettemin is alle data beschermd met aes-256 encryptie, waarbij de persoonlijke sleutel niet bewaard wordt op de servers van het bedrijf. De transmissie van de aan de bron versleutelde gegevens gebeurt uiteraard via veilige ssl/tls-verbindingen. De Amerikaanse dataservers lijken ons dus veeleer een theoretisch nadeel.

Verder zijn enkele innovatieve features niet beschikbaar voor Europese gebruikers, zoals de mogelijkheid om tot driemaal per jaar gratis een fysiek medium (‘Idrive Express’) met maximaal 3 TB data op te sturen, die dan kosteloos in de back-up cloud worden geplaatst. Voor zakelijke gebruikers is een veel uitgebreidere vergelijkbare dienst beschikbaar in de vorm van iDrive BMR for Business. Maar dat werkt vooralsnog alleen voor gebruikers in de Verenigde Staten.

Praktijk

De web- en Windows-interfaces zijn vrijwel identiek, terwijl de mobiele app daar inzake design nog wat op achterloopt. De interface heeft een klassieke menustructuur, met menu’s aan de linkerkant, informatie bovenaan en details in het midden. Met alle clients kan men vanop alle platformen veilig aan alle back-ups en dus aan alle bestanden. Deze kan u herstellen naar de originele of een willekeurige locatie. Optioneel kan u de back-up ook uitvoeren naar een lokaal apparaat, zoals een nas. Met behulp van de zoekfunctie vindt u een bestand snel terug.

Back-ups kan u uiteraard op alle traditionele manieren inplannen, maar ook semipermanente back-ups zijn mogelijk. IDrive kan namelijk op gezette tijden verifiëren of er bestanden gewijzigd zijn in een bestaande back-up en deze automatisch naar de cloud sturen. Restoren kan tot op folder- en bestandsniveau, waarbij teruggaan in de tijd mogelijk is om oudere versies te herstellen. De Windows-client kan de computer uit sluimer- en slaapstand halen om een ingeplande back-up te maken en automatisch weer uitzetten wanneer de back-up klaar is.

Prestatiescore: 89/100

Prijsprestatiescore: 93/100

Productinfo

Product: IDrive Personal Backup, www.idrive.com

Prijs (excl. btw): 5 GB gratis; ca. 44 euro per jaar, maximaal 2 TB, één gebruiker, onbeperkt aantal apparaten. Degressieve prijzen voor meer storage, meer gebruikers of grotere vooruitbetaling.

Conclusie

De drie geteste cloud back-upoplossingen zijn maar gedeeltelijk met elkaar vergelijkbaar. IDrive is de goedkoopste oplossing, die als grootste nadeel zijn Amerikaanse basis heeft. Voor individuele gebruikers is dat wellicht geen echt nadeel. Professionele gebruikers en bedrijven hebben de keuze tussen Mozy en Acronis. Acronis is functioneel het meest uitgebreid en bovendien goedkoper. Het is vooral geschikt voor kleinere groepen. Grotere bedrijven vinden de uitgebreidste zakelijke ondersteuning en het krachtigste centrale beheer bij het in vergelijking met Acronis en IDrive wel behoorlijke dure Mozy.

Raadpleeg de tabel op onze website voor gedetailleerde productinformatie en uitgebreide testcijfers. http://datanews.knack.be/cloudbackup2017

JOZEF SCHILDERMANS

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content