Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Willens, nillens, ‘cloud computing’ zal een impact hebben op de werking van je bedrijf, en de bedrijfstoepassingen.

Op het recente Data News Cloud Computing Business Forum bleek eens te meer dat ‘cloud computing’ ondertussen niet zozeer een kwestie van ‘doen we het?’ dan wel ‘wanneer doen we het?’ is geworden. Zelfs als een enkele aanwezige bleef volharden dat hij helemaal geen plannen had voor ‘cloud computing’. Christian Hestermann, analist bij Gartner, maakte evenwel duidelijk dat bedrijfstoepassingen sowieso de invloed van cloud computing zullen ondergaan.

Cloud, cloud, cloud

Overigens reageren de verschillende afdelingen van een bedrijf heel anders op de komst van ‘cloud’, ging Hestermann van start. Immers, wat voor de ene nieuw en zelfs ongewenst lijkt (de beheerder van de financiële data wil zijn gegevens niet in de cloud), is voor de andere al ouwe koek (de personeelsafdeling herkent in ‘cloud’ wat het al jarenlang doet met een sociaal secretariaat). Niet alle toepassingen lenen zich vandaag dan ook al even goed voor een overstap naar de cloud (ongeacht of het een private, publieke of hybride cloudomgeving betreft), of hebben daar heel wat minder nood aan.

Voor standaardtoepassingen als e-mail, productiviteit (de ‘Office’-type activiteiten) en samenwerkingssoft, is het aanbod in de cloud vandaag al breed en bekend. Voor meer ‘mid level’ toepassingen, die meer proces- en inhoudgericht zijn, groeit het gebruik en aanbod wel, maar “de ’time to cloud’ schommelt nog tussen ‘meteen’ en ‘over drie jaar’,” meent Hestermann, “afhankelijk van de omvang en complexiteit van het bedrijf.” Voor de kerntoepassingen van een bedrijf, vaak met gevoelige gegevens en onderworpen aan reglementeringen, zoals erp, kan het wel nog “twee tot vijf jaar duren eer de overstap wordt gezet.” Het gevolg is dan ook dat kmo’s meer aandacht tonen voor cloud, wegens te klein om een eigen ict van enige omvang te blijven ondersteunen.

De overstap naar de cloud hangt vaak ook samen met de eventuele nood aan veel of snelle veranderingen in een toepassing. Zo blijven de basistoepassingen in bedrijven – de ‘systems of record’, die geen bijzondere rol spelen in het onderscheid met derden – vaak stabiel en weinig onderhevig aan bruuske veranderingen. Dat is anders voor de bovenliggende laag, met ‘systems of differentiation, waar het verschil met de concurrentie moet worden gemaakt, en waar meer flexibiliteit zich aandient. Bovenaan bevindt zich de laag met ‘systems of innovation’, of de laag waar kan worden geëxperimenteerd. Voor deze twee lagen biedt de cloud meer ruimte en vrijheid tot experimenteren, waarbij wel een nadelige (security-) impact op de onderste lagen moet worden vermeden.

Voor Hestermann is het duidelijk dat Saas vaak geen bijzonder bijkomend voordeel zal bieden aan een bedrijf (het is een product dat ook door vele anderen wordt aangewend, en maatwerkuitbreidingen kunnen niet naar een andere Saas-omgeving worden meegenomen), terwijl veeleer op het platform as a service toegevoegde waarde kan worden gecreëerd.

Hou de centen in de gaten

Hou bij de onderhandelingen ook het totale kostenplaatje in de gaten, waarschuwt Hestermann voorts nog. Cloud heeft immers de naam goedkoper te zijn omdat bij de aanvang niet de kostprijs van een licentie moet worden opgehoest. Heel wat (kern)toepassingen kennen evenwel een lange gebruiksduur (tot 10 jaar en meer) en dan kan een maandelijkse huurprijs wel eens heel wat duurder zijn dan de aankoop van een licentie. Het is zeker een punt dat de klanten moeten overwegen (en leren uit te spelen) in hun onderhandelingen.

Voorts moeten bedrijven degelijk werk maken van hun ‘cloud road map’, met een kijk wat mogelijk is voor hen in verschillende vormen van cloud (van privaat langs hybride tot publieke cloud). Voorkom tevens ‘point to point’ koppelingen met cloud diensten en zorg voor voldoende meetpunten (en de experts om die te evalueren).

En bovenal zorg er als cio voor dat de ceo een goede en realistische kijk heeft op het cloudgebeuren.

Guy Kindermans

“DE ‘TIME TO CLOUD’ SCHOMMELT NOG TUSSEN ‘METEEN’ EN ‘OVER DRIE JAAR’, AFHANKELIJK VAN DE OMVANG EN COMPLEXITEIT VAN HET BEDRIJF.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content