Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Als de it-dienstverleners zich willen handhaven op de markt, lijken cloud en ‘as-a-Service’ de enige haalbare weg te zijn.

Van alle dienstensectoren die Digiworld volgde in zijn rapport voor 2012 worden de it-services het meest getroffen door de crisis, die begon in 2008 en waarvan de eerste gevolgen voelbaar waren in 2009. Vooral de lagere investeringen van de banken en de openbare sector spelen hier een rol in.

Overname

Op een algemene Belgische ict-markt, die tussen 2008 en 2011 met 3,8 % gedaald is volgens de Barometer 2012 van de FOD Economie, lijken de it-diensten er echter nog goed vanaf te komen. Hoewel deze barometer de it-diensten onderbrengt in een ruimere categorie die ook ontwikkeling en consulting omvat, zien we duidelijk een stijgende tendens in dit marktsegment. Er zouden tussen 2008 en 2011 trouwens maar liefst 2.763 vennootschappen opgericht zijn in deze subsector, die het meest dynamische segment van de ict-markt vormt.

Volgens PAC (Pierre Audoin Consultants) volgt de Belgische it-markt een Europese trend die het aantal lopende projecten in het komende jaar geleidelijk ziet verbeteren, wat zal leiden tot een lichte stijging – rond de 2 % – van de markt voor software en it-diensten in 2013. De meest dynamische segmenten die door PAC worden geïdentificeerd, zijn diensten in verband met cloud computing (SaaS, PaaS, IaaS, private cloud, enz.) – die op een jaar tijd met meer dan 20 % zullen groeien – business intelligence, business process outsourcing (bpo) en infrastructuurconsolidatie. In mindere mate zullen de projecten ook gedragen worden door veiligheid, mobiliteit of samenwerkingstools (waaronder unified communications).

Volgens PAC blijft de publieke sector het meeste geld uitgeven aan software en it-diensten in België, ondanks de problemen in verband met de overheidstekorten. De Europese instellingen zijn bijzonder actief op het vlak van projecten, met name via de vernieuwing van contracten. De industrie blijft op een laag pitje staan omdat ze afhankelijk is van de economische conjunctuur en de eisen inzake kostendaling. Er zullen echter it-uitgaven worden gegenereerd door fusies en overnames die leiden tot grote consolidatie- en transformatieprojecten. De banksector heeft zich gestabiliseerd ondanks de slechte gezondheid van de grote banken, de vervanging van verouderde systemen, crm, bi, infrastructuurconsolidatie en outsourcing. De telecomsector bevindt zich in een omvormingsperiode en investeert in de toekomst op lange termijn. Cloud computing is de volgende grote kans voor de sector, die hierdoor dichter bij de wereld van it wordt gebracht.

PAC identificeert enerzijds internationale actoren die ingesteld zijn op wereldwijde deals, waaronder België, en grote Belgische accounts. Anderzijds kent de Belgische markt lokale kampioenen die zeer sterk aanwezig zijn in de openbare sector en op de mid-market.

Outsourcing

Trouwens, volgens de jaarlijkse studie van KPMG over de tevredenheid van de ondernemingen ten opzichte van hun it-outsourcingdienstverlener, ziet de top-10 er in 2012 als volgt uit, in deze volgorde: RealDolmen, TCS, CSC, Computacenter, Econocom, NRB, Atos (Siemens), Logica, Cognizant en Accenture. In de top-6 zien we 80 % of meer tevredenheid, terwijl het gemiddelde 74 % bedraagt (tegenover 73 % in 2011). Ook “de Belgische bedrijven behalen zeer goede scores. Ik verwacht dat de Indiase outsourcingbedrijven in de toekomst meer gaan samenwerken met lokale actoren”, aldus Jef Loos, verantwoordelijke Sourcing Research Europe bij KPMG. De meeste providers doen het in 2012 beter dan vorig jaar, behalve dan Cegeka (dat dit jaar trouwens uit de top-10 valt, net als Siemens, nu Atos, dat van de 1ste naar de 7de plaats zakt), Getronics, T-Systems en Verizon. We merken ook een sterke groei bij Infosys en Logica (bijna 10 % gestegen) en, in mindere mate, bij Belgacom (+ 5 %).

Tot slot stelde Gartner het volgende klassement van ict-dienstverleners op.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content