Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Geen ‘revolutionaire’ nieuwe technologie in de wereld van de storage in 2010, maar wel een voortzetting van de grote projecten, met name op het vlak van virtualisatie en deduplicatie van gegevens. Met een weliswaar grotere nadruk op cloud en SSD (Solid State Disk), om nog te zwijgen van groene storage.

Ook al bouwen naar het voorbeeld van hun collega’s de meeste Storage-afdelingen hun kosten verder af, toch zou de prijsdaling van de hardware hen moeten helpen om hun doelstellingen makkelijker te behalen. Des te meer omdat de virtualisatie het in principe mogelijk moet maken om het aantal fysieke infrastructuren te beperken. Al beginnen sommigen zich vragen te stellen bij de reële Return on Investment van een dergelijk virtualisatieproject, met name het beheer ervan. Maar is dat niet het eeuwige debat van de verborgen kosten?

Grote tendensen

Virtualisatie zal een belangrijke rol blijven spelen bij de verbetering van de performantie van het datacenter in het algemeen (waarbij men zich niet beperkt tot de Intel x86 infrastructuur) en de reductie van de kosten. Om een maximaal profijt te halen uit een gevirtualiseerde infrastructuur, menen de analisten dat de virtualisatie van de storage, de servers en het netwerk geconvergeerd moet worden. Deze convergentie moet het immers mogelijk maken om de silo’s die blijven bestaan in de organisaties, uit te schakelen. Deze silo’s vertalen zich in een bovenmaatse toewijzing van de resources, een ondermaats gebruik van de beschikbare capaciteit en problemen op het vlak van homogeen beheer, en dus zinloze kosten. Bovendien dringen de constructeurs aan op deze convergentie, die ze als een eerste stap zien op weg naar cloud computing (zie verder), in de vorm van een interne cloud.

Een andere technologie die algemeen zou moeten worden, is de deduplicatie van gegevens die het mogelijk maakt om de kosten van storage te verminderen, voornamelijk op het niveau van back-ups en archivering. Niet verwonderlijk overigens dat EMC vorig jaar Data Domain heeft overgenomen. In feite zou deduplicatie steeds meer een geïntegreerde functie moeten zijn, in plaats van een autonome technologie. Een studie van Symantec toont evenwel aan dat 70% van de ondernemingen nog geen deduplicatie heeft ontwikkeld. Deze technologie zal zich uiteindelijk opdringen naarmate ze steeds vaker geïntegreerd zal worden in het storage aanbod, of dat nu op het niveau van de back-upsoftware is, dan wel op het niveau van primaire storage of software voor replicatie en archivering.

Spitstechnologie

Van Solid State Disk (SSD) wordt gezegd dat het de markt van de harde schijf met hoge performanties overhoop zal gooien en niet beperkt zal blijven tot een nichemarkt. De gebruikers zijn weliswaar eerder terughoudend om deze technologie te implementeren, maar alle grote fabrikanten hebben de uitbreiding van hun gamma met deze nieuwe opslagsupport aangekondigd. De voordelen liggen immers voor de hand, vooral op het vlak van energiebesparing – daarom wordt een groen label aangebracht op deze schijven.

Maar de grote tsunami van de informatica in het algemeen, en de storage in het bijzonder, zou van de cloud moeten komen. Want de ‘wolk’ zou de manier waarop de gegevens worden bewaard, fundamenteel moeten veranderen. De term ‘wolk’ zelf zou dan wel nog verschillende ladingen dekken volgens evenveel verschillende leveranciers, maar de eerste stap op deze weg zal de interne cloud zijn, lees: een gevirtualiseerd en centraal beheerd geheel van de it-resources, of het nu gaat om servers, storage of het netwerk. Pas op termijn zal overgegaan worden naar een externe cloud waarbij alle resources gedeeld worden en van op afstand toegankelijk zijn. Maar dit stelt nog heel wat problemen op het vlak van standaardisering, veiligheid, betaalwijze van de dienst, enz. Nochtans zou storage in cloud de efficiëntie, de beschikbaarheid en de flexibiliteit van de storage moeten verbeteren, en de complexiteit ervan verminderen, en dus besparingen die sommigen vandaag evident vinden.

Groen en ondanks alles

Maar het woord dat bij alle informaticaleveranciers op de lippen ligt – en niet alleen als het om storage gaat overigens – is ‘groene’ it. De directies, maar ook de burgers, worden steeds meer geconfronteerd met reglementaire verplichtingen om hun CO2-uitstoot te verminderen. De informatica-infrastructuur is een belangrijke bron van uitstoot van broeikasgassen… en de sector heeft nooit echt stilgestaan bij dit fenomeen. Nu zouden de virtualisatie en met name de consolidatie van de storage het mogelijk moeten maken om de ecologische voetafdruk te verkleinen, om nog maar te zwijgen over het gebruik van SSD (minder energieverslindend) en recenter materiaal (dat eveneens minder energie verbruikt). Dit gezegd zijnde kunnen we ons afvragen of de cio’s rekening houden met dit groene aspect op een ogenblik, waarop de druk op hun budgetten maximaal is en de groene it moeite heeft om een financiële return on investment aan te tonen.

Bovendien zullen ook andere storage onderwerpen het jaar 2010 markeren: de standaardisatie van de beheersinstrumenten (dankzij de fusie tussen Sun en Oracle of een partnership tussen IBM en Cisco), de nieuwe rol die weggelegd is voor tape en het groeiend aantal reglementeringen in elke zin (onder meer het respect voor het privéleven).

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content