Bedrijfsprocessen zijn afhankelijk van informatietechnologie. Zodra er wat hapert met de it, haperen de bedrijfsprocessen en kost het dus geld. Semper Continuity Suite helpt door software veroorzaakte calamiteiten in it-systemen snel te herstellen.

Zodra de continuïteit van de it-operaties verbroken wordt, moeten die zo snel mogelijk weer hersteld worden. Indien niet, heeft dat gevolgen voor de zakelijke processen en kost het dus geld. De meest gebruikelijke methode van continuïteitsherstel is via een back-up. Zeker bij kmo’s wordt dit nogal eens gezien als een noodzakelijk kwaad. Werk en moeite voor niets, zeker als u geluk hebt en er lange tijd niets misloopt. Pas als u een calamiteit ervaart, blijkt het belang van een goede back-up en is die de moeite en kosten meer dan waard. Hardwarecalamiteiten kunt u oplossen door de hardware te vervangen en daar bestaan ook verzekeringen voor, maar data is een ander paar mouwen. Daar bent u volledig zelf verantwoordelijk voor. Ook hier zijn er verzekeringen mogelijk voor de schade veroorzaakt aan zakelijke processen door het uitvallen of wanpresteren van it-diensten. U mag er echter donder op zeggen dat het verzekeringscontract van u alle mogelijke maatregelen zal eisen om de it-continuïteit te garanderen.

Calamiteiten

De meest voorkomende calamiteiten in it-systemen die op zijn minst een degradatie en in het slechtste geval het stilvallen van een of meer zakelijke processen tot gevolg heeft, zijn malware-infecties, aanvallen van hackers en vandalen, fouten van gebruikers en het wijzigen van software of het installeren van nieuwe software die onvoldoende getest is. Een bedrijf moet natuurlijk procedures hebben om zulke calamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen. Maar het is zeker zo belangrijk dat u zich voorbereidt op calamiteiten. Daarvoor moet u identificeren welke systemen cruciaal zijn voor uw zakelijke processen. Wat moet er zeker draaien en wat mag beslist niet met verminderde prestaties draaien opdat zakelijker processen niet zouden stilvallen of degraderen? Die systemen moeten dan met hoogdringend voorzien worden van redundantie en calamiteits- en continuïteitsprocedures.

Redundantie

Bij hoge beschikbaarheid hoort redundantie. Dat is een reservesysteem of reserveonderdeel, dat onmiddellijk of met een minimum aan tijd de functie van een falend systeem of onderdeel overneemt. Meestal denken we hierbij alleen aan hardware, maar het slaat ook op data. Door data te repliceren of te back-uppen creëren we immers ook redundantie.

Continuïteit

De aanwezigheid van redundantie zorgt dat we een calamiteit tenminste kunnen overleven. Continuïteit wil zeggen dat we ervoor zorgen dat een calamiteit de zakelijke processen niet of slechts zo kortstondig mogelijk verstoort. Dat vereist bedrijfsprocedures die vastleggen hoe calamiteiten aangepakt moeten worden. Procedures die zorgen voor back-up, softwareuitrol, snelle heruitrol en snelle herstelmaatregelen. Het gaat dus over sneller reageren en een efficiëntere aanpak: dat verzekert continuïteit.

Continuïteitsbeheer

Semper Software noemt zichzelf de bewezen leider inzake continuïteitsbeheer voor Windows en Linux. Dat continuïteitsbeheer moet bedrijven van kmo’s tot grote multinationals in staat stellen steeds ingewikkeldere pc- en serverinfrastructuren te beheren voor wat betreft het verzekeren van de softwarecontinuïteit. Semper claimt zelf een beschikbaarheid van beter dan 99,9% inzake softwarecontinuïteit. De Suite is ontworpen voor servers, desktops en laptops en moet elk van die machines terug kunnen zetten in een werkende staat zoals die bestond vóór de calamiteit in luttele minuten en zonder verlies van gebruikersdata. In feite biedt de Continuity Suite meer dan alleen het aanpakken van de gevolgen van een calamiteit, het vereenvoudigt ook het dagelijkse probleemoplossen waarmee de it-professionals in het bedrijf zich moeten bezighouden. Software-uitrol kan tot 80% sneller als u het via de Semper Suite doet, omdat het multicast-uitrol gebruikt en dataredundantie in de transmissies zoveel mogelijk vermijdt. Dat geldt trouwens ook bij het herstellen van meerdere systemen tegelijk. De Suite kan individuele systemen of hele groepen tegelijk herstellen naar een werkende status vanuit vrijwel eender welke calamiteitsstatus, zelfs als de hele machine offline is. Dat laatste vereist wel Wake-on-LAN functionaliteit en PXE-ondersteuning in de systeemBIOS’en.

Functionaliteit

De functionaliteit van Semper Software steunt nogal op de aanwezigheid van PXE (‘Preboot eXecution Environment’ – of uitvoeringsomgeving vóór de OS-boot). Dat is een netwerkfunctionaliteit die in de netwerkkaart voorzien moet zijn, of, bij op het moederbord ingebouwde netwerkaansluitingen, in het BIOS. Helaas hebben lang niet alle computers en netwerkkaarten dat. Voor bedrijven beschouwen we het wel als een must-have, omdat deze functionaliteit immers toestaat nog iets met het computersysteem op afstand te doen ook als het geïnstalleerde besturingssysteem niet meer start. Semper maakt naar eigen zeggen gebruik van een technologie die de omvang van opgeslagen beeldbestanden inkrimpt tot maar liefst 95% en tegelijkertijd de hoeveelheid data die over het netwerk gekopieerd moet worden reduceert met 90%. Dat heet dan een SIS-vergaarbak, waarbij SIS staat voor ‘Single Instance Storage’ – vrij vertaald eenmalige opslag. Identieke bestanden worden hierbij maar eenmaal opgeslagen en niet iedere keer dat ze voorkomen zoals bij veel andere back-upsystemen.

De vermindering van de hoeveelheid netwerkdata speelt overigens niet alleen een rol bij het veiligstellen van data, maar ook bij het herstellen daarvan en zeker als dat in multicast (naar meerdere computers tegelijk) gebeurt. Semper maakt verder gebruik van een lokale beeldbestandencache om te voorkomen dat netwerkverkeer het hele beeldbestand moet bevatten: met de cache hoeft immers alleen maar dat wat gewijzigd is over het netwerk te gaan en verder niets. Het behulp van die locale beeldbestandcache kan de Suite computers automatisch herstellen als het besturingssysteem er de brui aangeeft. Zoiets heet een zelfherstel en het kan een systeem volautomatisch, zonder menselijke tussenkomst en dus met de hoogst mogelijke snelheid terug online krijgen met een absoluut minimum aan downtime. Ten slotte kent Semper een decomissiefunctionaliteit die eigenlijk strikt genomen niet hoort bij een back-upproduct, maar wel bij een beveiligingsproduct. Het gebeurt helaas wel vaker dat we in het nieuws berichten lezen van bedrijven, zelfstandigen en zelfs overheden die pc’s afdanken, maar dan vergeten de harde schijven grondig te wissen zodat er geen gevoelige data meer op staat. Daar zijn dus al grandioze privacyschendingen het gevolg van geweest. De Semper Continuity Suite kan een opdracht uitvoeren voor één of meer systemen waarbij hun harde schijf grondig en zeer veilig gewist wordt.

Praktijk

De Semper Continuity Suite bestaat uit drie verschillende servers en een beheerconsole. De drie servers zijn een databaseserver, een licentieserver en een bootserver. Semper ondersteunt voor die servers alleen Windows en de databaseserver moet een SQL Server zijn. De licentieserver en bootserver mogen op dezelfde Windows-server staan, of op een andere. De bootserver doet het eigenlijke werk: hij handelt alle back-up- en hersteltaken af plus het beheer van alle netwerksystemen en van de beeldbestanden. Om de computers in het netwerk altijd te kunnen aanspreken voor opdrachten, wordt er gewerkt met een zogenaamde toolkit. Dat is een verzameling hulpprogramma’s of ‘utilities’ waarmee u allerlei taken manueel of geautomatiseerd kunt laten uitvoeren op netwerkhosts. De beheerconsole beheert dus de bootserver en dat gebeurt via een webinterface. Daartoe vereist de Semper Continuity Suite een werkende IIS: de installatieprocedure zorgt daar zelf voor als u de Suite zou installeren op een Windows zonder IIS (een werkstationversie, dus). De Suite ondersteunt tevens een ontwikkelingskit zodat u zelf applicaties of utilities kunt programmeren die communiceren met de bootserver.

De webinterface toont een beheer met uiterst links een in rubrieken verdeeld hoofdmenu en rechts daarvan de gekozen details. Standaard ziet u de hoofdpagina, dat is een grafisch overzicht van de serverstatus. Het is niet echt een dashboard, omdat er alleen grote pictogrammen getoond worden waarmee u meer details kunt opvragen en geen metingen. U ziet serverstatus, serverparameters, servergeschiedenis, toolkit en – “Bob the Bulb”. Dat is een behulpzaam lichtpeertje waaraan u hulp kunt vragen als u vastzit. Het is duidelijk gebaseerd op het idee van Binky de behulpzame paperclip van Microsoft Office. Waar Binky door veel mensen behoorlijk ergerlijk gevonden werd, zal dat voor het lichtpeertje Bob volgens ons niet meteen het geval zijn. Het peertje is alleen zichtbaar op de voorpagina en dringt zich verder niet echt op.

Het hoofdmenu van het webbeheer is onderverdeeld in vijf rubrieken: serverstatus, serverparameters, servergeschiedenis, toolkit en serverlogbestanden. Op de laatste na komt dat dus overeen met de pictogrammen van het hoofdscherm. Serverstatus dient om algemene serverinformatie op te vragen, om de installatie te controleren, netwerkverbindingen en een webinterface-extensie na te kijken. Bij Serverparameters stellen we de serverconfiguratie in, de webconsolebeveiliging, voorgedefinieerde kanalen, hardware-afhandeling en serversynchronisatie. Servergeschiedenis toont een overzicht van alle taken die de server uitgevoerd heeft. Voor meer details dan de servergeschiedenis u biedt, moet u de serverlogbestanden raadplegen in de laatste rubriek. De toolkit houdt zich bezig met toolkithosts en toolkitjobs plus beeldbestanden en de ontwikkelingskit (SDK). Toolkithosts zijn de door de bootserver beheerde netwerkcomputers. Dat kunnen overigens zowel Windows als Linux machines zijn en zowel desktops of notebooks als servers.

CONCLUSIE

De Semper Continuity Suite kan inderdaad in een minimum aan tijd een vernietigd systeem herstellen, zelfs volautomatisch, zolang het natuurlijk niet om een hardwarefout gaat. En de SIS-technologie is ook interessant, al is ze natuurlijk niet uniek. Het is wel geen suite voor onervaren systeembeheerders.

Johan Zwiekhorst

Een bedrijf moet natuurlijk procedures hebben om calamiteiten te voorkomen. Maar het is zeker zo belangrijk dat u zich voorbereidt op calamiteiten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content