Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Het voormalige it-departement van de Koninklijke federatie van Belgische notarissen (KFBN) werd vorig jaar verzelfstandigd en heet nu Credoc. Het wil een beroep doen op zijn knowhow inzake e-notariaat om de markt geleidelijk aan bepaalde building blocks aan te bieden.

Begin 2008 werd Credoc Services, het it-departement van de KFBN, omgedoopt tot Credoc. Raf Vandensande die de stiel leerde bij HP en Ubizen, werd nog voor de zomer de nieuwe ceo.

In de loop der jaren heeft Credoc voor de zowat 1.400 notarissen in ons land (met bijna 7.000 werknemers) verschillende applicaties ontwikkeld voor de informatisering van notariële activiteiten en daarnaast ook de relaties met hun partners (bijvoorbeeld de FOD Justitie) ten dele geautomatiseerd.

Eigen ontwikkelingen

Een van de bouwstenen die werd ontwikkeld door Credoc is de Real-kaart, een professionele chipkaart waarmee notarissen en hun medewerkers geïdentificeerd kunnen worden. Credoc heeft ook aanzienlijke ervaring opgebouwd op het vlak van beveiliging, IAM (identity and access management), PKI’s, authentieke bronnen, archivering op lange termijn, opslag online, beheer van authentieke bronnen, enz. “We hebben heel wat ervaring met archivering op lange of zelfs zeer lange termijn, met bijzondere aandacht voor aspecten zoals integriteit en authenticiteit, onder andere voor testamenten”, zegt Raf Vandensande, ceo van Credoc.

Die bouwstenen – een dertigtal – werden intern ontwikkeld, vooral op basis van open-sourceproducten, met behulp van Java-technologie. Credoc telt vandaag zo’n 55 medewerkers, waarvan 25 voor ontwikkelingen/tests, 15 voor de exploitatie (servicedesk, netwerken, beveiliging, applicatiebeheer, …) en 15 voor niet-it-activiteiten zoals vertalingen en gelijkvormigheidsverklaringen van documenten.

Credoc beperkt zich tot applicaties voor de informatisering van notarissen, en schakelt momenteel vijf erkende partners in voor de uitwerking van specifieke applicaties. “Wij stoppen bij de firewall van de notaris, aangezien onze applicaties hetzij via een webinterface en een portaalsite, hetzij via webdiensten bereikbaar zijn. Deze building blocks passen in een dienstgerichte architectuur”, verklaart Vandensande.

Voor de hosting van zijn producten beschikt Credoc over een dubbel datacenter met fail-over en load balancing.

Openstelling

Credoc wil deze technologische bouwstenen nu ook aan andere verticale markten aanbieden, zoals aan een farmaceutisch bedrijf dat een oplossing zocht voor het beheer op lange termijn van zijn juridische akten in het licht van de problemen met intellectuele eigendom.

“Onze prioriteit zijn nog altijd de notarissen, die dankzij onze producten voor automatisering meer tijd kunnen vrijmaken voor advies aan hun klanten”, aldus Vandensande. “Maar andere sectoren zouden ook hun voordeel kunnen doen met onze knowhow.”

Met het oog op de uitbreiding naar andere markten, hoopt Credoc op korte termijn 5 tot 10 informatici in dienst te nemen, voornamelijk voor ontwikkelingen, businessanalyses, architectuur, projectbeheer, enz. “Door onze markt naar zorgvuldig geselecteerde andere klanten dan notarissen uit te breiden, zullen onze inkomsten stijgen. Die kunnen opnieuw geïnvesteerd worden ten voordele van de notarissen. Op die manier bewaren we ons concurrentievoordeel, zowel op het vlak van innovatie en integriteit als van efficiëntie en veiligheid”, besluit Vandensande.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content