Na een goed 2007 sloeg de crisis in 2008 toe in alle sectoren. De gevolgen ervan voor de ict-sector zouden op zijn minst tot in 2010 blijven duren, hoewel sommige sectoren zoals de integratiediensten het voorlopig goed blijven doen.

Wat de diensten betreft, werd de ict-markt in 2007 vooral gekenmerkt door een consolidatie van trends, zoals een versnelde invoering van To IP-oplossingen (gesterkt door de vernieuwing van de PABX-parken en een daling van de kosten van IP-terminals) en consolidaties in de softwaresector. Marshall Shrago: “De markt voor diensten en software is in 2007 met zo’n 6,5% gegroeid. De meest dynamische segmenten waren die van de erp’s, crm, bi en beveiliging. De convergentie tussen informatica en telecom, nieuwe problemen in verband met mobiele infrastructuren, grote beveiligingsproblemen (onder meer met de procedures voor de continuïteit van de dienstverlening), en de erp’s en soa-projecten zijn de voornaamste redenen die ondernemingen aanzetten om een deel van hun activiteiten uit te besteden.”

6,2% in België

Als we kijken naar België, bevestigt Pierre Audouin Consultants in een studie uitgevoerd tussen juni en september 2008 (“Software and IT Services Industry in Belgium”) de dynamiek in België in 2007, met een groei van 6,7%. De vertraging door de crisis bleek echter dit jaar al voelbaar, met een groeicijfer van 6,2%. Deze achteruitgang zou volgens PAC tot in 2010 duren. Opvallend in de studie is onder meer de maturiteit van de outsourcingmarkt in België: applicatief informatiebeheer is nu het sterkst groeiende element en neemt daarmee de fakkel over van infobeheer voor infra-structuren. Zo heeft BPO een sterk potentieel in België, momenteel vooral op het vlak van HR en financiën. Ook Application Management zorgt voor groei – men verwacht heel wat projecten rond SAP, met een eerste golf in de banksector, telecom en utilities.

IT-advies + 7,3%

It-advies doet het nog altijd beter dan de rest van de markt (7,3% vs. 6,2%) dankzij de invoering van echte it-strategieën. De markt van de integratiediensten blijft het goed doen in 2007 en 2008. Ook hier zijn echter het gecombineerde effect van offshoring en outsourcing alsook de druk op de prijzen voelbaar. Er is voornamelijk vraag naar soa-projecten, oplossingen voor mobiliteit, en integratie van erp’s van de nieuwste generatie.

De softwaremarkt (licenties + onderhoud), die in 2007 goed was voor 1,066 miljard euro, kende een vergelijkbare groei met die in andere West-Europese landen (+6%). Ook deze markt zal tot in 2010 achteruitgaan. Softwarepakketten zijn het meest dynamische segment, door de grote behoeften in verband met enterprise information management (bi, ecm) en bedrijfsprocessen (bpm). Applicatiesoftware blijft in trek dankzij de standaardisering van het aanbod, onder de vorm van packages voor grote accounts en SaaS voor KMO’s.

Publieke sector in de verdediging

Wat de activiteitensectoren betreft, zijn de openbare sector, de utilities en de financiële diensten de voornaamste drijfveren achter de groei van de softwaremarkt en de it-diensten in België, ook al zal die eerste een defensieve houding moeten aannemen in het licht van de crisis. De bijzondere complexiteit van de administratie in ons land leidt tot een veelheid aan kansen. De federale regering is bijvoorbeeld op zoek naar oplossingen voor e-government, dematerialisering en open source, en de ministeries (Financiën, Justitie, Binnenlandse Zaken) zijn allemaal aan het moderniseren met het oog op een betere dienstkwaliteit en productiviteit. België biedt ook interessante mogelijkheden op communautair niveau (uitgebreide outsourcingcontracten in Vlaanderen, gedeeltelijke outsourcing in Wallonië), en op het niveau van de Europese instellingen.

Modernisering van de utilities

De sector van de nutsvoorzieningen toont zich ook veelbelovend, vooral door de noodzakelijke modernisering van de infrastructuren en processen, de deregulering van de markt en een inherente behoefte aan verbetering, en de competitiviteit van de historische leveranciers op het vlak van productie, transport en distributie. Op middellange termijn zullen M&A en BPO de drijfveren zijn voor de groei in de elektriciteitssector, net als smart metering.

De financiële dienstensector begint stilaan met zijn eigen uitbestedingsprojecten. Deze sector, die altijd al via specifieke ontwikkelingen gewerkt heeft met contract staff, heeft een ware revolutie gekend in zijn sourcingmodus. De banken zijn meer en meer op zoek naar forfaitaire diensten, met selectieve outsourcing en algemene leveranciers. De huidige crisis zal een sterke weerslag hebben op de groei van de sector, die evenwel stand zal houden dankzij vitale projecten (SEPA) en de M&A (BNP-Fortis), die it-behoeften zullen genereren.

Jean-Luc Manise

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content