Er gaat geen professionele vergadering, drink of diner met vrienden voorbij of iemand stelt wel de vraag: “En, slaat de crisis al toe?” Het antwoord verschilt van sector tot sector en hangt af van de conjunctuurgevoeligheid van de sector en de bestellingen in het orderboek. Het hangt ook af van de indruk die men wil wekken: die van overdrijver, realist, of paniekzaaier.

In de sector van de internetontwikkelingen lijkt iedereen hetzelfde antwoord klaar te hebben: momenteel is er weinig van te merken. Er worden nog altijd relatief veel bestellingen geplaatst en heel wat bedrijven blijven mensen aanwerven. Sommige doen zelfs niet meer mee aan openbare aanbestedingen, omdat ze sowieso niet zullen kunnen leveren binnen de opgelegde termijnen.

Als we iets dieper op de zaken ingaan, gaat de discussie vaak over de kansen die het internet biedt: kostenverlaging voor de backoffice, een ruimer afzetgebied en lagere verkoopkosten dankzij e-commerce, marketingcampagnes die een stuk goedkoper zijn via het weg dan via de traditionele ‘dragers’, en daarbij de nood om de negatieve effecten van de crisis voor de business te compenseren met grotere inspanningen inzake marketing en communicatie – via het web dus. De voor de hand liggende conclusie luidt dan dat het wereldje van de ‘web builders’ geen hinder ondervindt van de conjunctuur en er zelfs wel bij vaart!

Dat klopt voor een groot deel maar de situatie varieert sowieso van geval tot geval. Alles kan bovendien zeer snel omslaan … Sommigen vragen zich hoe dan ook af wanneer de crisis zal toeslaan, met name via een eventueel boemerangeffect. Elke bedrijfsleider in de sector moet zelf zijn filosofie en een actieplan uitstippelen in het licht van deze – tastbare en niet tastbare – gebeurtenissen. Zou het in deze barre economische tijden echter niet een goed moment zijn om na te denken over een andere aanpak, nieuwe manieren om activiteiten te ontwikkelen en nieuwe groeipistes? Het internet bracht ons het ‘net-work computing’ model, bedrijven die intens samenwerken dankzij de mogelijkheden die ict hun biedt om informatie en applicaties te delen en processen te integreren. Dit model wordt min of meer succesvol toegepast in talrijke industriële sectoren.

Onze sector leent zich volgens mij beter dan welke ook tot dit model… “If you can’t beat them, join them”, krijg ik altijd te horen bij openbare aanbestedingen. Het is natuurlijk niet eenvoudig om samen te werken met bedrijven die soms concurrenten zijn. Maar het model van de ‘coöpetitie’, waarbij bedrijven soms partners, dan weer concurrenten zijn, zou ervoor moeten zorgen dat talrijke spelers uit de ict-sector zich voorzichtig en zonder al te grote investeringen kunnen ontwikkelen. Het is vaak een kans om te ontdekken hoe anderen problemen zien en oplossen, en dat opent dan weer nieuwe wegen voor de toekomst. Allemaal voordelen in een periode waarin creativiteit vaak een uitweg biedt.

Crisis of geen crisis, recessie of vooruitgang, pessimisme of optimisme, beperking van de schade of groei, partnerships of niet, staat u mij toe om van deze eerste opiniebijdrage van het jaar gebruik te maken om u allemaal mijn beste wensen voor persoonlijk geluk over te maken, en alle zakelijk succes toe te wensen! Op een schitterend 2009!

Olivier de Wasseige is afgevaardigd bestuurder van Defimedia, en al 20 jaar consultant en opleidingsdeskundige op het vlak van e-business en ict-services.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content