Ik had recent het genoegen om Tom, een Nederlandse MBA-student, te begeleiden bij zijn eindverhandeling rond business en IT alignment. Tom, die zelf actief is bij een groot Nederlands ministerie als it-strateeg, kweet zich met ernst van zijn taak. In onderling overleg heb ik hem in contact gebracht met een aantal Belgische cio’s teneinde feiten en meningen rond alignment te kunnen verzamelen. Onze cio’s bewezen overigens opnieuw dat wij Belgen uiterst gast-vrij en behulpzaam zijn, want allen accepteerden ze de vraag tot medewerking aan de hiervoor speciaal ontworpen interviews. Op een aantal vlakken werd bestaand onderzoek bevestigd, maar het zou geen academische scriptie zijn mochten er ook geen nieuwe inzichten uit voortvloeien. Alle formele alignmentmodellen en governancemodellen ten spijt moest Tom immers besluiten dat de respondenten in zijn onderzoeksgroep vooral alignment voltrokken door veel en vaak te communiceren, slechts hier en daar geholpen met stukjes inspiratie uit de academische alignment modellen. Deze bevinding deed me denken aan een uitspraak eind 2006 van de eerste Belgische CIO of the Year – Carl Tilkin-Franssens -die naar aanleiding van het bezoek van Greg Smith van het Australische SciVentures Investments aan Brussel op het einde van zijn lezing met een boutade zei: “Bij KBC doet er elke dag 500 man aan alignment”. Deze quote ondersteunt eens te meer wat Tom in zijn verhandeling concludeerde, namelijk dat het contact tussen mensen en het daaruit voortvloeiende wederzijdse begrip tussen business en it de basis lijkt te zijn van een goede samenwerking. In zijn eindconclusie schrijft Tom nog dat de culturele aspecten over het algemeen wellicht onderschat worden. Als de voorwaarden voor een evenwichtige dialoog niet vervuld zijn door de managementcultuur zoals in een sterk verzuilde of hiërarchische organisatie, blijkt dat juist de cultuur de blokkerende factor voor alignment wordt. Zonder adequate en frequente communicatie wordt het bijvoorbeeld lastig om ideeën tussen it en business uit te wisselen en vertrouwen te kweken. Communicatie is de basis om tot hogere, meer strategische vormen van alignment te komen zoals noodzakelijk indien it wil bijdragen tot innovatie binnen de business. Meer en meer is it één van de onmisbare partijen rond de tafel voor innovatie. Niet alleen als enabler van open innovatie, maar ook als denktank om nieuwe productcategorieën of fundamentele verbeteringen te verwezenlijken. Tom’s conclusies worden spannende uitdagingen, bijvoorbeeld bij fusies en overnames waarin bedrijven steeds groter worden en waarin mensen met verschillende bedrijfsculturele achtergrond moeten samenwerken of in situaties waarin it of bedrijfsprocessen zijn uitbesteed. Het belang van de zogenaamde “zachte” kant van alignment wordt hiermee nogmaals benadrukt en blijkt essentieel te zijn voor een it- organisatie die écht wil bijdragen aan de toekomst van de business.

Stef Knaepkens – Stef Knaepkens is columnist en mede-oprichter van Kite Consultants.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content