De analist brengt de it-behoeften van de klant in kaart. Hij bedenkt de best passende oplossing voor het specifieke probleem, zonder daarbij de bredere bedrijfscontext van de klant uit het oog te verliezen.

Na zijn studie handelsingenieur beleidsinformatica aan de Economische Hogeschool Limburg – de huidige faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit Hasselt – ging Jan Depuydt onmiddellijk aan het werk bij EDS. “Ik ben afgestudeerd in 1990”, vertelt hij. “Toen ging het er in de it-sector nog een stuk relaxter aan toe dan vandaag. ” Jan Depuydt kreeg eerst negen maanden lang een algemene opleiding, gevolgd door een stoomcursus van twaalf weken in het hoofdkwartier van EDS in Dallas. “Na die twaalf weken was ik een echte it’er, klaar voor het echte werk.” Jan Depuydt begon als programmeur bij projecten in de banksector, maar daar waren het vooral de analyse en het design van de oplossingen die zijn interesse wekten. “Zo ben ik stilaan gegroeid in mijn rol als business analist. Ik zat samen met de klant om de functionele vereisten door te nemen, analyseerde die en zette ze om in een plan voor een concrete oplossing.” Later kreeg Jan Depuydt de kans om ook aan verschillende internationale projecten mee te werken, onder meer in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. “Voor die opdrachten zat ik volledig in een consultantfunctie.”

Na een korte uitstap bij PriceWaterhouseCoopers keerde Jan Depuydt naar EDS terug om er mee te werken aan de ontwikkeling van een framework voor de financiële industrie. “Dat is later uitgegroeid tot het prototype voor alle industriespecifieke raamwerken die EDS heeft bedacht. ” Aansluitend werkte Jan Depuydt mee aan de megadeal die EDS afsloot met de Vlaamse Overheid. “Ik was er verantwoordelijk voor het team dat de ondersteunende diensten voor de Vlaamse Overheid in kaart moest brengen. Daarnaast werkte ik de meerjarenplannen uit voor verschillende overheidsdepartementen, met onder meer aandacht voor de alignering tussen business en it. Het kwam er daarbij onder meer op aan te onderzoeken waar zich de toegevoegde waarde van bepaalde it-toepassingen bevindt. Op die manier kreeg mijn rol als consultant steeds meer een strategische kant. Bij EDS heb ik op dat vlak daarna ook meegewerkt aan de positionering van verschillende it-domeinen, zoals de visie van EDS op mainframe: wat zijn de voor- en nadelen van de producten die erbij betrokken zijn, hoe evolueren de kosten, enzovoort.”

Telkens weer anticiperen

De voorbeelden uit de loopbaan van Jan Depuydt geven duidelijk aan dat een analist over een heldere geest moet beschikken. Hij moet problemen ontdekken nog voor ze effectief aan de oppervlakte komen. “De klant is zich soms helemaal niet bewust van een potentieel probleem”, legt Jan Depuydt uit. “Het is de taak van de analist om zo veel mogelijk te anticiperen. Dat lukt maar op twee voorwaarden. Enerzijds moet de analist een gedetailleerd inzicht hebben in de bedrijfsprocessen van de klant, anderzijds moet hij kunnen inschatten welke oplossing er vereist is om de behoefte in te vullen of het probleem op te lossen.” Tegelijk is de input die de klant kan geven daarbij van cruciaal belang. “Een goede analist luistert naar wat de klant te vertellen heeft en bouwt zo een vertrouwensrelatie op, met empathie en integriteit.” Daarna is het aan de technologische expertise van de analist om voor een gepaste oplossing te zorgen – en die op de gepaste manier aan de klant voor te stellen. “Je moet het probleem niet alleen herkennen, je moet ook op een duidelijke en correcte manier aan de klant kunnen uitleggen wat er precies scheelt.” Het is belangrijk dat de analist daarbij het onderscheid maakt tussen de oorzaak van een probleem en de symptomen die ermee samenhangen. Voor de uitwerking van de eigenlijke oplossing moet de analist kunnen terugvallen op zijn opgebouwde it-ervaring. Ook hier komt het er weer op aan te anticiperen. “Wanneer je een oplossing bedenkt, moet je rekening houden met alle mogelijke gevolgen en met alle bijkomende problemen die er eventueel door kunnen ontstaan”, aldus nog Jan Depuydt. “De analist mag het grotere plaatje nooit uit het oog veliezen. ” Opnieuw treedt het belang van de sociale vaardigheid van de analist naar voren. “Soms moet je niet alleen de klant overtuigen van de manier waarop je de oplossing wil implementeren, je moet je ideeën ook intern – bij je eigen team – zien te verkopen.” Inzicht gaat daarbij hand in hand met een stuk leiderschap. “Gedrevenheid typeert de analist: het is een kenmerk dat in elk facet van de job duidelijk aanwezig is.”

Dries Van Damme

Partner Content