Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Daniel van den Hove is al 7 jaar cio ad interim na een carrière in zowel de business als in it voor Belgische bedrijven en later op internationale schaal. Hij ziet zichzelf als een katalysator voor verandering en als iemand die ervaringen doorgeeft.

Zijn cv mag gerust indrukwekkend genoemd worden: hij behaalde een diploma economie/ management en informatica en vervulde op 25 jaar tijd heel wat operationele functies (vooral logistiek, total quality, supply chain, enz.) en functies binnen r&d, consultancy en business development. Uiteindelijk werd hij cio van de internationale afdeling van een multinational (die een it-budget van bijna 100 miljoen euro beheerde). 7 jaar geleden kwam er een einde aan een groot project waar hij aan werkte en dat zette hem aan om “meer van het leven te gaan profiteren. Ik was immers 85 % van mijn tijd op reis.”

VERANDERING ONDERSTEUNEN

Hij hielp dan mee aan de oprichting van het CIO-Forum en ging lesgeven aan de Solvay Brussels School, waar hij instond voor 2 modules (één voor it education met de titel ‘The CIO Foundation’ en de andere voor het programma Retail & Distribution). Daarnaast was hij ook docent en lecturer. Maar vooral “kreeg ik de kans om mensen te ontmoeten die me hielpen groeien en ik wilde deze expertise en ervaring delen en mijn netwerk ter beschikking stellen van anderen.”

Vandaar het idee om cio ad interim te worden. “Volgens mij bestaat deze rol in het helpen en begeleiden van een bedrijf en zijn management om de waarde van de informatiesystemen en informatica binnen de onderneming te verhogen en te optimaliseren. Je moet de dynamiek van verandering vasthouden gedurende de hele duur van de missie. Dit is mijn taak in het bedrijf waar ik momenteel voor werk. Het is een opdracht van bepaalde duur die zowel een strategisch als een operationeel luik bevat om alle componenten over te brengen naar een nieuw it-landschap. De vennootschap moet zich immers eerst losmaken van haar vroegere aandeelhouder om zich te kunnen binden aan de it en de nieuwe aandeelhouder.” In deze functie als cio voor bepaalde duur vormt marktkennis een andere troef, want Daniel van den Hove vervult zowel de functie van cio als van cto.

Maar in het kader van andere projecten was Daniel van den Hove eerder een ‘shadow cio’ die de organisatie hielp met de invoering van een framework voor het beheer van de processen en governance (zoals ITIL, Prince2, Cobit, riskIT, VallT, enz.). “Nu is het de bedoeling om de informatica van de onderneming te industrialiseren”, merkt van den Hove nog op.

Andere opdrachten die hij aangeboden kreeg behelsden de begeleiding bij de invoering van een geïntegreerd portefeuillebeheer van de risico’s of de uitstippeling van een strategisch plan voor it of opdrachten als expert voor grote ondernemingen in verschillende openbare en privésectoren.

DE FAKKEL DOORGEVEN

Maar Daniel van den Hove wil niet alleen zijn ervaring en expertise doorgeven aan de markt. Hij coacht ook jonge cio’s en is lid van allerlei verenigingen. Hij treedt op als spreker, soms als presentator op diverse evenementen, waaronder de CIO-Club en CIOnet. Daarnaast wordt hij regelmatig gevraagd als promotor van eindwerken van informaticastudenten. “In de scholen worden geen informatici van morgen opgeleid. Temeer omdat deze rol steeds complexer wordt”, betreurt hij. “Tegenwoordig moet de cio meer businessgericht zijn en oplossingen voorstellen die een meerwaarde voor de business vormen. Daarbij moet hij natuurlijk de technologie goed begrijpen. It moet zich omvormen tot een servicegerichte organisatie en de cio moet bij voorkeur oog hebben voor de business, maar tegelijk ook kennis hebben van financiën en marketing.”

Daniel van den Hove ziet de interim cio niet zozeer als een bedreiging voor de cio, maar eerder als een ‘chief change officer’. “Ik blijf trouwens begeleiding geven, zelfs wanneer mijn opdracht al is voltooid, als de organisatie daar behoefte aan heeft”, benadrukt hij.

Zijn adresboek en relaties vormen ook een enorme troef om de juiste contactpersoon te vinden, en dat komt trouwens de cio zelf ook goed van pas. Aanpassingsvermogen is ook een essentiële kwaliteit bij opdrachten die per definitie beperkt zijn in tijd. Tot slot is de noodzakelijke geheimhouding een conditio sine qua non voor het succes van een missie ad interim, want de ervaringen kunnen anoniem en op een algemene manier doorgegeven worden.

SPIJT

Van één ding heeft hij wel spijt: heel wat cio’s die hun functie verlaten, vaak onder dwang en onvrijwillig, beginnen aan interim- en consultancyopdrachten. “Ze verstoren de markt want door hen wordt deze functie vaak gezien als een overgang naar een nieuwe baan. Cio ad interim of raadgever zijn – in plaats van consultant – is eerder een mentaliteit dan een baan. Je moet ervoor kiezen, het is niet iets dat je ondergaat. “Verandering moet in je genen zitten en je moet op vrij korte tijd een meerwaarde willen bieden aan de onderneming”, aldus nog Van den Hove.

Marc Husquinet

Cio ad interim is eerder een mentaliteit dan een baan. Je moet ervoor kiezen, het is niet iets dat je ondergaat.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content