Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Volgens een recente studie van CA Technologies vormt het gebrek aan kennis inzake technologie van de cxo’s en de leden van het directiecomité voor de cio een belemmering voor de groei, voor meer efficiëntie en voor het concurrentievermogen. Dat beaamt ook Filip Michiels, cio van Gateway, uitgever van applicaties voor de reissector.

Volgens een recente studie van CA Technologies bij 685 cio’s over de hele wereld (waaronder een dertigtal in de Benelux) is maar liefst 80 % van de cio’s van mening dat de leden van het directiecomité van hun organisatie de ict-technologieën niet voldoende beheerst. Ook zegt 25 % dat de cxo’s de potentiële impact van nieuwe technologieën niet begrijpen, en 37 % geeft aan dat de directie onvoldoende gebruik maakt van it om de activiteiten te laten groeien.

33 % van de bedrijfsleiders ziet in it eerder een kostenfactor dan een tool om de business te laten groeien, de efficiëntie van de processen te verbeteren en de flexibiliteit en het concurrentievermogen te verhogen.

Door deze vaststellingen is het niet verwonderlijk dat veel cio’s zich geremd voelen in hun vermogen om het gebruik van nieuwe technologieën te promoten. Dit roept niet alleen frustratie op, erger nog, het houdt de cio weg van strategische discussies over de bijdrage van technologie aan de business. Vooral omdat de cio slechts (te) zelden lid is van het directiecomité en in amper 36 % van de gevallen rechtstreeks rapporteert aan de ceo.

Nieuwe rol

Op basis van deze vaststellingen moet de moderne cio aan geloofwaardigheid winnen en het directiecomité laten begrijpen welke rol it echt kan spelen. Niet alleen om de kosten te verlagen, maar ook en vooral om te vernieuwen en groeikansen te creëren. Dit kan hij doen door de impact van een nieuwe technologie of een nieuwe tool op de businessprocessen beter uit te leggen – lees: zonder in technische details te treden – aan de hand van een businesscase. Ook is het belangrijk dat de cio de financiële begrippen beter beheerst, zodat it niet alleen een kostenplaats blijft.

Volgens professor Joe Peppard, directeur IT Leadership Programme aan de Cranfield School of Management, die werd geciteerd in de studie, “moet de cio uitgroeien tot een makelaar van it-diensten en tot een organisator voor de beslissingen in verband met de architectuur van de onderneming, vernieuwing dankzij it, compliance en policies. Hij moet nauwer aansluiting vinden bij de businessverantwoordelijken om het potentieel van de it-strategieën concreet vorm te geven.”

De CIO bijstaan

Marc Sorée, baas van CA Technologies Belux, is nauwelijks verrast door de conclusies van de enquête: “It-leveranciers zitten in hetzelfde schuitje als de cio’s. We moeten de bondgenoot worden van de cio om voor een meerwaarde voor het bedrijf te zorgen. Het is ook belangrijk om de investeringen in de dagelijkse operationele activiteiten en ‘keep the lights on’ te verminderen, om budgetten voor vernieuwing vrij te maken.” Marc Sorée is ook van mening dat de moderne cio een technology leader wordt die denkt in businesstermen. Met de nadruk op het begrip leider. “Leadership in plaats van management. De cio zal het niet meer moeten hebben over technologie, maar over return on investment voor de business. It is een middel, geen doel op zich. Het is belangrijk om te zien wat we kunnen doen met technologie.”

Maar Marc Sorée laat zich niet voor de gek houden: “We zijn te lang verkopers van tools geweest. Nu komt het erop aan om oplossingen voor te stellen. Daarom zullen we onze boodschap moeten aanpassen, maar ook onze mentaliteit, en dat kan wat tijd vragen. We moeten vooral minder praten over technologie, en meer over het nut voor de business.”

Op gevaar af van in clichés te hervallen: “We moeten een partner worden van de cio en soms neen kunnen zeggen als het voorgestelde product niet beantwoordt aan onze behoeften.” Rekening houdend natuurlijk met de eisen van een handelsonderneming.

Marc Husquinet

33 % van de bedrijfsleiders ziet in it eerder een kostenfactor dan een tool om de business te laten groeien, de efficiëntie van de processen te verbeteren en de flexibiliteit en het concurrentievermogen te verhogen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content