Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Terwijl veel ondernemingen nog worstelen met de vraag of ze wel in de richting van cloud computing moeten evolueren, heeft GSK Biologicals nu al verschillende cloud-toepassingen geïmplementeerd. “Het slechtste wat je kan doen, is de cloud negeren”, meent de cio van GSK Biologicals, Daniel Lebeau.

Voor het al te vage begrip cloud verkiest Daniel Lebeau eerder een meer gedetailleerde systematiek op basis van twee pijlers: op de y-as, het niveau van delen: on site (on premise), virtueel privé (single tenant, een omgeving voor een firma dus) en gedeeld (multi tenant); en op de x-as, de business-waarde: infrastructuur (dat zijn de Amazon EC2-aanbiedingen met name), business platform (BPOS en Azure van Microsoft, B2B On Demand van SAP of BI on demand) en business application (SRM, Salesforce, enz.).

Realiteit

“GSK Biologicals heeft momenteel vier applicaties in cloud computing, preciseert Daniel Lebeau. Vooreerst BPOS van Microsoft voor het mailverkeer, office communication en SharePoint evenals de klinische portaalsite SAS Drug Development die in een privécloud draait. En we starten met twee projecten: enerzijds B2B On Demand voor de digitalisering van de facturen, edi-berichten, enz.; en anderzijds srm (Supplier Relationship Management) On Demand voor het beheer van rfi en rfp.”

Gevraagd naar de redenen van deze evolutie in de richting van cloud verwijst Daniel Lebeau naar twee belangrijke factoren. Enerzijds de verdere verlaging van de it-kosten. “Na programmering, de toevlucht tot toolboxen en het succes van de packages, lijkt Software as a Service de vierde golf op het vlak van kostenbeheersing.” Want hoe meer mensen dezelfde codelijn gebruiken, hoe lager de kostprijs ervan. “Maar die beschikbaarheid voor zoveel mogelijk mensen gaat uiteraard ten koste van de flexibiliteit. Dat gezegd zijnde is 80% van de businessprocessen zuiver productief, terwijl slechts 10 à 20% innovatief is, met andere woorden: een concurrentievoordeel oplevert.” Gunstige processen worden steeds sneller ‘gekopieerd’ tussen de organisaties, zoals blijkt uit “IT doesn’t matter” van Nicholas Carr. En de productieprocessen bieden net de grootste schaalvoordelen.

Andere reden voor het succes van de cloud is het consumentisme: elke werknemer vergelijkt de computerervaring bij hem met die van het kantoor en stelt een steeds groter wordende kloof vast. “In huis kiest ieder wat hem het beste past uit 1.000 oplossingen, en ziet men een darwinistische selectie die de beste user experience biedt.” De enige manier om in een onderneming de comfortabelste toepassing aan te bieden voor de gebruiker, bestaat erin om die te kiezen in de single tenant cloud en te profiteren van de hyperfrequente upgrades. “Anders zal de onderneming steeds achterop hinken want het duurt jaren vooraleer de nieuwste gebruikersinterfaces effectief geïmplementeerd zijn.”

Kortom, zo redeneert hij, een ‘commodity’-toepassing in gedeelde cloud is niet alleen goedkoper, maar wordt tegelijk ook voortdurend (of toch bijna) aangepast, waardoor ze dus een superieure ervaring voor de gebruiker biedt.

Uitdagingen

Dan rest nog, volgens Daniel Lebeau, de uitdaging van de huidige complexiteit van de architecturen, en hun fragmentatie. “Dat probleem zal helaas niet aangepakt worden door de cloud”, vreest de cio van GSK Biologicals. Erger nog, de cloud zal de complexiteit van de infrastructuren en de applicaties nog versnellen, want “elke gebruiker met een Visakaart kan een CRM On Demand van het type Salesforce.com starten.” Daarom is het noodzakelijk voor de cio dat hij in de driver seat van de cloud zit en proactief is. “We moeten nog sneller gaan om de gebruikers applicaties aan te reiken. De cio moet de orkestmeester van de web services worden.”

In zijn beschouwing (die nog niet helemaal klaar is) over de vereenvoudiging van de architecturen meent Daniel Lebeau dat, voor een geslaagde cloud, “10 à 15 kernbedrijfsobjecten op een solide manier gebouwd moeten worden, waarop de cloud gebouwd wordt.” Gelukkig heeft erp niet alleen de bedrijfsprocessen vereenvoudigd en geüniformiseerd, maar het ook mogelijk gemaakt om bedrijfsobjecten te creëren zoals klantenbestanden, leveranciersbestanden, artikelenbestanden, assetbestanden, enzovoort. “En dat is de echte waarde van onze sap”, verheugt de cio zich nog. “Wat overigens de keuze verklaart van de applicaties die in cloud gezet worden.”

In verband met de veiligheids- en de regulatieaspecten (sterk in de sector van de biofarmacie), wijst Daniel Lebeau op de certificatie SAS 70, terwijl hij ze tegelijk wantrouwt. “Dat is de reden waarom we in eerste instantie niet gekozen hebben voor echt kritische processen. Je hebt een tiental jaar nodig om dat probleem op te lossen, vooral in een streng gereguleerde sector.” Daarentegen zal de cloud een grotere beschikbaarheid van de applicaties mogelijk maken.

En tot slot verwijst Lebeau nog naar de transparantie van de kosten als een belangrijk argument, terwijl “afgedongen wordt op de licenties” met “volbloedverkopers bij onze leveranciers.” Waarna hij eraan toevoegt dat de telecomkosten een handicap zijn bij het gebruik van cloud.

Het vendor lock-in risico in de cloud veegt Daniel Lebeau van tafel. Hij meent dat “de beheersing van de grote bedrijfsobjecten een garantie is om van de ene cloud over te stappen naar een andere”, ook al “is die overgang gemakkelijker in de infrastructuur dan in de business applicaties.”

Rol van de CIO

Daniel Lebeau is van mening dat op het vlak van cloud, de cio “een opinion leader moet zijn, die in de bestuurderszetel plaatsneemt, en niet in die van een passagier”, dat hij “een duidelijke strategie voor ogen moet hebben” en “pedagogisch moet kunnen omgaan met zijn raad van bestuur.” Kortom, “het slechtste wat je kan doen, is de cloud negeren, ook al is er nog een fase van desillusie.” Evenzo “is het moeilijk om een precies plan te hebben, want de markt evolueert bijzonder snel. Daarom moeten beslissingen voortdurend opnieuw geëvalueerd worden”. Zo heeft de firma nog niet geïnvesteerd in cloud voor infrastructuur.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content